Potilaisiin liittyvä kliininen tutkimus on taloudellisesti vaikuttavaa

2
Valtio on vähentänyt potilastyöhön liittyvää lääketieteellisen tutkimuksen rahoitusta, mikä on professori Heikki Huikurin mielestä ristiriitaista, jos Suomi aikoo kohota terveysteknologian huippumaaksi.

Taloustieteellisten selvitysten mukaan kliinisen lääketieteen tutkimukseen tehdyt sijoitukset ovat kannattavia. Esimerkiksi Britanniassa sydän- ja verisuonisairauksien tutkimuksiin sijoitetun pääoman tuotto oli 39 % ja psykiatrian alan tutkimuksiin sijoitetun pääoman tuotto 37 % (Medical Research Council, 2008).

Tuotot perustuvat saatuihin terveyshyötyihin, jotka näkyvät muun muassa lyhyempinä sairaalahoitojaksoina, työstä poissaolojen vähenemisenä,  ja väestön työurien pidentymisenä. Lääketieteellisellä tutkimuksella on ollut merkittäviä vaikutuksia myös Suomen talouteen. Viime vuonna terveysteknologia nousi Suomen suurimmaksi korkean teknologian vientialaksi. Useimmiten terveysteknologian yritystemme taustalla ovat alun perin yliopistoissa tai yliopistosairaaloissa tehdyssä tutkimustyössä syntyneet ideat.

Terveysala on arvioitu valtakunnallisesti tärkeäksi kasvualaksi. TEM, STM ja OKM valmistelivat yhteistyössä Terveysalan tutkimus- ja kasvustrategian (TEM raportteja 12/2014), jonka keskiössä ovat yliopistollisten sairaaloiden ja niiden ympärille syntyneiden osaamiskeskittymien kehittäminen. Terveysteknologia on ministeriön hankkeissa allokoitu Oulun kaupungille (INKA-hanke).

Hiljattain Suomessa tehdyn selvityksen mukaan (Karma, Duodecim 2014;130:326-32) kliinisen tutkimustyön vaikuttavuus näkyy sekä tutkimusinnovaatioiden että tutkimustyön synnyttämän asiantuntemuksen kautta. Yhdentoista vuoden aikana sairaaloissa oli otettu käyttöön yli 700 omaan tutkimustyöhön perustuvaa taudinmäärityksen tai hoidon parantamisratkaisua tai -menetelmää (enemmän kuin yksi uusi menetelmä viikossa). Sairaanhoidon vastuuhenkilöistä 91 % arvioi tutkimustyön parantaneen henkilöstön ammattitaitoa, 87 % arvioi sen parantaneen hoidon vaikuttavuutta ja 83 % arvioi sen parantaneen toiminnan tuottavuutta.

Useimmat potilaiden diagnostiikkaan ja hoitoon liittyvät uudistukset ja parannukset perustuvat kliinisiin havaintoihin ja tutkimukseen. Sydän- ja verisuonitautien alalla esim. sepelvaltimoiden ohitusleikkaukset, pallolaajennukset, rytmihäiriötahdistimien käyttö, rytmihäiriöiden katetriablaatiot, ja useat lääkehoidot perustuvat kliinisiin havaintoihin ja niitä seuranneisiin hyvin tehtyihin kontrolloituihin kliinisiin tutkimuksiin. Myös muilla kliinisillä aloilla valtaosa diagnostiikan ja hoidon muutoksista ovat seurausta kliinisistä tutkimuksista.

Valtio on vuodesta 1957 lähtien tukenut yliopistosairaaloiden opetus- ja tutkimustoimintaa maksamalla niille suurempaa valtionosuutta tai erilliskorvausta opetuksen ja tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin. Vuoden 1994 alusta rahoitus muutettiin siten, että se määräytyi yliopistojen ja sairaaloiden kesken kussakin yliopistossa suoritettujen tutkintojen ja yliopistosairaaloissa tehtyjen tieteellisten artikkeleiden ja julkaistujen väitöskirjojen perusteella laskettujen pisteiden mukaisesti. Samalla ryhdyttiin rahoituksen kokonaismäärää vähentämään valtion taloudellisista syistä. Oheisista kuvista käy ilmi valtion tutkimukseen osoitetun rahoituksen määrän muutokset vuosien kuluessa (entinen EVO, nykyinen VTR rahoitus).

Kliinisen tutkimuksen rahoituksen merkittävä väheneminen on ristiriidassa ministeriöiden strategialle kohottaa Suomi terveysteknologian huippumaaksi. Valtakunnalliset ja paikalliset päättäjät pitäisi saada ymmärtämään kliinisen tutkimuksen vaikuttavuus tulevaisuuden Suomessa talouslamasta huolimatta. Päättäjiltä toivotaan tulevaisuuteen tähtäävää priorisointia siitä, mihin hupenevia voimavaroja kannattaa käyttää. Myös puolueilta toivoisi näkemyksiä kliinisen tutkimuksen rahoituksesta tuleville vuosille jo ennen tulevia eduskuntavaaleja.

Heikki Huikuri,

professori, MRC Oulun johtaja

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Tämä on iso poliittinen aihe, käänne alkoi 90- luvun alussa. Osaisivatko poliitikot ottaa näin suuresta kansaan vaikuttavasta asiasta vastuuta?