Liikunta on lääke moneen vaivaan

0

Sanalla syrjäytyminen kuvataan yksilön, kotitalouden tai jonkin ihmisryhmän joutumista taloudellisesti ja sosiaalisesti ongelmallisiin olosuhteisiin, joista on huonot mahdollisuudet vapautua. Liikunta ehkäisee nuorten syrjäytymistä monin eri tavoin vaikuttamalla kokonaisvaltaisesti nuorten hyvinvointiin. Fyysinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti nuoren terveyteen, yleiseen elämänhallintaan, keskittymiskykyyn, tunne-elämään ja koulumenestykseen. Nuorten syrjäytymisen suurimpina riskeinä ovat jääminen koulun ja työn ulkopuolelle. Peruskoulun jälkeen on saranakohta, jos lapsi ei pääse opiskelemaan, eikä töihin, uhka syrjäytymiselle kasvaa. Siksi itse olen kannattamassa maksutonta toisen asteen opiskelua.

Liikuntaharrastusten tukeminen on yksi keskeisimmistä keinoista ehkäistä nuorten syrjäytymistä. Yksittäisen nuoren syrjäytymisen kustannukset valtiolle ovat jopa yli miljoonan luokkaa.Lastemme liikunnan riittävä harrastaminen on meidän kaikkien asia. Vanhempien ja isovanhempien esimerkki terveistä elämäntavoista ja liikunnasta ovat lapsillemme erityisen tärkeitä. Kolmen Koon sääntö edelleen pätee: Kannustaa, kuljettaa ja Kustantaa. Liikunnan avulla pystymme saamaan lapset ja nuoret pois kaduilta terveiden harrastusten pariin ja tarjoamaan kiinnostavan, terveen elämäntavan.

Liikunta vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta terveiden valintojen tekemiseen.Meidän on erityisen tärkeää harrastaa liikuntaa, koska muuten lähitulevaisuudessa on odotettavissa työkyvyttömien, tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien sekä sydän- ja verenkiertotauteja sairastavien muodostama aikapommi. Liikunnalla ja urheilulla on kansanterveydellisen merkityksen lisäksi myös vaikutusta ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Sotilaana koen, että heikko kunto tuottaa myös turvallisuusriskin. Kenttäarmeijan kunto on kansalaistemme ja reservin kunto.

Koen että kaiken liikkumisen pohjalla pitäisi olla liikunnan riemu. Suuri yhteiskunnallinen kysymys on, miten saamme harrastamaan liikuntaa ne ihmiset, joille liikunta olisi aivan välttämätöntä hyvinvoinnin, työkyvyn ja terveyden kannalta. Erityisesti ihmiset, jotka vihaavat liikuntaa on tärkein kohderyhmä liikuntainnostuksen viriämiseen. Liikunta on lääke hyvin moneen vaivaan. Liikunnalla voidaan merkittävästi parantaa elämänlaatua.

Tarvitsemme monipuolisia mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Liikuntapaikkojen rakentaminen on säästämistä pitkällä tähtäimellä. Euro liikunnalle on enemmän kuin kaksi euroa säästetyissä sosiaali- ja terveysmenoissa. Meidän on tehtävä kaikkemme lastemme ja nuortemme syrjäytymisen estämiseksi. Yksikin syrjäytynyt lapsi tai nuori on liikaa.

Tuetaan siis liikunnan mahdollisuuksien parantamista niin kuntapolitiikassa kuin valtakunnan tasollakin. Korjaava työ on aina kalliimpaa kuin ennalta ehkäisevä.