Oamkin Avoimet ovet opiskelijahaun apuna

0

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) järjestettiin 7.–8.11.2018 Avoimet ovet -tapahtuma jo kolmatta kertaa. Kontinkankaan ja Kotkantien kampuksille kutsuttiin kaikki halukkaat tutustumaan tiloihin ja koulutustarjontaan. Tapahtuman tarkoitus oli markkinoida koulutuksia ja helpottaa nuorten urasuunnitelman tekemistä. Avoimissa ovissa nuoret pääsivät näkemään lähietäisyydeltä, millaista Oamkissa opiskelu on ja kuinka opiskelemaan hakeudutaan. Suurin osa avoimien ovien vierailijoista tuli Pohjois-Pohjanmaalta ja Lapista, paikallisten lukioiden tai toisen asteen opiskelijoita oli noin puolet kävijöistä.

Kontinkankaalla projektiosaamisen opintojakson optometrian ja suun terveydenhuollon opiskelijat järjestivät tapahtuman ja olivat muun muassa vastuussa vierailijoiden opastamisesta. Eri tutkinto-ohjelmien opiskelijat olivat puolestaan kertomassa opiskelujensa sisällöistä. Näin opiskelijat pääsivät harjoittelemaan projektin suunnittelua, hallintaa, aikataulutusta, resursointia ja työnjakoa. Opiskelijat oppivat lisää myös viestinnästä ja dokumentoinnista.

Ensihoitajat esittelivät pisteellään ammatin välineistöä vierailijoille. (Kuva: Oamk)

Sosiaali- ja terveysala kutsui kaikki rohkeasti tutustumaan

Kontinkankaan kampuksella järjestetään Oamkin sosiaali- ja terveysalojen koulutusta. Kampuksella on tarjolla 11 eri tutkintoa: bioanalyytikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, kätilön, optometristin, röntgenhoitajan, sairaanhoitajan, sosionomin, suuhygienistin, terveydenhoitajan ja toimintaterapeutin tutkinnot. Avoimia ovia varten tutkinto-ohjelman opiskelijat järjestivät esittelyitä ja simulaatioita (Blomgren 2015, Oulun ammattikorkeakoulu 2018), joissa vierailijat pääsivät näkemään opiskelujen välineet ja puitteet sekä keskustelemaan opiskelijoiden kanssa opinnoista. Tarjolla oli myös luentoja valintakokeista ja hakuprosessista. Oamkin sivuilta löytyy kiinnostuneille lisää tietoa tarjolla olevista tutkinto-ohjelmista.

Avoimet ovet vastasi onnistuneesti tarpeeseen

Kontinkankaalla vierailleilta pyydettiin palautetta tapahtumasta kyselyn muodossa. Tulosten mukaan Avoimet ovet onnistui tehtävässään. Noin 80% palautetta antaneista kävijöistä koki osallistumisen selkeyttäneen heidän jatko-opintosuunnitelmiaan. Kävijöiden keskuudessa oli tänä vuonna eniten kiinnostusta ensihoidon ja hoitotyön tutkinto-ohjelmiin (taulukko 1), mutta kaikkiin tarjolla oleviin esittelyihin riitti kävijöitä. Kouluarvosanaksi tapahtuma sai keskiarvolta 8,79 (taulukko 2) ja saatuun tietoon ja ohjeistukseen oltiin tyytyväisiä. Vapaasanan osuudessa oli annettu palautetta muun muassa seuraavasti.

“Tosi positiivisia ja pirteitä opiskelijoita, jotka kyllä nostattivat todella paljon kiinnostusta!”

 “Avas silmiä ja kerto kiinnostavasta alasta vielä tarkemmin”

“Plussaa työtilanteiden näyttelemisestä”

 

Taulukko 1. Tutkinto-ohjelmakohtainen tutustuminen.
Taulukko 2. Kävijäkyselyssä tapahtumalle annetut arvosanat.

