Itsenäisyypäiväpuhe

0

Suomalaisten ”rukouksia” 100-vuotisitsenäisyyspäivänä

Olen koonnut eri lähteistä saamiani tavallisten suomalaisten ”rukouksia” tänä erityisen juhlallisena itsenäisyyspäivänä. Järjestys ei osoita mitään arvojärjestystä vaan löytöhetkien aikajärjestystä.

Kaikkivaltias Herramme

 • Kauppa näyttää arvostavan vain rahaa; opeta kauppaa arvostamaan itsenäisyyspäivää edes sen verran, että kaupat olisivat edes silloin kiinni
 • Pääministerin mielestä ”kaiken maailman dosentit” pyrkivät neuvomaan kaikkitietävää hallitusta; opeta hallitusta arvostamaan asiantuntemusta, jo senkin takia, että emme joutuisi SOTE- ja maakuntaumpisolmuun
 • Maailman kokonaisuudessa lilliputti-Suomen on nojattava ja uskottava tietoon ja tutkimukseen; anna meille hallitus ja yleensäkin valtaapitävät (=eri organisaatioiden päättäjät), jotka uskovat ja luottavat tietoon ja tutkimukseen
 • 100-vuotiaan olisi arvostettava kulttuurihistoriaansa (=juuriaan) niin valtakunnan kuin paikallistasolla; tao järkeä päähän erityisesti oululaisille, niin että ymmärtäisivät esimerkiksi eläinmuseon, Lasaretin alueen ja kauppahallin alueen merkityksen
 • olemme täysin riippuvaisia luonnosta; opeta Oulun päättäjiä hoitamaan Sanginjoen alueen suojelu kunnialliseen päätökseen – vielä tämän vuoden aikana
 • metsä on kautta aikojen ollut suomalaisille tärkeä, jopa pyhä; opeta kaikkia, erityisesti ”puusuomalaisia” näkemään metsä puilta sekä suo turpeelta
 • pienen kansan voima on yhteisöllisyydessä eli ”kaveria ei jätetä” –hengessä; opeta Suomen kulloisiakin valtaapitäviä muistamaan ja huolehtimaan yhteiskunnan huono-osaisista; muistaakseni Alkio opetti muistamaan köyhien asiaa
 • edelliseen liittyen opeta vastuutaan pakoilevia hyväosaisia ”rakastamaan” veroja eikä pakenemaan Portugaliin tekosyyllä ”kun olen elämäni aikana maksanut miljoonia ja miljoonia euroja veroja”; eihän kukaan saa rahojaan mukaansa hautaan
 • pienen kansakunnan voima on aina ollut hyvässä koulutuksessa; anna niin valtakunnan tason kuin paikallistason päättäjille ymmärrystä siihen, että koulutuksessa pieni on kaunista eikä suuri
 • opeta meitä rakastamaan ja huolehtimaan Suomen luonnosta – Sinä ja Luonto kiitätte
 • opeta ikäihmisiä arvostamaan nuorten innovatiivisuutta ja nuoria arvostamaan ikäihmisten kokemusta ja mahdollista elämän viisautta
 • Suomessa on vielä elossa muutamia tuhansia, jotka pelastivat Suomen itsenäisyyden henkensä ja terveytensä uhalla; huolehdi heistä heidän viimeisinä vuosinaan ja opeta meitä huolehtimaan heistä
 • Suomi on muuttunut valtavasti 100 vuoden aikana; sen voivat todistaa ne muutamat sadat 100-vuotiaat ja yli 100-vuotiaat, kiitos siitä, että olet huolehtinut ja suojellut isänmaatamme tänä aikana
 • Siunaa ja varjele meitä jatkossakin

Kaikkivaltias Herramme

Suomi, isänmaamme, on karu maa Pohjan perillä. Kun vertaamme olojamme kaikkiin muihin maihin, olemme todella hyväosaisia lähes joka asiassa – mutta vielä voimme parantaa. Se riippuu meistä kaikista.

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.