Mistä syntyy koulukaupungin maine?

0

Oulun seudun kaupungit ja kunnat, kuten useimmat muutkin ympäri Suomea, haluavat profiloitua koulukaupungeiksi ja –kunniksi. Oulussa viimeisin sykäys tähän suuntaan saatiin EU:n tilastotoimiston Eurostatin tekemästä selvityksestä. Selvityksessä vertailtiin 79:n eurooppalaisen kaupungin asukkaiden näkemyksiä siitä, mitkä ovat tärkeitä asioita elämänlaadun kannalta. Oulussa korostui merkittävässä määrin nimenomaan koulutus. Asukkaat siis arvostavat ja korostavat koulutuksen merkitystä poikkeuksellisen vahvasti.

Koulukaupungin maine ja brändi syntyy tekojen kautta. Juhlapuheet ja seminaarit ovat höttöä, mikäli niiden perustaksi ei tehdä sanojen mittaisia päätöksiä. Todellista koulukaupungin asemaa voi arvioida monien eri mittareiden kautta. Näitä ovat mm. annettavan opetuksen määrä, keskimääräinen ryhmäkoko, oppilaan tuen ja erityisopetuksen järjestämisen toimivuus ja vaikuttavuus, resurssien kehitys budjetissa, innovaatio- ja kehittämistoiminnan volyymi ja monet muut asiat. Oulu ei valitettavasti ole profiloitunut tällä vuosikymmenellä näiden mittarien kautta lähellekään kaupunkien kärkeä. Esimerkiksi peruskoululaiselle annettavan opetuksen määrää yhdeksänvuotisen perusopetuksen aikana on vähennetty tällä vuosikymmenellä merkittävästi. Varhaiskasvatuksessa Oulu on rajannut subjektiivista päivähoito-oikeutta. Kaupunki on tiukimman linjan maineessa. Muitakin esimerkkejä on runsaasti. Nämä päätökset ja linjaukset on noteerattu jo vuosien ajan ympäri Suomea. Vertailtaessa taloutta kaupunkien ja kuntien kesken on käynyt ilmi, että korrelaatio koulutukseen panostamisen ja kuntatalouden välillä näyttää vähäiseltä. ”Kovan talouden kunnat” leikkaavat jatkuvasti lisää vaikka talouden mittarit näyttävät verrokkikuntia paremmilta vuodesta toiseen.

Viime vuodet Oulun koulukeskustelu ja virkamiesvalmistelu on keskittynyt pitkälti palveluverkosta ja seinistä puhumiseen. Todelliset koulukaupungin sisällöt ovat jääneet lähes huomioitta. Samoin viime vuosina myös ammatillinen koulutus on kokenut ennen näkemättömät leikkaukset valtioneuvoston päätösten johdosta, joka on herättänyt hämmästyttävän vähän julkista keskustelua Oulussa.

Oulun koulukaupungin maine on palautettava ja kehittämistyö on suunnattava uusille urille. Tähän tarvitaan täysin uudenlainen lähestymistapa kasvatuksen, oppimisen ja koulutuksen päätöksenteossa ja kehittämistyössä. Tarvitaan päätöksiä, jotka osoittavat, että Oulu on koulukaupunki. Tekeillä oleva sivistysohjelma voi olla siihen yksi väline, jos se sisältää aitoja tavoitteita, linjanvetoja ja halua kulkea oikeaan suuntaan. Oulun ja Oulun seudun muiden kuntien keskeinen vetovoimatekijä on hyvä ja laadukas koulutus. Ne menestyvät, jotka tekevät sen eteen aidosti töitä. Todellinen muutos ja menestys lähtee aina tosiasioiden tarkastelusta ja tunnustamisesta. Nyt on sen aika. Oulun seutu kasvaa ja kehittyy koulutuksesta!

JAA