Vietämme tänään valtakunnallista varhaiskasvatuksen päivää.

0
Suomi tarvitsee varhaiskasvatuspalvelut ja perhevapaauudistuksen, jotka asettavat lapsen edun etusijalle ja jotka tukevat perheiden hyvinvointia ja valinnanvapautta sekä tasa-arvoa ja työllisyyttä. On tärkeää, että uudella mallilla on todennettava vaikutus lapsen kasvuun ja kehitykseen, mutta myös työllisyyteen ja työnteon kannustavuuteen.
Alhaiset syntyvyyslukumme ovat antaneet jo huolen siitä, että perheen perustaminen, työnteko ja uralla eteneminen eivät saisi asettua vastakkain.
Perhevapaauudistus perheiden hyväksi on myös merkittävä työllisyystoimi, joka ehkäisee palkkaepätasa-arvoa ja näkyy koko perheen elämänkaaressa.
Avaimet puuttua lasten ja nuorten syrjäytymiseen jo varhaislapsuudessa, ovat olemassa. Avaimet on otettava käyttöön ja siksi varhaiskasvatus on aloitettava jo varhaislapsuudessa.
Lapsen kokemukset osallisuudesta, sosiaalisuudesta, merkityksellisyydestä ja ryhmään kuulumisesta vaikuttavat ja kantavat pitkälle elämässä. Kokemukset arvostuksesta ja tärkeydestä yksilönä ovat merkittäviä asioita oppimisen ja lapsen tulevaisuuden kannalta. Meidän on tehtävä kaikkemme, että yksikään lapsi ei syrjäytyisi.
Elinikäinen oppiminen on jokaisen oikeus, siksi osaamisen päivittäminen koko elämänkaaren ajan on tärkeää. Sivistys, koulutus, kasvatus, tiede ja tutkimus ovat seuraavan hallituksen tärkeimpiä kärkihankkeita. Varhaiskasvatuksen vaikuttavuudesta on olemassa runsaasti tutkittua tietoa.
Varhaiskasvatus on parasta syrjäytymistä estävää ennaltaehkäisevää työtä.
Turvallisuus ja hyvinvointi ovat oppimisen ja elämän perusta.
JAA