Potkua sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiseen – valtiolta rahaa työnantajille

0

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) on järjestetty sairaanhoitajan lääkkeenmääräämiskoulutusta vuodesta 2011 alkaen. Oulussa koulutuksen on läpäissyt 45 hoitajaa. Suomessa vähän alle 400:lle sairaanhoitajalle on merkitty rajattu lääkkeenmääräämisoikeus Terhikkiin (Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri).

Miksi alun innostuksesta huolimatta koulutukseen ei ole hakeuduttu vilkkaammin? Moni sairaanhoitaja tai terveydenhuollon esimies on pitänyt koulutuksen hintaa, 4 900 euroa/opiskelija, korkeana. Tähän ongelmaan on nyt kuitenkin ratkaisu. Valtio tukee koulutusta maksamalla korvausta kunnille tai kuntayhtymille lääkkeen määräämisen edellyttämän koulutuksen perusteella, kun sairaanhoitaja on saanut rajatun oikeuden määrätä lääkkeitä.

Koulutuskorvaukseen ovat oikeutettuja myös ne uudet toimintayksiköt, joissa rajattu lääkkeenmäärääminen on jatkossa mahdollista. Mitkä uudet toimintayksiköt? Toukokuulle 2019 saakka rajattu lääkkeenmäärääminen on ollut mahdollista vain terveyskeskuksen avohoidon vastaanotoilla sekä sairaanhoitopiirien yhteispäivystyksissä. Nyt rajattu lääkkeenmäärääminen koskee myös perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon avohoidon palveluja, jotka kuuluvat kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuulle. Tällä tarkoitetaan myös palveluita, joita kunta tai kuntayhtymä hankkii ostopalveluna yksityisiltä palveluntuottajilta.

Sairaanhoitajan rajattua lääkkeenmääräämistä ja koulutuksen tuomaa osaamista voidaan nyt hyödyntää esimerkiksi kotihoidossa. Rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden saanut sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja voi, tutkittuaan potilaan kotihoidon asiakkaana, kirjoittaa hänelle esimerkiksi antibioottireseptin virtsatieinfektioon. Koulutus antaa sairaanhoitajille myös lisävalmiuksia lääkehoidon ongelmien tunnistamiseen sekä lääkehoidon tarkistukseen ja arviointiin. Kotihoidossa hoitajat ovat avainasemassa lääkehaittojen ja muiden lääkitysongelmien tunnistamisessa. Koulutuksen tuoma osaaminen on omiaan parantamaan myös kotihoidon laatua, kun lääkehoidon ongelmiin osataan paremmin puuttua ja hakea niihin ratkaisuja.

Koulutus antaa farmakologian ja lääkehoidon osaamisen lisäksi valmiuksia myös asiakkaan kliiniseen tutkimiseen sekä hoidon tarpeen arviointiin. Koulutuksen käynyt hoitaja osaa perustella omat ratkaisunsa, unohtamatta moniammatillista yhteistyötä ja monialaisen osaamisen hyödyntämistä asiakkaidensa parhaaksi.

Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen -koulutuksen hakuaika on 9.8.2019 asti ja koulutuksen on tarkoitus alkaa syyskuussa 2019 Oulun ammattikorkeakoulussa, Kontinkankaan kampuksella

Lue lisää koulutuksesta.

Eija Niemelä
Hoitotyön yliopettaja,
Oamk

Sari Voutilainen
Tuntiopettaja
Oamk

 

 

JAA