Sähköinen Pohjoinen teollisuus

0

Pohjoinen teollisuus on Oulussa järjestettävä suurtapahtuma 23.5. –24.5. Slogan ”Made in pohjoinen” on maineensa veroinen, sillä tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden osaajia, yrityksiä ja asiantuntijoita pääosin pohjoisen Suomen alueelta. Tarjolla on kongressi, ja useita asiantuntijaseminaareja. Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sähkö- ja automaatiotekniikan tiimi on näyttävästi edustettuna Pohjoinen teollisuus -tapahtumassa.

Digitalisaatio ja järjestelmät -teeman esille nousseita kysymyksiä ovat mm. uusien järjestelmien tuomat kustannussäästöt sekä uudenlaisen liiketoiminnan nousu. Ydinaiheita on, miten tietoa voidaan yhdistää ja jatkojalostaa muiden järjestelmien käyttöön. Uusien teknologioiden kehitystarpeet määritellään pitkälti yritysten ydinliiketoiminnan perusteella.

Toinen määräävä tekijä on usein tarkasteltavan prosessin tarpeet. Oleellista on antaa vastaus kysymykseen, millaista uutta toimintaa erilaiset järjestelmät ja digitalisaatio voivat mahdollistaa. Lehtorimme Manne Tervaskanto kuvaa seminaariesityksessään, miten tähän haasteeseen pystytään jo nyt vastamaan koulutuksen avulla. Tekniikan alan koulutuksessa työelämäyhteistyö on keskeinen elementti, ja digitalisaatiolla on tässä merkittävä rooli.

Digitalisaation, tekoälyn ja automaation laajentuminen uusille elämänalueille sekä tekniikoiden ja menetelmien monipuolistuminen pakottaa myös oppilaitokset hakemaan strategisia kumppaneita. EU-rahoitteisissa Digi- ja Eduauto -hankkeissa tavoitteena on Oamkin, OSAOn ja Oulun yliopiston yhteinen hajautettu oppimiskeskus automaatio-, sähkö-, kunnossapito-  ja mittaustekniikan koulutuksen työelämälähtöiseen opetukseen. Tarkoituksenmukaista on pyrkiä turvaamaan laadukas koulutus modernien oppimisympäristöjen avulla. Lisäksi syksyllä 2018 on käynnistymässä opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama AuNe-hanke, jossa toteutetaan neljäntoista ammattikorkeakoulun ja yritysten välillä avoin verkkoympäristö sekä verkkolaboratorioiden konsepti.

Opiskelija Sami Lehtolan insinöörityö palkittiin Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n ja Suomen Messusäätiön opinnäytetyöpalkinnolla.Palkintoraati kiitteli opinnäytetyön ajankohtaisuutta. Raadin mukaan reaaliaikaisella kunnonvalvonnalla generaattorin alkava vikaantuminen voidaan havaita entistä aikaisemmin ja kunnossapito voidaan toteuttaa oikea-aikaisesti.

Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus huomioitiin näyttävästi Pohjoinen teollisuus- tapahtumassa. Kunnossapitoyhdistys Promaint jakoi valtakunnallisesti ansioituneille opinnäytetyön tekijöille stipendejä. Sähkö-ja automaatiotekniikan insinööriksi valmistunut Sami Lehtola sai työstään ”Generaattorin jatkuvatoiminen kunnonvalvonta” 1 500 euron suuruisen stipendin. Työtä ohjasi Oamkilta yliopettaja Heikki Kurki. Toimeksiantajan eli Fortum Turbine and Generator Solutionsin puolelta työtä ohjasi Hannu Haapakoski.

 

Jarkko Hurme, tiimipäällikkö
Manne Tervaskanto, lehtori

Lähteet: www.pohjoinenteollisuus.fi, seminaariesitelmät

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.