Oma tieto osaksi älykkäitä hyvinvointipalveluratkaisuja

0
Digital Health Revolution -tutkimusryhmä Oulun yliopistossa kehittää terveys- ja hyvinvointialojen digitaalisoitumista.

Jokaisen digijalanjälki tarjoaa hyödyllistä tietoa, kun kehitetään terveyttä edistäviä digitaalisia ratkaisuja. Johtaja Maritta Perälä-Haepe Oulun yliopiston terveys- ja hyvinvointialan innovaatiokeskuksesta kirjoittaa blogissaan, miten ihmisen terveystietoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. 

Suomi on vahvasti mukana kansainvälisessä terveys- ja hyvinvointialan digitalisoitumisen ja yksilöllisen terveystiedon hyödyntämisen suuntauksessa. Oulun yliopiston terveys- ja hyvinvointialan innovaatiokeskuksen, Centre for Health and Technologyn (CHT) monitieteiset, visionääriset tutkimus-ja kehittämiskokonaisuudet ovat osaltaan luomassa tätä yhteiskunnallista muutosta ja kehittämässä aihealueelle uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

CHT:n vetovastuulla on elokuussa 2014 käynnistynyt suuri strateginen tutkimusavaus, jossa yhdistyy monialainen osaaminen Suomen 7 merkittävästä yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta. Digital Health Revolution (DHR) -hankkeessa luodaan uusia tapoja hyödyntää yksilöllistä terveys- ja hyvinvointitietoa osana tulevaisuuden digitaalisia palveluratkaisuja.

Hankkeessa yksilöllisiä terveys- ja hyvinvointitietoa kerätään järjestelmällisesti eri lähteistä. Perustietoja – kuten perimää koskevat tiedot – täydentävät muun muassa ihmisen itse tekemien mittausten tulokset ja älypuhelinsovelluksista saatava tieto sekä käyttäjänsä arkikäyttäytymisestä kertyvä informaatio eli digijalanjälki.

Tutkimushankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen tiedon hyötykäytön haasteita: eettisiä kysymyksiä, tietosuojaa, sopimuskäytäntöjä tiedon jaon näkökulmasta, tiedon vapauttamisen ja tiedon jakamisen periaatteita. Hankkeessa yksilölle rakennetaan uudenlaista roolia omien tietojensa hallinnoijana ja hyödyntäjänä, ja koostetaan sairauksien ennaltaehkäisyä tukevia palvelukonsepteja, jotka tukevat kansalaisia jokapäiväisissä terveysvalinnoissaan. Kartoittamalla yksilöllisen tiedon hyödyntämisen kansainvälisesti merkittävät uranuurtajat ja käytännöt ja luomalla vahvan MyData.fi ekosysteemin hanke edesauttaa asenneilmapiirin muutosta sekä haastaa nykyisiä käytäntöjä.

Oma tieto ja sen hyötykäyttö on myös poliittisen päätöksen teon keskiössä parhaillaan. Suomessa eri ministeriöt (LVM, STM, TEM ja OKM) näkevät räjähdysmäisesti lisääntyvän yksilöllisen tiedon hyödyntämättömien mahdollisuuksien sammiona, erityisesti uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomisen kannalta.   Muun muassa tiedon hyötykäytön kannusteilla ja uudistetuilla säädöksillä halutaan kehittää yksilölliseen tietoon pohjautuvan liiketoiminnan edellytyksiä.

Maritta Perälä-Heape

johtaja, Centre for Health and Technology ja Digital Health Revolution -tutkimusavaus

 

 

JAA