Uudistumiseen tarvitaan yhteiskehittämistä

0

Kun pysähtyy hetkeksi miettimään mielikuvaa hyvästä kehittämistilanteesta, mitä tulee mieleen?  Kenties ajatus vapaudesta ilmaista ajatuksia ja keskeneräisiä ideoita, joita toiset ihmiset aktiivisesti kuuntelevat ja omilla ideoillaan täydentävät. Hyvässä yhteistyössä innostunut olo tarttuu, ja ilolle ja huumorillekin on sijansa. En usko, että meistä ihmisistä juuri kukaan on parhaimmillaan ilmapiirissä, jossa voi aistia torjuvan kritiikin ja kireän tunnelman.  Sen vuoksi on toivottavaa, että yhteistyötilanteet yhä useammin täyttyvät hyväksynnästä ja innostuksesta. Siihen me kaikki voimme vaikuttaa omalla asenteellamme ja toiminnallamme.

Parhaat ideat ja innovaatiot eivät synny yhden ihmisen päässä, vaan yhdessä ideoiden ja jakaen. Onnistunut yhteinen ideointi ja asioiden jakaminen eivät synny itsestään. Tarvitaan luottamusta, kuuntelua ja tilan antamista keskeneräisille ajatuksille. Ketään ei jätetä yksin toisten seuratessa, miten tuo ihminen esittää ideansa, tai kantaa vastuunsa kehittämisestä. Lisäksi tuloksellisella kehittämisellä pitää olla yhteiset tavoitteet, ja jokaisella osallistujalla ymmärrys, mitä ollaan tekemässä. Ideoinnin jälkeen tapahtuviin kehittämistoimiin on sovittava työn- ja vastuunjako sekä aikataulut. Ilman sovittuja rakenteita kehittämisestä muodostuu helposti ”noiden toisten juttu.” Tulemme paikalle lähinnä kuuntelemaan, mitä muut ovat tehneet.  Kun ulkoistamme itsemme, olemme luultavasti kriittisempiä ja aktiivisuutemme kehittämisessä on alhaista.

Yhteiskehittämiseen liittyvät asiat ovat viime aikoina olleet mielessäni ja myös keskustelun aiheena työkavereiden kanssa Pysytään pinnalla– hankkeen myötä. Hankkeen päätavoitteena on edistää pienyritysten uudistuskyvykkyyttä ja tuloksellisuutta. Yrittäjät ovat todenneet, että uudistumista ei tapahdu ilman jatkuvaa kehittämistä ja verkostoitumista muiden yritysten kanssa. Yritysten henkilökunta on oleellinen voimavara kehittämisessä. Hankkeeseen liittyvissä kehittämistilanteissa yritysten henkilöstö ja yrittäjät ovat pohtineet, milloin olemme parhaimmillamme, mitkä ovat vahvuutemme ja kehittämiskohteemme. Vahvuuksien kautta eteneminen on koettu vapauttavana ja luottamusta edistävänä.  Irrottautumalla nykyhetkestä ja kuvittelemalla tulevaisuuteen ajoittuvia vaihtoehtoja on mahdollisuus vapauttaa ajatuksia ja löytää ideoita, joita nykyhetkeen takertumalla ei löytäisi.

Pysytään pinnalla – matka yhteistyössä yritysten kanssa on vasta alkuvaiheessaan. Jo tässä vaiheessa on huomattu pienten yritysten henkilöstön ja yrittäjien yhteiskehittämisen merkitys yrityksen toiminnan kannalta  tärkeiden ratkaisujen löytämisessä ja työntekijöiden oman hyvinvointinsa edistämisessä.

Liisa Kiviniemi
Yliopettaja
Toimija Pysytään pinnalla -hankkeessa
Oulun ammattikorkeakoulu

Pysytään pinnalla -hanke 2018–2020

Blogin inspiraation lähteenä:

Työ 2040 Skenaarioita työn tulevaisuudesta Hakupäivä 10.11. 2018
https://www.demoshelsinki.fi/wp-content/uploads/2017/01/Ty%C3%B6-2040-Skenaarioita-ty%C3%B6n-tulevaisuudesta.pdf

JAA