Monikulttuurisuus on haaste kliinisessä oppimisympäristössä

2
Tohtorikoulutettava Kristina Mikkonen kirjoittaa blogissaan millaisia uudenlaisia haasteita syntyy, kun hoitoalalle tulee lisää kansainvälisiä opiskelijoita.

Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana Suomi on ollut kiinteästi mukana maailmanlaajuisessa globalisoitumisprosessissa. Toisen maailmansodan jälkeen vuosittainen maahanmuuttoprosentti Suomeen oli alle 0,5 % aina 1990-luvulle saakka, jolloin maahanmuuttajien määrä merkittävästi lisääntyi.

Siitä lähtien kun Suomesta on tullut Euroopan unionin jäsen, Suomi on ollut kiinteästi mukana uudistuksissa, jotka ovat avanneet Suomen sisämarkkinoille uusia mahdollisuuksia, edistäneet vapaata ammatillista ja koulutuksellista muuttoliikettä ja tukeneet monikulttuurillista yhteiskuntaa.

Samanaikaisesti suomalaiseen korkeakouluopetukseen on tullut mukaan kasvava määrä kansainvälisiä opiskelijoita. Kansainvälisten opiskelijoiden lukumäärä on kaksinkertaistunut vuodesta 2005 vuoteen 2015. Saavuttaakseen kansainvälistämistavoitteen Suomi on tarjonnut Euroopan mittakaavassa poikkeuksellisen monia englannin kielellä opetettavia sairaanhoidon ja fysioterapian koulutusohjelmia ammattikorkeakouluissa eri puolilla maata.

Suomalaisen korkeakoulutuksen kansainvälistäminen on tuonut mukanaan haasteita englannin kielellä opetettaviin terveystieteiden koulutusohjelmiin, erityisesti niiden kliinisessä osiossa.  Henkilökunnan asenteet kansainvälisiä oppilaita kohtaan ovat olleet keskeisessä roolissa – ne ovat tuoneet mukanaan joko myönteisen kokemuksen siitä, että on tervetullut tai kielteisen kokemuksen, joka on johtanut turhautumiseen ja masentuneisuuteen.

Toisaalta kansainvälisten opiskelijoiden riittävä suomen tai ruotsin kielen taidon puute on luonut haasteita kliinisessä oppimisessa. Myös ohjaajat ovat kokeneet ulkomaisella kielellä opettamisen uuvuttavana, stressaavana ja lisäkokemusta edellyttävänä.  

Monikulttuurinen oppimisympäristö on ainutlaatuinen sen oppimistavoissa, potilas-hoitaja kanssakäymisessä ja opiskelija-opettaja suhteessa. Siihen liittyy myös haaste kulttuurieroista ja – jännitteestä.

Kansainvälisten opiskelijoiden ohjausta tulisi kehittää siten, että saataisiin riittävää tietoa ja taitoa kansainvälisten opiskelijoiden ohjaukseen soveltuvista koulutusmenetelmistä. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden ohjaukseen tarvittaisiin lisäaikaa, kollegoiden tukea ohjaustehtävän jakamiseksi sekä johdonmukaisuutta samojen ohjaajien käyttämiseen ja kouluttamiseen opiskelijoiden ohjauksessa.

Sairaanhoitajat tarvitsevat korkeakoululaitosten tukea kulttuurillisessa koulutuksessa siitä, miten opettaa kansainvälisiä opiskelijoita, ja toisaalta opiskelijat tarvitsevat apua, jotta he voisivat integroitua uuteen Pohjoismaiseen kulttuuriin Suomessa.

Kristina Mikkonen

Tohtorikoulutettava, Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen yksikkö Oulun yliopisto

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Ehkä se ei ole kaikilta osin niin hyvä kuin toiset sokeasti uskoo, olihan meiltä vähällä mennä suvivirsi monikulttuurin takia. Suomen pitää olla määrätietoinen suomalaisuudesta, eikä sallia täällä oman kulttuurin tuhoamista maahanmuuttajien vuoksi, he eivät saa olla määräävässä asemassa vaan kiitollisia siitä, että heidät on otettu vastaan, sama koskee muitakin maita. On vaikea ymmärtää rikollisia tulijoita, jotka saavat täällä olla rauhassa omassa kotimaassaan pelon takia tulleet, joka tuntuu oudolta, koska täällä elävät niin vihamielisesti muutamat heti aluksi. Eikö noille voisi opettaa lakeja ja meidän kulttuuriamme. On tärkeää että tietävät täällä naisten tasa-arvosta joka on pitkällä, emme ole miesten armoilla, kaikille tulijoille sama laki kuin omalle kansalle. Eivät aikoinaan karjalan evakotkaan olleet väkivaltaisia, hyvin on sopeutuneet, ja heidänkin kulttuurinsa on erilainen, kuin suomalaisten.

  2. Englannissa hoitajilla pitää olla käsivarret paljaat hygieniasyistä.
    Kulttuurirelativismin vuoksi muslimiehoitajat saavat pitää pitkiä hihoja.

    Tervetuloa Suomi, jossa ihmisiä kohdellaan eri säännöin.