Vertailussa oppimisympäristöjen toiminnallisuus ja akustiikka

Syksyllä 2016 käyttöön otetun uuden perusopetuksen opetussuunnitelman myötä oppiminen on muuttunut eikä kouluissa enää opiskella pelkästään luokissa pulpeteissa istuen. Tällä hetkellä opetussuunnitelmaa toteutetaan perinteisistä...

On sadonkorjuun aika

Syksyllä aloitti 40 uutta tietojenkäsittelyn opiskelijaa opinnot Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun kampuksella, Kärppien kotihallin kupeessa. Talven aikana on opiskeltu tietojenkäsittelyyn liittyviä perusopintoja höystettynä...

Sähköinen Pohjoinen teollisuus

Pohjoinen teollisuus on Oulussa järjestettävä suurtapahtuma 23.5. –24.5. Slogan "Made in pohjoinen" on maineensa veroinen, sillä tapahtuma kokoaa yhteen teollisuuden osaajia, yrityksiä ja asiantuntijoita...

Oamkin Master-koulutuksessa toteutetaan monipuolista tutkimus- ja kehitystyötä yhteistyössä organisaatioiden kanssa

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Master- eli ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinnoissa keskeisen osan opintoja muodostaa opinnäytetyö.  Työ perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja ratkaisulle yhdessä...

Sairaanhoitajan täydennyskoulutukset sekä ylemmät amk-tutkinnot terveydenhuollon asiakkaan parhaaksi

Sipilän hallituksen yksi kärkihankkeista on asiakaslähtöiset palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi edellyttää totuttujen käytäntöjen rohkeaa tarkastelua ja uudistamista ihmisten parhaaksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämiseen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyvä väestö ja lisääntyvät tehokkuusvaatimukset, esimerkiksi asiakkaiden nopea hoitoon ja...

Viisi tietä lounasasiakkaan sydämeen

Lounasruokailu parantaa työntekijän keskittymiskykyä ja työtehoa sekä vaikuttaa positiivisesti terveyteen. Suomalaisista työssäkäyvistä 30 % syö lounaalla omia eväitä, 35 % ruokailee henkilöstöravintoloissa ja 15...

Konkarilta vinkkejä työelämän vuorovaikutustilanteisiin

Työyhteisössä pärjätäkseen on kyettävä muuntautumaan välittävän jämptiksi esimieheksi, taitavaksi tiimityöskentelijäksi ja tiedoillaan vakuuttavaksi asiantuntijaksi. Hyvät vuorovaikutustaidot mahdollistavat sen, että työntekijä onnistuu olemaan yhtä aikaa...

Bioanalytiikalla huikeat tapahtumapäivät

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa järjestettiin helmikuussa näytteenottotoiminnan asiantuntija -opintojaksolla kaksi tapahtumaa. Vieritutkimuskoulutusiltapäivä toteutettiin Nordlabissa ja näytteenottotoiminnan seminaaripäivä järjestettiin Kontinkankaan kampuksella. Tapahtumat oli suunnattu...

Hehkuvaa harmoniaa

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) rakennusarkkitehtikoulutus tarjoaa opiskelijoille vahvan osaamisen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi luovuutta, jota kehitetään opintojen...

Valtti-ohjelma auttaa erityislapsia liikuntaharrastusten pariin

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) toteutuvalla Valtti-ohjelmalla pyritään lisäämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä löytämään heille pysyvä liikuntaharrastus. Jokainen ohjelmaan valittu lapsi...