Oamkista valmistuivat ensimmäiset rakennusarkkitehdit – ammattikunnalle suuri kysyntä

0
Juho Tiltti (vas.), Roosa Pohjanoja ja Säde Kangasniemi ovat työllistyneet arkkitehtitoimistoihin, Kaisa Lehtisen haaveena on perustaa Veteliin kotiseuduille oma suunnittelutoimisto. Kuva: Lotta-Maria Vähäkangas

Toukokuun lopussa valmistuivat Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ensimmäiset rakennusarkkitehdit. Uudelle ammattikunnalle on ollut kysyntää, sillä noin 90 % valmistuneista ja opintojen loppusuoralla olevista on jo työllistynyt. Rakennusarkkitehdit ja -arkkitehtiopiskelijat työllistyvät paikallisiin yrityksiin, kunnille ja kaupungeille.

Rakennusarkkitehtien koulutus aloitettiin Oamkissa vuonna 2014. Aloittaneista 14 valmistui nyt, osa on työskennellyt tiiviisti opiskelun ohessa ja valmistuu syksyllä. Opinnoissa painotetaan suunnittelun lisäksi tietomallinnusta, energiaosaamista ja visualisointia.

– Rakennusarkkitehtikoulutuksen tavoitteena on kasvattaa työmarkkinoille osaajia, joilla on vankat tietomallinnusvalmiudet sekä energiaosaamista suunnittelun pohjana, kertoo koulutuksen räätäli, lehtori Seppo Perälä.

– Valintakokeen kautta saamme värvättyä opiskelijoita, joilla tilallis-taiteellinen hahmottaminen on hyvä, mutta erityisvahvuutena myös tekninen ja toiminnallinen osaaminen.

Tutkimuksen kohteena oppimisympäristöt, loma-asunnot, akustiikka ja matkailuarkkitehtuuri

Kotkantien kampuksella pidettiin toukokuussa opinnäytetyöseminaari, jossa opiskelijat esittelivät tuotoksiaan. Töissä oli muun muassa selvitetty arkkitehtuurin vaikutusta Lapin matkailulle, tietomallien hyödyntämistä rakennusten ylläpidossa sekä palvelukotien esteettömyyteen liittyviä asioita. Lisäksi oli laadittu tila- ja akustiikkasuunnitelma viihdekeskukseen, laajennussuunnitelma omakotitalolle ja rakennuslupakuvat pitkän elinkaaren ja energiatehokkaat ratkaisut omaavalle loma-asunnolle. Keväällä 2018 valmistuvien rakennusarkkitehtien opinnäytetyöt löytyvät Theseuksesta.

Ranta-Toppilaan visioitu kaupunkipiental. Kuva: Niina Haavisto

Yksi opinnäytetöiden ohjaajista, lehtori Anu Montin kuvailee töiden ohjaamista hyvin palkitsevaksi.

– Onnistumisen tunne tulee siitä, että opiskelija kannustuksen ja ideoinnin myötä pystyy löytämään vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa. Kipinän sytyttyä opiskelijat kypsyvät itse asiantuntijoiksi, joille on muodostunut vahva ammatti-identiteetti ja luottamus osaamiseensa.

Työelämälähtöinen ja monipuolinen koulutus

Kaisa Lehtinen, Säde Kangasniemi, Roosa Pohjanoja ja Juho Tiltti aloittivat opintonsa Oamkin historian ensimmäisessä rakennusarkkitehtiryhmässä ja valmistuivat toukokuun lopussa. Rakennusarkkitehtikoulutuksen rikkaudeksi he mainitsevat käytännönläheisyyden ja työelämälähtöisyyden. Opintojaksoilla tehtiin paljon harjoitustöitä ja harjoiteltiin suunnitteluohjelmien käyttöä. Tunneilla perehdyttiin niin visualisointiin kuin energia- ja lujuuslaskentaankin.

– Mielenkiintoisimpia hetkiä olivat vierailut työmailla ja valmiissa kohteissa sekä kurssit, joilla perehdyttiin todellisiin korjauskohteisiin. Pientalojen omistajat tulivat kuuntelemaan ja kommentoimaan korjaussuunnitelmien lopputuloksia, Juho Tiltti kiittelee.

Kaisa Lehtisen mielestä parasta opinnoissa on ollut niiden monipuolisuus ja mahdollisuus vaikuttaa itse opintojaksojen sisältöön:

– Etenkin suunnittelukursseilla oli vapaus ideoida ja kokeilla omia ratkaisuja.

Rakennusarkkitehteja ohjanneet lehtori Seppo Perälä ja lehtori Anu Montin ovat ylpeitä valmistuneiden rakennusarkkitehtien osaamisen tasosta ja innokkuudesta kehittyä edelleen suunnittelun alalla.

Tuoreet rakennusarkkitehdit ovat huomanneet, että heidän koulutuksellaan voi päästä monenlaisiin työtehtäviin.

– Työkenttä on todella laaja. Arkkitehtitoimistojen lisäksi työnantajia voivat olla esimerkiksi kuntien ja kaupunkien rakennusvalvonnat, talotehtaat ja omaa suunnittelua tekevät rakennusliikkeet, Tiltti luettelee.

– Itse olen töissä tällä hetkellä Linja Arkkitehdit Oy:ssä. Tehtäviini kuuluu työympäristöjen ja hoivatilojen suunnittelua ja myös hyvin paljon tietomallintamista. Juuri sellaista hommaa, josta tykkään! Tiltti iloitsee.

Roosa Pohjanojan mukaan rakennusarkkitehdin työnkuva on kiehtova:

– Oppiminen ei lopu, vaikka nyt valmistummekin!

 

Soili Fabritius
lehtori, suomen kieli ja viestintä
Oamk, Rakentamistekniikan koulutusosasto

 

Lähteet

Haavisto, Niina 2018. Townhouse – Kaupunkikoti täynnä mahdollisuuksia. Oulu: Oulun ammattikorkeakoulu, rakentamistekniikan koulutusosasto. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/145806.

Pohjanoja, Roosa 2018. Kysely rakennusarkkitehtien ja opintojen loppuvaiheessa olevien rakennusarkkitehtiopiskelijoiden työllistymisestä. Oulun ammattikorkeakoulu.

 

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.