Mikä on parasta ennaltaehkäisyä ja turvallisuustyötä?

Viime aikoina on kovasti puhuttu turvallisuudesta ja ennaltaehkäisevästä työstä. Kummassakin asiassa katseet kääntyvät hyvin helposti päiväkoteihin ja kouluihin. Vaikka tosiasiassa erittäin usein asiaan keskeisesti...

Miksi subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus on tärkeä asia Suomelle?

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus herättää runsaasti keskustelua ympäri maata. Hallituksen säästövimmassa tämäkin asia sai outoja sävyjä joitakin vuosia sitten, mutta onneksi nyt ollaan palaamassa järkevämmille urille. Subjektiivinen...

Terveydenhoitajana opettajan koulutuksella

Suomalainen koulutusjärjestelmä perustuu korkeaan opettajainkoulutukseen ja osaavaan opettajuuteen. Opettaja on opetuksen ja kasvatuksen ammattilainen, jonka työ on koko koulutusjärjestelmän kivijalka. Opettaja huolehtii opetussuunnitelman toteutumisesta...

Mistä syntyy koulukaupungin maine?

Oulun seudun kaupungit ja kunnat, kuten useimmat muutkin ympäri Suomea, haluavat profiloitua koulukaupungeiksi ja –kunniksi. Oulussa viimeisin sykäys tähän suuntaan saatiin EU:n tilastotoimiston Eurostatin...

Lähikouluperiaate törmäsi seinään

Kolme mukailtua mutta todellista tarinaa koulujen arjesta eri puolilta Suomea: Ryhmän opintoretket koulualueen ulkopuolelle pitää perua. Ryhmään on sijoitettu oppilaita, joilla on suuria haasteita itsensä hillinnässä....

Keskittämisen ja ulkoistamisen ihanuus

Kunnissa syntyy vuosien saatossa ideoita, joilla on taipumus levitä laajalle ja muuttua yksisilmäiseksi totuudeksi. Yksi sellainen oli 1990-luvulla syntynyt ns. tilaaja-tuottajamalli, jonka piti pelastaa kunnat...

Nuorisotakuu – onko sitä?

Oleminen on havaituksi tulemista. Näin totesi jo 1700-luvulla filosofi George Berkeley. Viisaasti sanottu. Tuohon ajatelmaan voidaan kiteyttää erinomaisesti oikeastaan kaikki se, mistä kasvatuksessa ja...

Mitä oppivelvollisuudelle pitäisi tehdä?

Oppivelvollisuuden uudelleen tarkasteleminen ja sen mahdollinen laajentaminen tai yleisemmin kuvattuna pidentäminen tulee olemaan yksi keskeinen koulutusta koskeva kysymys tulevina vuosina. Asian kanssa ei ajan saatossa...

Ryhmäkoolla on väliä

Viime aikoina yhä enenevässä määrin on esiintynyt käsityksiä ja näkökulmia siitä, ettei ryhmäkoolla ole suomalaisessa koulutuksessa ja opetuksen järjestämisessä enää suurta merkitystä. Ryhmäkoko voidaan...