Globalisaation puolesta ja vastaan

0

Globalisaatio tarkoittaa maapallon eri eri alueiden kasvavaa keskinäistä vuorovaikutusta, joka ilmenee taloudellisten, kulttuuristen, poliittisten ja ympäristövaikutusten leviämisenä yhä helpommin eri puolille maailmaa.

Globalisaatio jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Ääripäät ovat intohimoisesti joko puolustamassa tai vastustamassa globalisaatiota. Ehkä on hyödyllistä tarkastella tätä ilmiötä. Joidenkuiden tutkijoiden mielestä sitä on eriasteisena esiintynyt aina, ja nykyinen globalisaatio kuvastaa vain tätä aikaa. Tarkastellaan nimenomaan puolustajien ja vastaavasti vastustajien väitteiden pohjalta. Esitän seuraavassa aina ensin puolustajien väitteen ja heti perään vastustajien vastaväitteen.

  1. Maailman ja valtioiden bruttokansantuote kasvaa nopeasti. Vastaväite: Tuloerot ihmisten ja maiden välillä lisääntyvät. Taloudellinen toiminta keskittyy ydinalueille, ja reuna-alueet taantuvat kaikkialla.
  2. Maailmankauppa lisääntyy. Vastaväite: Suuret monikansalliset yhtiöt hyötyvät, ja ne saattavat olla mahtavampia kuin kansallisvaltiot.
  3. Yritykset erikoistuvat, kasvavat ja toimivat entistä kannattavammin. Vastaväite: Demokratia menettää merkityksensä, kun markkinavoimat määräävät. Yritykset siirtyvät sinne, missä voitto on suurin.
  4. Kilpailu ja omistajat pakottavat yhtiöt toimimaan tehokkaasti. Vastaväite: Maailmantalous on epävakaa, mikä johtuu vapaista pääomamarkkinoista, uudesta teknologiasta ja voittoa tavoittelevista sijoittajista.
  5. Sorretut vähemmistöt saavat asiansa hyvin esille Internetin kautta. Vastaväite: Köyhien ja rikkaiden kasvavat erot lisäävät jännitteitä maailmanpolitiikassa.
  6. Kansainväliset säädökset parantavat työvoiman, naisten ja ympäristön asemaa. Vastaväite: Säädösten valvonta on vaikeaa, ja sopimusrikkomuksista ei yleensä koidu seurauksia.
  1. Kulttuurin saatavuus paranee; esimerkiksi yhdysvaltalaisia televisiosarjoja esitetään kaikkialla maailmassa. Vastaväite: Kulttuuri tasapäistyy; esimerkiksi yhdysvaltalaisia televisiosarjoja esitetään kaikkialla maailmassa.
  2. Ympäristönsuojelua ja puhdasta teknologiaa kehitetään. Vastaväite: Luonnonvaroja käytetään kiihtyvästi, ja ympäristövauriot lisääntyvät.

Itse kukin voi makustella noita väitteitä ja vastaväitteitä. Niin kuin monet muutkin ”isot” asiat globalisaatio on hyvin monipiippuinen.

Nyt globalisaation soppaan on tullut uusi kokki: Donald Trump. Saa nähdä, miten hän onnistuu hämmentämään koko keitoksen.

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.