Millainen Oulu olisi ilman yliopistoa?

2
Kaupunginjohtaja Matti Pennanen arvioi Oulun yliopiston merkitystä Oulun kasvulle ensimmäisessä "100 kasvutarinaa Oulusta", joita yliopisto ryhtyy julkaisemaan www-sivuillaan varainhankintakampanjansa tueksi.

“Perämeren pienen kaupunkiseudun väkiluku olisi alle satatuhatta. Asukkaiden keski-ikä lähentelisi puoltasataa. Pohjois-Suomi olisi tyhjentynyt. Tällainen tilanne saattaisi vallita ilman Oulun yliopistoa,” arvelee kaupunginjohtaja Matti Pennanen.

Oulun kaupungin kasvutarina aloittaa Oulun yliopiston varainhankinnan juttusarjan. Oulun yliopisto on näkyvästi mukana alueensa kehityksessä sekä luo hyvinvointia ja lisää alueensa ja koko Suomen elinvoimaisuutta. Yliopiston toiminta näkyy ympärillämme ja vaikuttaa tavalla tai toisella jokaisen ihmisen elämään.

Yliopiston kasvattien ja tutkimustyön kautta oululainen osaamisen ja tietotaito on levinnyt laajasti maailmalle, ja oululaisia menestystarinoita löytyy maailmalta huomattava määrä.

Aloitimme loppuvuodesta 2014 Tule kasvamaan kanssamme –varainhankintakampanjan. Varainhankinnan tuotoilla yliopisto tekee avainrekrytointeja, uudistaa tutkimus- ja oppimisympäristöjä, edistää opiskelijoiden ja tutkijoiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä vahvistaa yrittäjyyttä ja innovaatiotoimintaa. Kampanjan teemalla haluamme tuoda esille Oulun yliopiston roolin tulevaisuuden tekijänä, joka luo kasvua Pohjois-Suomeen ja lisää koko Suomen hyvinvointia ja kilpailukykyä.

Teeman innoittamana päätimme, että tuotamme kampanjan aikana 100 kasvutarinaa Oulusta. Tarinoilla nostamme esiin yrityksia, henkilöitä, yhteistyökumppaneitamme ja ilmiöitä, jotka ansaitsevat tulla kuulluiksi. Tarinoiden kertominen ei tule noudattamaan mitään tiettyä aikajärjestystä. Päätimme aloittaa kuitenkin keskeisimmästä: Oulun kaupungin kasvutarina. Ilman yliopistoa Oulun kasvu ei olisi tapahtunut.

Tarinoita voi lukea 15. tammikuuta alkaen varainhankinnan verkkosivulla:http://www.oulu.fi/varainhankinta/100kasvutarinaa

Sakari Jussi-Pekka

Kirjoittaja on Oulun yliopiston yhteyspäällikkö.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Kiitos ja kunnia yliopistolle ja yliopistolaisille menestyksellisestä työstä Pohjois-Suomen ja koko maailman hyväksi, mutta varainkeruu on häpeärahaa.

    Onneksi en ole enää minkään yliopiston kirjoilla.

  2. Mitä hävettävää tässä on? Varainhankinta on yliopistojen pääomittamista ja yliopiston uudistamista. Aiempi keräyksemme tuotti 11 M€, valtio maksoi vastinrahoitusta tähän 23 M€. Syntyi 34 M€:n pääoma. Tämä on nyt kasvanut ja on jo kohta 50 M€. Pääoman tuotoilla pystymme tekemään merkittävää uudistustyötä. Olemme jo nyt rekrytoineet professoreita ja tutkijoita, tukeneet uuden kaivannaisalan tiedekunnan perustamista, lisänneet opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja yrittäjyyttä jne. Ja mitä parasta: kerätty pääoma pysyy ja kasvaa; joten tämä rahoituskanava on käytössä pysyvästi.

    Nyt valtio on luvannut tukea varainhankintaamme, maksamalla tuohon pääomaan lisää kolme kertaa sen mitä keräämme yksityisiä lahjoituksia. Tämä lisää meidän taloudellista riippumattomuutta ja mahdollisuutta tehdä uusia avauksia Pohjois-Suomen ja maailman hyväksi.

    Lisäksi kampanjan aikana käymme tiivistä vuoropuhelua tukijoidemme ja kumppaneidemme kanssa, miten yhteistyöllä nyt kaivattua uutta kasvua rakennetaan.