On sadonkorjuun aika

0

Syksyllä aloitti 40 uutta tietojenkäsittelyn opiskelijaa opinnot Oulun ammattikorkeakoulun Teuvo Pakkalan kadun kampuksella, Kärppien kotihallin kupeessa. Talven aikana on opiskeltu tietojenkäsittelyyn liittyviä perusopintoja höystettynä liiketalouden, kielten ja viestinnän opinnoilla.

Tiimityönä tietojenkäsittelyä liiketalouteen

Tämä vuosi on opiskeltu uuden opetussuunnitelman mukaan. Sen keskeisenä teemana on tiimiopettajuus ja tiimioppiminen. Eri alojen oppiaineet on integroitu isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin ne eivät ole toisistaan irrallisia. Tietojenkäsittelyhän on ’apuväline’, jolla pyritään kehittämään sovellusalueen toimintoja. Opintojen aikana ensimmäinen sovellusalue, johon töitä tehdään, on liiketalous. Myöhemmin erilaisissa projekteissa on mahdollista tutustua myös muihin sovellusalueisiin ja niiden tietojenkäsittelyyn.

Kevään aikana ensimmäisen vuoden opiskelijat kehittivät ryhmissä oman liikeidean. Monet niistä olivat hyvinkin toteuttamiskelpoisia. Asiakkaan polkuja kehitettiin palvelumuotoilun keinoin. Näille kuvitteellisille yrityksille tehdyt nettisivut olivat jo niin ammattimaisen näköisiä, että ne päihittävät monen olemassa olevan yrityksen www-sivut. Toimisto-ohjelmia opittiin käyttämään kirjoitettaessa liiketoimintasuunnitelmaa. Ohjelmoinnin taidot karttuivat, kun nettisivuille kehitettiin erilaista toiminnallisuutta. Sivuille tehtiin hakuoptimointia näkyvyyden lisäämiseksi sosiaalisessa mediassa ja liiketoiminnan edistämiseksi. Opintojakson lopussa ryhmät esittelivät projektiensa tuotokset, liikeideansa ja nettisivunsa muille opiskelijoille ja opettajille.

Projekteissa oppimista

Töitä tehtiin projekteina ja samalla opittiin käyttämään projektin suunnittelun ja seurannan työkaluja. Työajan seurantaa tehtiin henkilö- ja tehtäväkohtaisesti, aivan kuten työelämässä tehdään laskutettavien projektien kanssa. Projekteissa käytettiin ketteriä menetelmiä, työtehtävien suunnitteluun ja seurantaan käytettiin netistä löytyvää Trello-työkalua.

Opiskelijat rakensivat myös oman verkkoportfolion, jossa he kertovat itsestään ja omasta osaamisestaan. Sinne he keräävät opintojensa aikana syntyneitä työnäytteitä. Näin tulevat työnantajat pääsevät näkemään, mitä opiskelija osaa ja mihin osa-alueisiin hän on tietojenkäsittelyn projekteissa erikoistunut. Jo nyt ensimmäisenä opiskeluvuonna opittiin iso joukko erilaisia tietojenkäsittelyn työvälineitä. Eikä tietenkään sovi unohtaa muiden osa-alueiden opiskeltuja aihepiirejä.

Nyt, kun kevät on lopuillaan, on opettajien sadonkorjuun aika. On hienoa huomata, kuinka valtavasti opiskelijat ovat kehittyneet ammatillisesti lukuvuoden aikana.

Kohti uusia haasteita

Opiskelijoiden esitellessä tuotoksiaan, tulee tunne, että nyt he ovat saaneet tehdä ’oikeita töitä’, vaikka toimeksiannot ovat heidän omia keksittyjä liikeideoitaan. Ensi syksynä jatkamme opiskelua uusiin aihealueisiin englanninkielellä. Myöhemmin projektien toimeksiannot tulevat yrityksiltä. Kevään kokemusten perusteella tästä on hyvä jatkaa kohti uusia, vaativampia haasteita.

Sinikka Viinikka
Lehtori, informaatioteknologia
Oamk

Lue lisää ammattikorkeakoulututkintoon johtavista koulutuksistamme.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.