Opiskelijavalinnat uudistuvat tulevaisuudessa

Seuraava suomenkielinen yhteishaku on 20.3.–3.4.2019. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Opintopolussa. Viime vuonna Suomessa ammattikorkeakouluista opiskelupaikkaa hakevia oli huimat 125 806. Näistä 6 002 haki Oamkin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan puolelle ja 631 opiskelijaa sai opiskelupaikan yhteishaussa. Kevään 2019 haku tulee olemaan viimeinen laatuaan tulevan AMK-opiskelijavalintauudistuksen vuoksi. Uudistuksen tavoitteena on rakentaa ja luoda uudenlaisia käytäntöjä ja valintamalleja, jotka tukevat hakijoiden nopeampaa hakeutumista ammattikorkeakouluun. Lisäksi luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia hakeutua tutkinto-opiskelijaksi. (Talman 2018.)

Jatkossa valtakunnalliset esivalintakokeet jäävät kokonaan pois, ja suurin osa opiskelupaikoista jaetaan todistusvalinnalla. Valintakoevalinnalla jaetaan jatkossa vähäisempi määrä opiskelupaikkoja ja näille opiskelupaikoille on yhtenäisemmät usean alan valintakokeet. Viimeinen valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään kaikille AMK-hakijoille yhteisesti 24.4.2019. Kontinkankaan kampuksella varsinaiset valintakokeet järjestetään 28.5.–6.6.2019. Ilman opiskelupaikkaa jääneet voivat opiskella AMK-opintoja myös avoimen AMK:n kautta omakustanteisesti ja hakea opiskelupaikkaa uudestaan seuraavassa yhteishaussa tai avoimen AMK:n erillishaussa. Lisää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa Oamkin sivuilta.

Opiskelupaikan hakemiseen löytyy apua monista lähteistä

Opiskelupaikan valinnan tukena voi käyttää ammattibarometria, josta voi tarkastella työllistymisen tasoja eri puolilla Suomea ammattikohtaisesti. Esimerkiksi sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajahakijoista on arviolta pulaa lähes kaikkialla Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla yleisesti on työnhakijoille tarvetta lähes aina jossain päin Suomea, joten työllistyminen opintojen päätteeksi ei ole suuri huolenaihe. Ammatinvalinnan apuna voi käyttää myös erilaisia nettitestejä esimerkiksi AVO-ammatinvalintaohjelmaa.

Kätilöiden simulaatioesitys näytti esimerkin käytännön työtilanteesta. (Kuva: Oamk)

Oamk tekee osuutensa tiedon levittämiseksi

Avoimet ovet on Oamkin tapa toivottaa kaikki halukkaat tervetulleeksi tutkimaan sen opiskelutarjontaa lähemmin, ja tähän kutsuun on aina vastattu kiitettävästi. Tämän tapahtuman kaltainen toiminta selkeyttää opiskelupaikan haastavaa valintaa ja levittää tietoisuutta ammattikorkeakoulujen toiminnasta ja tavoista. Vierailijoilla oli aitoa halua tietää enemmän vaihtoehdoistaan, ja kävijäkyselyn mukaan 98% vastanneista sai kaivattua tietoa heitä kiinnostavasta tutkinto-ohjelmasta. Toivomme tapahtumalle hyvää jatkoa tuleville vuosille ja runsaasti kiinnostuneita vierailijoita!

 

Susanna Saarinen, kampus-opo, Oulun ammattikorkeakoulu

Minttu Järvelä, opiskelija, optometrian tutkinto-ohjelma

Tiia Väisänen, opiskelija, suunterveydenhuollon tutkinto-ohjelma

Aino-Liisa Jussila, lehtori, Oulun ammattikorkeakoulu

 

Lähteet:

Talman, K., Borodavkin, M., Kanerva, A-M. ja Haavisto, E. 2018. Tutkimusraportti Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen – määrittelyvaiheen tulokset. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Aatos-artikkelit 22 · 2018. Hakupäivä 5.12.2018.

Blomgren, K. 2015. Simulaatiot – melkein leikkiä, melkein totta. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 131 (23), 2239-44. Hakupäivä 28.5.2018.

Oulun ammattikorkeakoulu. 2018. Terveys- ja hyvinvointialan simulaatiokeskus. Hakupäivä 5.12.2018.

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.