Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Tytöt tulevat – Me osataan – Sinä Osaat!

0

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/wp-content/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/classes/filters/as3cf-local-to-s3.php on line 130

Nykyaikaisessa yhteiskunnassa naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia. Käytämme kaikki samoja tuotteita ja palveluita. Suurin osa kehittäjistä on miehiä. Olisiko meillä parempia tuotteita ja palveluita, jos kehitystyössä olisi enemmän naisia?

Suomalaisen peruskoulun tytöt ovat maailman kärkisijoilla matemaattis-luonnontieteelisissä aineissa. He päihittävät myös suomalaiset pojat. Kuitenkin matemaattisten ja teknisten alojen opiskelijoista vain pieni osa on naisia.

Vähän naisia teknologia-alan koulutuksessa

Vuonna 2017 Suomen yliopistoissa tekniikan opinnot aloittaneista vain 26 prosenttia oli naisia. Toki erot koulutusohjelmien välillä ovat suuria. Aalto-yliopistossa kone- ja sähkötekniikan sekä tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat lähes pelkästään miehiä, kun taas kemian ja ympäristön opinnot maistuvat myös naisille. Ammattikorkeakouluissa tekniikan ja liikenteen sekä luonnontieteiden alan opiskelijoista oli vuonna 2016 vain 18 prosenttia naisia. Oulun ammattikorkeakouluun syksyllä 2018 valituista tekniikan opiskelijoista naisten osuus oli 16 prosenttia. Vastaava luku tietojenkäsittelyssä oli 36 prosenttia.

Vanhanaikaisia käsityksiä miesten ja naisten ammateista pitäisi murtaa saadaksemme naisia enemmän teknologia-aloille. Miten pääsisimme tässä eteenpäin? Kannustamalla. Rohkaisemalla. Jakamalla tietoa.

Sinä Osaat! -hanke

Sinä Osaat! Tytöt ja teknologia -hanke pyrkii innostamaan tyttöjä teknisten alojen pariin. Oulun seudun ja Kainuun yritykset ovat lähteneet hankkeeseen mukaan innokkaasti tarjoamalla 9. luokan tytöille TET-paikkoja ja järjestämällä yritysvierailuja. Ensimmäiset teknologiaTETit käynnistyivät viikolla 39/2019. Yritykset ovat miettineet tytöille mielenkiintoisia tehtäviä, joissa he pääsevät tutustumaan teknologia-alojen työtehtäviin. Kaikkia näistä paikoista ei valitettavasti saada tänä syksynä täytettyä.

Hankkeessa on järjestetty myös yritysvierailuja. Tarkoitus on jakaa tietoa erilaisista yrityksistä, teknologia-alojen ammateista ja työtehtävistä. Rajakylän yläasteen 9. luokan tytöt pääsivät tutustumiskäynnille Elektrobit Automotivelle.

Yritysvierailun merkitys

Mitä yritysvierailu merkitsee opinto-ohjaajalle?

”Opinto-ohjaajan näkökulmasta yritysvierailut ovat todella avartavia, sillä niissä oppilaat pääsevät konkreettisesti näkemään, millaista työtä yrityksessä tehdään. Elektrobitin vierailulla oli hienoa, että nimenomaan naiset olivat kertomassa omia uratarinoitaan.”
Eija Severinkangas-Kangas /opo

Miksi yritys tarjoutuu järjestämään vierailun tytöille?

”Elektrobit Automotive haluaa olla mukana kannustamassa tyttöjä tekniikan pariin, koska tekniikka ja ohjelmistot ovat yhä enemmän läsnä niin meidän kaikkien jokapäiväisessä arjessa kuin automotive-toimialalla. Näemme arjessamme, miten vähän työnhakijoissa on naisia ja miten tärkeää työyhteisöille olisi, että se olisi monimuotoinen ja siihen kuuluisi eri taustaisia, ikäsiä ja sukupuolta olevia ihmisiä.”
Sanna Davidsainen, Elektrobit

Miten tämä liittyy teknologiaan? Kehitystyössä on ajateltava asioita perinteisten rajojen yli. Elektrobit Automotiven yritysvierailun ryhmätöiden satoa.

Millaista teknologia-alan työ on?

