Turvallisuus on perusoikeutemme

1

Juha Hänninen
Turvallisen kotisi puolesta

Turvallisuus on ihmisen perustarve. Maslowin tarvehierarkiana tunnetun psykologisen teorian mukaan turvallisuus on yksi perustarpeesta heti fyysisten välttämättömyyksien kuten ruuan, juoman ja hengitysilman jälkeen. Puhutaan siis psykologisesta perustarpeesta, jonka ollessa uhattuna hyvä elämä ei voi toteutua.

Sisäministeriön jo muutaman vuoden takainen raportti osoitti, että suomalaisten kokema turvallisuudentunne on heikentynyt. Keskeisiä uhkia Suomen sisäiselle turvallisuudelle ovat muun muassa syrjäytyminen, rikollisuus ja ääriliikkeiden toiminta.

Raportin mukaan Eurooppaan kriisimaista suuntautuva hallitsematon maahanmuutto nähdään keskeisenä turvallisuusuhkana ja muuttoliikkeen ennakoidaan tulevaisuudessa vain kasvavan. Lisääntynyt rikollisuus, terrorismi ja väkivalta lisäävät suomalaisten turvattomuuden kokemusta.

Turvattomuus siis lisääntyy. Hallitsematon maahanmuutto jatkuu. Ei ole odotettavissa, että Afrikan ja Lähi-Idän maiden sotilaalliset konfliktit ja terrorisimi vähenisi. Painetta hallitsemattomaan maahanmuuttoon lisää myös Afrikan ja Lähi-Idän väkimäärän räjähdysmäinen kasvu. Sen on ennustettu peräti nelinkertaistuvan vuosisadan loppuun mennessä. Tulijoita Eurooppaan ja Suomeen siis riittää.

On huomattava, että sisäministeriön selvitys on tehty ennen kuin lukuisat, nyt osan jo tuomionkin saaneet Oulun seksuaalirikokset tulivat julkisuuteen. Minkälaisia tuloksia turvallisuuden tunteen kokemisesta saataisiin nyt, jos vastaavantyyppinen selvitys tehtäisiin Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla?

On kohtuutonta, että vain kantaväestöltä vaaditaan sopeutumista. Sopeutumista ja suvaitsevaisuutta tulee vaatia myös tulijoilta. On tunnettu tosiasia, että osalla maahanmuuttajista on niin erilainen kulttuuritausta, että se vaikeuttaa huomattavan paljon sopeutumista länsimaiseen kulttuuriin, jossa esimerkiksi naisen asema on tyystin erilainen ja fyysinen koskemattomuus lailla suojattu. Tulijoiden tulee oppia kielemme, kunnioittaa kulttuuriamme ja elää lakiemme mukaan.

Kuinka voimme saada jälleen tunteen siitä, että Suomi on turvallinen ja paras paikka maailmassa elää. Onko mitään, mitä voimme tehdä vai sulkevatko kansainväliset sopimukset meiltä mahdollisuuden vaikuttaa omaan turvallisuuteemme?

On havaittavissa, että hallitsematon maahanmuutto suuntautuu maihin, jotka eivät hallitse maahanmuuttoa. Maihin, jotka eivät hallitse rajojaan. Siirtolaistulva ei suuntaudu Australiaan, Uuteen-Seelantiin eikä Venäjälle. Se kohdistuu maihin, joiden rajat eivät pidä. Siksi Schengen-alueen rajavalvonta tulee saada kuntoon. Sopimuksen turvalauseke rajavalvonnan tehostamiseksi olisi pitänyt ottaa käyttöön viimeistään vuonna 2015.

Avoimen länsirajan kautta meille virtaa ihmisiä, joiden taustoja emme tunne, rikollisuutta ja huumeita. Naapurimaan Ruotsin kaltaisia massiivisia maahanmuutto-ongelmia emme halua Suomeen.

Hyvän yhteiskunnan tulee varautua uhkiin suojajärjestelyin ja riskien hallintaan. On sanottu, että emme voi vaikuttaa. Mutta kyllä me voimme. Jokaisen turvallisuusuhkia tiedostavan poliitikon ja päättäjän tulee toimia asiassa. Tarvitaan avointa, kiihkotonta keskustelua, mutta ennen kaikkea ripeitä toimenpiteitä.

Luvattomasti maassa olevat ja rikoksiin syyllistyneet turvapaikanhakijat pitää pystyä poistamaan nopeasti maastamme. Poliisin resurssia on huomattavasti lisättävä, oikeudenkäynnin prosesseja on nopeutettava ja turvapaikkahakemusten käsittelyä on tehostettava. Myös nykymuotoisen sosiaaliturvan rajoittamista Suomen kansalaisiin on selvitettävä. Hyvinvointiyhteiskuntaamme ei saa käyttää väärin.

Tehdään yhdess

Suomesta turvallinen maa elää.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. ”Siirtolaistulva ei suuntaudu Australiaan, Uuteen-Seelantiin eikä Venäjälle. Se kohdistuu maihin, joiden rajat eivät pidä.” Australia ja Uusi-Seelanti ovat todella kaukana lähi-idän konflikteista ja kuka nyt Venäjälle haluaisi vapaaehtoisesti mennä. Eurooppaan pääsee vaikka jalkaisin tai lyhyen merimatkan kautta Kreikkaan tai Italiaan ja jopa Espanjaan. Vaitettavasti Juhan ottama agenda lisää turvattomuuden tunnetta eivätkä esitetyt keinot vakuuta.
    ”Myös nykymuotoisen sosiaaliturvan rajoittamista Suomen kansalaisiin on selvitettävä.”
    Ote perustusaista: 6 § Yhdenvertaisuus
    Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.
    Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.