SIMHE polusta vauhtia työnhakuun ja monimuotoisuutta työelämään

0

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on käynnissä SIMHE polku -hanke, jossa tavoitteena on tukea korkeasti koulutettujen uusien osaajien nopeampaa työllistymistä omalle alalle. Aiemmin ulkomailla hankittua osaamista vahvistetaan lyhyellä liiketalouden ja tekniikan alan täydennyskoulutuksella, joka valitaan Oamkin tutkinto-opintojen tarjonnasta. Projektiin sisältyy myös suomen kielen tukea sekä työnhakuun ja työelämään valmentavaa ohjausta. Työelämäyhteyksiä pyritään luomaan tarjoamalla työharjoittelujakso, johon työnhaun työpajoissa valmistaudutaan.

Osallistujia saatu mukavasti

SIMHE polkuun on kuluneen syksyn aikana löytynyt runsaasti hakijoita. Alkukartoitusten jälkeen ensimmäiselle osallistujajoukolle on järjestetty työnhaun työpajoja. Marraskuussa alkaneessa työpajajaksossa kartoitettiin ensin osallistujien kokemuksia työnhausta sekä uraan liittyviä tavoitteita. Työpajoissa etsitään omia vahvoja osaamisalueita, joista voisi olla hyötyä työelämässä. Samalla kun jokainen tekee omaa täsmähakua ja osaamisen sanoittamista, yhdessä hiotaan ja harjoitellaan yritysten kontaktointia ja työhaastattelua. Tavoitteena on myös oman videoesittelyn tekeminen.

Kokemuksia kerätty aktiivisesti

Osallistujien kokemuksia kartoitettaessa alkuvaiheen ryhmäkeskusteluissa nousi esiin verkostoitumisen tärkeys ja halu osallistua aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin ja foorumeihin, missä voi tutustua ihmisiin. Monen kokemus oli, että eri kulttuuritaustoista tulevat voivat saada ilmaisia työharjoitteluita, joita joskus myös ketjutetaan. Samassa työpaikassa oli saattanut olla useampi määräaikainen harjoittelu peräkkäin, mutta palkkatyön saaminen tuntuu olevan vaikeaa.

Kokemus työharjoittelusta on kuitenkin tärkeä asia, sillä siinä oppii suomalaista työpaikkakulttuuria ja käytänteitä sekä suomalaisten tapaa tehdä töitä ja toimia työyhteisössä. Samalla pääsee myös testaamaan niin suomen kielen kuin omien ammatillisten taitojen riittävyyttä sekä tunnistamaan kehittämisen alueita. Osaamisen kehittämisessä on hyvä muistaa, että työpaikat myös itse kouluttavat työntekijöitä. Työelämä muuttuu jatkuvasti ja nopeasti, samoin työnkuvat ja työtehtävät, joten työnantajan täytyy huolehtia siitä, että työntekijöiden osaamisen pysyy ajan tasalla. Kielitaidon osalta, jos ei puhu suomea äidinkielenä, voi olla vaikea päästä erityisesti sellaisiin työtehtäviin, joihin kuuluu asiakaspalvelua. Toisaalta hakijoiden monipuolinen kulttuuri- ja kielitausta voi olla vetovoimatekijä esimerkiksi kansainvälistyville yrityksille. Myös asiakaskunta moninaistuu, joten työyhteisöissä tarvitaan eri kulttuuri- ja kielitaustaa olevia ihmisiä.

Työpajoista saatiin palautetta

Osallistujat antoivat työpajatyöskentelystä hyvää palautetta:

”Harjoittelimme puhua suomea ja englantia. Kehitimme kommunikointitaidot.”

”Sain tietoa siitä, että saan tukea jos tarvitsen, ja on mahdollista täydentää sitä, joka osaamisesta vielä puuttuu. Oli mukavaa kuulla muiden työkokemuksia.”

”Se mahdollistui, että voin suunnitella paremmin ja käyttää minun vahvuuksia ja kykyä työelämässä.”’

”Haluaisin lisää ryhmätapaamisia, koska voimme jutella millaisia mieltä ja kokemuksia.”  

Työpajat todettiin tärkeiksi vertaistuen näkökulmasta. Ryhmässä tutustutaan toisten samassa tilanteessa olevien kokemuksiin, mikä voimaannuttaa. Samalla saa uutta perspektiiviä omaan työnhaun prosessiin. Yhdessä tekeminen tuo uutta puhtia ja tarmoa jatkaa epäonnistumisten jälkeen eteenpäin.

Ulkomailta tulleen korkeasti koulutetun työelämään siirtyminen oman alan tehtäviin vaatii selvästikin enemmän panostamista, mutta motivaatiota hakijoilta ei ainakaan puutu. Työpajoissa on ideoitu yhteisiä toimia oman työllistymisen parantamiseksi ja hanketyöntekijät pääsevät yhdessä hakijoiden kanssa kehittämään uudenlaista työllistymisen mallia korkeasti koulutetuille osaajille. Edessä olevien henkilökohtaisten täydennyskoulutus- ja työelämäjaksojen aikana ryhmän välinen yhteydenpito ja vertaistuki tuo varmasti tärkeää apua yksin puurtamisen ja opiskelun lomaan. Jalkautuminen eri tapahtumiin on myös aloitettu.

SIMHE polku -hankkeen projektipäällikkö Pirkko Kukkohovi.

Yritysyhteistyötä kaivataan

Hankkeen näkökulmasta hyvin alkuun lähtenyt yhteistyö näiden kokemuskouluttajien kanssa lupaa hyviä tuloksia. Se ei kuitenkaan vielä yksin riitä, varsinkin kun tavoitteena on työllistyminen. Seuraavaksi tarvitaan yritysten ja muiden sidosryhmien taholta avoimuutta tarttua tilaisuuteen ja tulla mukaan kehittämään uudenlaista työllistymisen mallia yrityselämän alueellisiin osaamistarpeisiin. Yhdessä eri toimijoiden kanssa voidaan kehittää monikulttuurisempaa työelämää sekä toimia sujuvamman työelämään siirtymisen tukemiseksi.

Yritykset voivat tarjota harjoittelupaikkaa, vierailukäyntejä ja matchauksen mahdollisuuksia hakijoillemme. Ryhmässä on kansainvälistä osaamista liiketalouden osalta niin taloushallinnon, markkinoinnin ja myynnin kuin asiakaspalvelun alueilta, tekniikan puolelta joukosta löytyy esimerkiksi IT- sekä RF- ja langattomien systeemien osaajia, energia-alan sähköinsinööritaitoa sekä tuotantotalouden osaajia. SIMHE polkuun on jatkuva haku, joten uusia ja erilaisia osaajia otetaan vastaan koko hankkeen toimikauden ajan eli vuoden 2020 loppuun asti.

SIMHE polku – osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen
Pirkko Kukkohovi, projektipäällikkö
Terhi Mustakangas, koulutusasiantuntija

JAA