Moni saattaa ajatella, että työskennelläkseen teknologia-alalla pitää olla ’nörtti’. Tai työ on tylsää yksin puurtamista. Tai että pitää olla yliluonnollisen hyvä matematiikassa.

Yritysvierailulla saimme kuulla monta hyvää uratarinaa. Vuosia alalla työskennelleet naiset kertoivat omasta urakehityksestään. Myös kaksi opiskelijaa kertoi, millaista on opiskella tekniikkaa. Uratarinoista poimittuja huomioita:

  • Työ on luovaa aivotyötä. Saa kehitellä ja ideoida ihan uusia juttuja.
  • Työ on mielenkiintoista, erilaisten ongelmien ratkaisemista.
  • Työ on sosiaalista kanssakäymistä toisten ihmisten kanssa. Ei siis yksin puurtamista, vaikka itsenäisesti työtä tehdäänkin.
  • Yhteistyötaidot korostuvat, kun asioita kehitetään tiimeissä.
  • Työ on joustavaa ja usein myös riippumatonta ajasta ja paikasta.
  • Ei tarvitse olla erityisen hyvä, kiinnostus ja innostus on tärkeintä.
  • Työpäivät ovat mielenkiintoisia ja aina erilaisia.
  • Pääsee matkustelemaan ympäri maailmaa yhteistyöprojekteissa.
  • Pääsee olemaan kehityksen kärjessä. Voi saada käyttöönsä uusia tuotteita ennen suurta yleisöä.

Mihin teknologia-alan koulutuksen jälkeen?

Tietojenkäsittelyn ja tekniikan alan koulutus on väylä monen sovellusalueen tehtäviin. Voit päästä esimerkiksi suunnittelemaan lääkinnällisiä laitteita, kehittämään uusia materiaaleja, rakentamaan uudenlaisia kouluja ja suunnittelemaan parempia palveluita ikäihmisille. Teknologiaa tarvitaan tulevaisuudessa kaikilla elämän osa-alueilla. Sovellusalueita on loputtomiin.

Automatisoinnin myötä kaikista aloista on tulossa yhä teknisempiä. Kun asioita automatisoidaan, tarvitaan yhä enemmän ohjelmistoja ja niiden tekijöitä.

Voit sijoittua töihin hyvin monelle sovellusalueelle.

Poikkea tavanomaisesta

Monella meistä on perinteiset käsitykset miesten ja naisten töistä. Me vanhemmat, opettajat ja opinto-ohjaajat voimme kuitenkin ravistella käsityksiämme ja innostaa tyttöjä valitsemaan jotain perinteistä poikkeavaa. Ja sitä, mikä kiinnostaa.

”Toivottavasti tämä hanke ja tällaiset yritysvierailut auttavat tyttöjä näkemään, kuinka monipuolisia työtehtäviä teknologia-alan yrityksissä on tarjolla ja ettei ohjelmointi tarkoita pelkkää yksin niska kyyryssä koodaamista, vaan ihmisläheistä tiimityötä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa.”
Eija Severinkangas-Kangas /opo

”Tytöillä on paljon annettavaa tälle toimialalle ja he pystyvät mihin vaan, kunhan saavat positiivisia esimerkkejä ja kannustusta omille unelmilleen.”
Sanna Davidsainen, Elektrobit Automotive

Mitä tulevaisuuden autossa on? Rajakylän 9-luokkalaisten ajatuksia asiasta. Elektrobit Automotiven yritysvierailun ryhmätöiden satoa.

Seuraa TET-tarinoita ja uratarinoita

Voit lukea mielenkiintoisia uratarinoita Sinä Osaat! Tytöt ja teknologia – hankkeen sivuilta. Sivuille kerätään syksyn aikana myös yhdeksänsien luokkien tyttöjen kokemuksia teknologiaTETistä niin Oulun seudulta kuin Kainuustakin. Ollaan siis kuulolla.

Hanke jatkuu ja ensi vuonna saadaan toivottavasti täytettyä kaikki teknologiaTET-paikat. Yritykset, olettehan tekin vielä innolla mukana.

Sinikka Viinikka
Lehtori, Informaatioteknologia
Sinä Osaat! -hanke
Oamk

JAA