Ilmaston muutos – olemme perimmäisten asioiden äärellä

1
 
Ilmasto, ympäristö ja kestävä kehitys ovat tärkeitä asioita sekä minulle, että Oulun kaupungille. Meidän tulee viljellä ja varjella maata, sanotaan Isossa kirjassa. Lisäksi meidän tulee jättää luonto lapsillemme ja lasten lapsille paremmassa kunnossa, kuin sen itse saimme.
Ilmastonmuutos on aikakautemme vakavin ympäristöuhka, jollaisena se vaikuttaa myös turvallisuuteen. Ilmastopakolaisten määrä kasvaa, kun viljelysmaita tuhoutuu tai kuivuus estää viljelyn ja myös taistelu puhtaasta vedestä kiihtyy.
Suomi on elänyt satoja vuosia metsätaloudesta. Olen varma, että metsä- ja biotalous kantavat meitä pitkälle. Suomeen on tulossa useita biotaloushankkeita, jotka tuottavat maallemme metsänhoidollisin keinoin paljon työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. Olemme edelläkävijöitä puhtaassa teknologiassa, jota voimme myös viedä maailmalle ja saada näin kestävän kehityksen periaatteella suojeltua ilmastoa ja luontoa globaalisti. Samalla saamme maahamme tärkeää vientiä.
Polttomoottorien kieltämisestä on viime aikoina puhuttu paljon. Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja tarvitsemme polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja vielä pitkään. Itse olen sillä kannalla, että keskityttäisiin polttomoottorien polttoaineisiin. Tälläkin hetkellä on jo olemassa esim. Nesteen MY uusiutuva diesel, jonka päästöt ovat merkittävästi vähempänä, kuin normaali dieselin – lähes 95 %. Siirrytään ympäristöystävällisiin polttoaineisiin ja sitä kautta hybridien käytöstä sähköautoihin.
Oulun kouluissa ja päiväkodeissa tehdään esimerkillistä kasvatustyötä kestävässä kehityksessä ja ilmastonmuutoksessa. Konkreettisesti se näkyy päiväkodeissa ja kouluissa edelläkävijän Vihreinä Lippuina. Oulussa on myös järjestetty nuorten ilmastohuippukokous, joka kokosi yhteen kahdeksasluokkalaisia kymmeneltä eri oululaiselta koululta. Päivän aikana nuoret pohtivat keinoja hillitä ilmastonmuutosta omissa kouluissaan. Kokouksen tuloksena nuoret laativat kouluilleen toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lisäksi vuosittain järjestettävillä Nuorten Vaikuttajapäivillä kysyttiin nuorten mielipiteitä ilmastonmuutoksesta ja tiedusteltiin nuorten näkemyksiä siitä mitä kaupunki voi tehdä sen torjumiseksi. Nämä esimerkit kertovat siitä, että Oulun kaupungille ilmasto- ja ympäristöasiat ovat ennen kaikkea tulevaisuustoimintaa. Onhan selvää, että lasten ja nuorten kautta ympäristömyönteiset toimintatavat välittyvät myös koteihin.
Oulu on muutenkin mukana useissa kansainvälissä ja kotimaisissa sitoumuksissa ja hankkeissa. Nostan näistä esille kansainvälisen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen. Siinä sitoudutaan vähentämään asukaskohtaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Kuutoskaupunkien eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun sekä Oulun kaupunkien kaupunginjohtajat perustivat vuonna 2011 ilmastoverkoston, joka tekee yhteisiä aloitteita.
Uusiutuvan energian käyttöä on Oulussa konkreettisesti lisätty pääkirjaston, ympäristötalon, sataman ja Toppilan voimalaitoksen aurinkopaneeleilla. Kalevan painotalo Ruskossa on esimerkillinen toimija aurinkosähkön tuotannossa. Oulun rakennusvalvonta on edelläkävijä sekä uudis- että korjausrakentamisen laadunohjauksessa. Sen avulla uusista omakotitaloista on saatu yhä energiatehokkaampia.
Yksi uusimpia kansainvälisiä hankkeita on sähköisen liikenteen edistämisen pilottikaupunkihanke. Sen painopisteet ovat sähköautojen julkisten latauspisteiden lisääminen ja joukkoliikenteen sähköistäminen. Liikenteen päästöjä pyritään vähentämään kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen kehittämisellä.

Oulu on tunnettu pyöräilykaupunki ja kaupungissa myös talvipyöräillään aktiivisesti. Oulun seudun pyörätieverkoston pituus on lähes 900 kilometriä. Talvipyöräilyyn on luotu Oulussa entistä paremmat mahdollisuudet. Oulun kaupungin, Kempeleen kunnan ja ELY-keskuksen yhteisessä urakassa pääpyöräteiden talvikunnossapitoa yhtenäistetään. Laatua nostetaan muun muassa reagointiaikaa nopeuttamalla. Oulussa on viime vuonna luotu erillisiä pyöräilykaistoja.

Asuntorakentamisen pysäköintinormien päivityksen mukana määriteltiin ensimmäisen kerran myös pyöräpysäköinnin mitoitus. Sähköautoja on käytössä Oulun kaupungin toimialoilla ja niiden määrää kasvaa koko ajan. Autojen lisäksi työntekijöiden käytössä on yhteiskäyttöpyöriä. Niiden käyttöaste on ollut hyvä.
Lopuksi haluan tuoda esille Oulun edelläkävijöiden huomioinnit. Hiukkavaaran monitoimitalolle on myönnetty kansainvälisen LEED for Schools -sertifikaatin kultatason tunnustus. LEED on kansainvälisesti vertailukelpoinen vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmä. Nallikarin Lomakylälle myönnettiin Green Key -sertifikaatti vuodeksi 2018. Nallikari Lomakylä on ensimmäinen suomalainen lomakylä, joka on saanut kansainvälisen Green Key -sertifikaatin. Green Key sertifioidut majoituskohteet ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää matkailua. Päivittäiseen ympäristötyöhön kuuluu mm. säästeliäs energian kulutus, jätteiden määrän vähentäminen sekä asiakkaiden kestävän liikkumisen edistäminen.
Kunnilla on merkittävät mahdollisuudet vaikuttaa ilmastoon ja ympäristöön, niiden laatuun
ja siihen mitä energialähteitä käytetään, myös ilmastonäkökulmasta. Kuntalaisten liikkumistarpeisiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi kaavoituksella ja joukkoliikenteen suunnittelulla. Tietoisella harkinnalla kunta voi suosia sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka säästävät energiaa ja ovat ympäristö- ja elinkaarivaikutuksiltaan kestäviä. Lisäksi kuntien toiminnassa ilmastonmuutoksen näkökulma tulee esiin esimerkiksi maankäytössä, rakentamisessa, riskien kartoituksissa ja yhdyskuntien toimintavarmuudessa.
Yhteenvetona voin todeta, että Oulu on ryhtynyt ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin ja näin pyrkii rakentamaan kestävää tulevaisuutta kaupunkilaisilleen. Tehdään koko Suomesta ilmastoystävällisempi!
JAA

1 KOMMENTTI

  1. On hienoa, että monien mollaamasta kokoomuksesta löytyy myös ilmastoajattelua.