Mitä on tietojenkäsittely?

0

Termi tietojenkäsittely sekoitetaan monesti tietotekniikkaan. Mitä tietojenkäsittely oikein käytännössä on? Miten se sijoittuu eri tieteenaloihin nähden? Millaista osaamista Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk) valmistuneilla tietojenkäsittelijöillä on? Ja miten yritykset voivat hyödyntää osaajia?

Euroopan komission mukaan tietojenkäsittely (engl. data processing tai information processing) on mm. tiedon keräämistä, muokkaamista, varastoimista, yhdistämistä, poistamista ja jakamista. Alkujaan tietojenkäsittelytiede oli vahvasti sidoksissa matematiikkaan, nyt sen reuna-alueet ulottuvat laajalle: esimerkiksi käytettävyystutkimus liittyy läheisesti psykologiaan. Sovellusalueita löytyy kaikilta tieteenaloilta ja eri elämänalueilta.

Tietojenkäsittely sijoittuu tekniikan ja ihmistieteiden välimaastoon. Tekniikan kehittyessä syntyy koko ajan lisää uusia välineitä ja mahdollisuuksia sen hyödyntämiseen. Tietojenkäsittelyn avulla pyritään tuottamaan lisäarvoa liiketoiminnalle tai yksittäiselle henkilölle. Se, miten siinä onnistutaan, riippuu suuresti sovellusten käytettävyydestä sekä siitä, miten hyvin ohjelmisto palvelee sovellusalueen tarpeita. Parhaimmillaan uudet innovaatiot synnyttävät uutta liiketoimintaa.

Mitä on tietojenkäsittely? Aila Säkkinen ja Ilkka Mikkonen, Oamk

Tietojenkäsittelyn opiskelu Oamkissa

Oulun ammattikorkeakoulussa voi opiskella tietojenkäsittelyä. Opiskelu tähtää digitaalisten tuotteiden ja palveluiden laaja-alaiseen osaamiseen. Tietojenkäsittelyä voi opiskella päivätoteutuksena tai monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot tarkoittavat, että opetus on pääosin verkko-opetusta. Seuraavan kerran tietojenkäsittelyn koulutukseen voi hakea syksyn yhteishaussa 5.–19.9.2018. Koulutus alkaa tammikuussa.

Opinnot sisältävät ammattialaan liittyviä opintoja: ohjelmointia, tietokantoja, laitteistoja, video- ja kuvankäsittelyä. Opiskelija voi itse painottaa ammattiopintoja haluamaansa suuntaan. Myös palvelumuotoilu, käytettävyys, käyttäjälähtöinen suunnittelu, testaus ja käyttäjäkoulutus sisältyvät opiskeltaviin asioihin. Opintoja suoritetaan itsenäisesti, ryhmätöinä sekä projekteissa.

Tietojenkäsittely on ns. aputiede, jolla pyritään tuottamaan lisäarvoa ydintoiminnalle. Tietojenkäsittelyn opiskelijat opiskelevat myös liiketalouden opintoja. He ymmärtävät liiketoiminnan perusteet, markkinoinnin periaatteet ja laskentatoimen merkityksen yritystoiminnassa. Opintojensa yhteydessä he soveltavat tietojenkäsittelytaitojaan esimerkiksi suunnittelemalla ja toteuttamalla digitaalisin keinoin palveluja eri liiketoiminnoille. Sovellusala-opintoina he voivat tutustua myös sosiaali- ja terveysalan erityispiirteisiin ja/tai pelien kehittämiseen.

Miten yritykset voivat hyödyntää

Oulun alueella on nyt pula ohjelmoijista. Oulun ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinnon suorittaneista osa onkin suuntautunut ohjelmointiin. Valmistuneilla on kuitenkin monenlaisia valmiuksia erilaisten yritysten toimintojen kehittämiseen. Heiltä löytyy osaamista esimerkiksi digitaaliseen markkinoinnin kehittämiseen, viestinnän suunnitteluun, verkkokaupan perustamiseen, videoiden ja kuvan käsittelyyn ja niiden hyödyntämiseen toiminnassa.

Yrityksillä on mahdollisuus saada opiskelijoita projektitöihin, harjoitteluun ja tekemään opinnäytetyötä. Näiden yhteyksien myötä monet yritykset ovatkin oivaltaneet, miten paljon he voivat hyötyä uudesta tekniikasta ja sosiaalisesta mediasta, kun heillä on tietojenkäsittelyn ammattilainen tekemässä asioita. Opiskelijat sijoittuvatkin valmistumisen jälkeen hyvin monille sovellusalueille.

Esimerkkejä opiskelijoiden tekemistä yritysprojekteista:

  • www-sivujen toteutus
  • suunnitelma sosiaalisen median käytöstä viestinnässä
  • ohjelmistotestaus
  • hakukoneoptimointi
  • lomakkeiston digitalisointi
  • palvelupolun suunnittelu/muotoilu
  • tietojärjestelmän käyttöönotto.
  • Jos yritystä kiinnostaa tietojenkäsittelyn opiskelijoiden hyödyntäminen oman yrityksen kehittämisessä, he voivat ottaa yhteyttä Oamkin www-sivuilla olevan Ripa-palvelun kautta: http://www.oamk.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo.

 

Sinikka Viinikka
Lehtori, informaatioteknologia
Oamk

Kiinnostuitko alasta? Hae meille opiskelemaan syksyn yhteishaussa 5.–19.9. ja opiskele tietojenkäsittelyn tradenomiksi!

Lue lisää ammattikorkeakoulututkintoon johtavista koulutuksistamme.

JAA