Valtimopotilaille Tulppa-kuntoutusta Pohjois-Pohjanmaalla

0

Valtimopotilaiden avokuntoutuksen kehittäminen on otettu sydämen asiaksi Pohjois-Pohjanmaalla. Monialainen ammattilaisjoukko erikoissairaanhoidosta, perusterveydenhuollosta, kunnan liikuntapalveluista ja järjestöistä on tuonut asiantuntemuksensa valtimopotilaiden hyvän ja vaikuttavan hoidon kehittämiseksi. Työryhmän tuella Tulppa-kuntoutus on saatu osaksi valtimopotilaan hoitopolkua ja toteutettavaksi lähellä potilaan arkea, kunnan terveyskeskuksessa.

Tulppa-kuntoutus on tarkoitettu kaikille valtimotaudin riskissä oleville tai sitä sairastaville, esimerkiksi tyypin 2 diabeetikoille, aivoverenkierron häiriön sairastaneille tai sepelvaltimotautipotilaille. Kuntoutuksen tavoitteena on antaa tietoa valtimosairauksista ja niiden riskitekijöistä, vahvistaa terveyttä edistäviä elintapoja sekä auttaa kuntoutujaa löytämään keinoja selvitä sairauden kanssa omassa arjessa.

Tulppa-kuntoutus on ryhmämuotoista kuntoutusta, jossa vetäjinä toimivat terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaiset työparina sekä koulutettu vertaisohjaaja esim. sydän-, aivo- tai diabetesyhdistyksestä. Ryhmät kokoontuvat ensin 8-10 kertaa viikoittain ja sen jälkeen seurantatapaamiset 6 kk:n ja 12 kk:n kuluttua. Terveyskeskuksen sydänhoitajalta saa tietoa kunnan Tulppa-ryhmistä.

Ryhmässä käsitellään sairastumiseen, toipumiseen ja hoitoon liittyviä asioita. Ryhmän käytännönläheinen toiminta ja vertaiset auttavat kuntoutujaa jäsentämään omia ajatuksiaan ja saamaan oivalluksia. Ryhmän myönteinen ilmapiiri ja muiden ryhmäläisten kokemukset ja selviytymistarinat antavat voimia jokaiselle kuntoutujalle jaksaa omassa arjessa sairauden kanssa.

Kuntoutus suunnitellaan jokaiselle yksilöllisesti. Jokainen kuntoutuja saa tietoa valtimotautiin liittyvistä keskeisissä tekijöissä. Seurattavat tekijät ovat verenpaine, veren rasva-arvot, verensokeri, painoindeksi, vyötärönympärys ja kävelymatka mitattuna 6 minuutin omavauhtisella kävelytestillä. Tupakointi, alkoholin käyttö ja elämänlaatu ovat myös tärkeitä seurattavia tekijöitä.

Tulppa-kuntoutus on kehitetty osana Sydänliiton, Aivoliiton ja Diabetesliiton Yksi elämä -terveystalkoita. Ryhmämuotoista kuntoutusta on järjestetty jo parin vuosikymmenen ajan. Aluksi Itä-Suomen terveyskeskuksessa ja tällä hetkellä 13 sairaanhoitopiirin alueella. Lisätietoja: www.tulppakuntoutus.fi

Pohjois-Pohjanmaalla hyvät elintapaohjauksen käytännöt otetaan hyötykäyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon, liikuntatoimen ja 3. sektorin yhteistyönä VESOTE-hankkeen tuella. Porukalla paremmin!

Mikä ihmeen VESOTE?

VESOTE – Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti -hanke on yksi STM:n rahoittamista Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeista (2017–18). UKK-instituutin koordinoimassa hankkeessa tavoitteena on kehittää vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta painottaen liikuntaa, ravitsemusta ja unta. Hankealueen muodostaa 10 sairaanhoitopiiriä, joiden alueella asuu yli 4 miljoonaa asukasta ja se kattaa 184 kuntaa. Pohjois-Pohjanmaalla tavoitteena on saada pohjoispohjalaiset liikkumaan enemmän, istumaan vähemmän, syömään terveellisemmin ja nukkumaan paremmin.

#hyte #vesote #elintapaohjaus #hyvätkäytännöt

Sirpa Hyyrönmäki
Projektityöntekijä, TtM, Amo, th
VESOTE-hanke, PPSHP / perusterveydenhuollon yksikkö

JAA