Kaupunginvarikosta Oulun olohuoneeksi ja kohtauspaikaksi

4
Havainnekuva Kaupunginvarikon pääsisäänkäynnistä kaupunkilaisten kohtauspaikkana.

Tuiran ja Toppilan kaupunginosien rajalla sijaitseva Oulun vanha kaupunginvarikko hiljenee. Oulun kaupunki on kaavaillut tyhjenevän varikon tilalle asuntomessuja vuodelle 2025. Voisiko varikko sittenkin olla asuinrakentamisen sijaan kaikille avoin virkistäytymis- ja kulttuuriympäristö?

Solmukohdat kohtauspaikkoina Oulussa ja Euroopassa

Kaupungit ovat kautta aikain rakentuneet solmukohtiin, jossa tavarat ja ihmiset liikkuvat. Kehityksen ja kasvun myötä kaupunkeihin on rakentunut kaupunkilaisille myös solmukohtia, joissa ihmiset kokoontuvat kohtaamaan toisiaan juhlan tai arkipäiväisten asioiden, kuten ostosten merkeissä. Barcelonassa se on pääkatu La Lambra, Tallinnassa Telliskivi Loomelinnak ja Helsingissä Teurastamo.

Myös Oulu on aikoinaan perustettu vanhalle markkinapaikalle ja ihmisten liikkumisen solmukohtaan. Aikojen saatossa kaupunki on rakentunut ja muuttunut. Oulun vanhat kohtauspaikat eivät välttämättä tänä päivänä enää ole vetovoimaltaan samanlaisia kuin ne joskus ovat olleet.

Puistoja ja virkistäytymisalueita Oulussa pyritään kehittämään vastaamaan nykyajan tarpeita. On kuitenkin aika pohtia, onko niitä riittävästi kaupungin jatkuvasti kasvavalle väestömäärälle ja onko Oululla tällä hetkellä ympäristöä, joka tarjoaisi kaikille jotakin. Yksittäisiä paikkoja on useita, mutta yhtä kaiken kokoavaa virkistäytymispaikkaa ei ole.

Asuinrakennusten sijasta yhteinen olohuone

Keskustan lähialueiden rannat ovat viime vuosien aikana muuttuneet vanhoista teollisuusalueista asuinrakennusten kortteleiksi. Samalla vanhat rakennukset on purettu uuden tieltä ja alueet on siistitty ja maisemoitu niiden viihtyisyyden takaamiseksi.

Myös Kaupunginvarikon tonttia ollaan kovaa vauhtia muuttamassa asuintalojen korttelialueeksi. Nyt olisi kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus rakentaa oululaisille puuttuva kohtauspaikka, joka on hyvien kulkureittien varrella kauniissa jokimaisemassa.

Havainnekuva Kaupunginvarikosta kaupunkilaisten kohtauspaikkana.

Varikolle voisi kulkea kätevästi kevyenliikenteenväyliä pitkin niin kaupungista kuin Toppilansaaren asuinalueelta ja Nallikarin rannoiltakin. Yhdessä Tuiran uimarannan kanssa se loisi suiston rantaa pitkin kulkevasta pyörä- ja jalkakäytävästä vilkkaan ja pöhisevän rantareitin Tuiran kaupunginosalle sitoen samalla Tuiran keskuksen tiiviimmäksi osaksi reitin kokonaisuutta.

Vanhan kaarihallin ympärille uusia työ- ja virkistystiloja

Kaupunginvarikon punatiiliset rakennukset ovat näkyneet lähialueen ihmisille ja ohikulkijoille jo kymmeniä vuosia. