Robotiikan uusien käyttökohteiden ja käyttötapojen tutkailua

0
Koneinsinööriopiskelija Juho Honkanen testaa robotisoitua mittakoneen kappaleenvaihtoa.

Oulun Ammattikorkeakoulussa (Oamk) käynnissä olevassa Tehoja-hankkeessa selvitellään mahdollisuuksia soveltaa modernia automaatiota ja robotiikkaa teollisuuden tarpeisiin. Osaamisen lisäämiseksi ja mahdollisuuksien testaamiseksi tehdään myös omia kokeiluja.

Koneinsinööriopiskelija Juho Honkanen testaa opinnäytetyössään nykyaikaisen robotin soveltuvuutta automaattisen koordinaattimittakoneen kappaleenvaihtoon. Tähän käyttöön robotteja on sovellettu huomattavasti vähemmän kuin vaikkapa hitsaukseen.

Kun yhteistyörobotiksi suunnitellun modernin robotin liikenopeudet pidetään pieninä ja se tarkkailee itse mahdollisia törmäyksiä, suoja-aitoja ei välttämättä tarvita. Mittakoneen ja robotin välinen tiedonvaihto voidaan myös hoitaa ilman kiinteitä laitteiden välisiä johdotuksia.

Käytännössä kummankin laitteen ohjaukset ovat ohjelmoitavia tietokoneita. Mittaustuloksiin perustuvat päätelmät siitä, ovatko kappaleet vaaditun tarkkuuden mukaisia, ohjelmoidaan mittakoneeseen. Robotti tekee  sitten kappaleiden lajittelun mittakoneelta saamansa tiedon perusteella.

Kokeilujen perusteella tehtävään löytyi toimiva konsepti. Testissä käytetty Universal Robots-yhtiön valmistama UR5-robotti tuo mittakoneelle kappaleen. Mitutoyo CRYSTA-Apex S9106 koordinaattimittakone tekee mittauksen ja päättelee sille ohjelmoitujen sääntöjen mukaisesti, onko kappale vaadituissa toleransseissa. Se kertoo mittauksen jälkeen tämän tiedon robotille ja tallettaa mittaustuloksen tulostettavissa olevaan tiedostoon. Robotti vie kappaleen hyväksytyille tai hylättäville kappaleille varatuille paikoille. Sitten robotti vie uuden kappaleen mitattavaksi ja automaattinen työkierto jatkuu niin pitkään kuin on ohjelmoitu.

Seuraavana haasteena yritetään toisessa opinnäytetyössä saada robotti palvelemaan sorvia, vaihtamaan siihen automaattisesti kappaleita. Tehtävä yritetään ratkaista niin, että sorvin ohjauksen sähkökaappia ei tarvitse avata.

Tämä onnistuu, jos laitteet saadaan viestimään keskenään, lähettämään ja vastaanottamaan viestejä ilman kiinteää, pysyvää johdotusta. Robotti on silloin helposti siirrettävissä palvelemaan robottia ja taas välillä muihin tehtäviin. Mittakoneen palvelemisessa tämä onnistui ja seuraavaksi yritetään vaikeampaa tehtävää.

 

Eero Korhonen
Yliopettaja
Oamk

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.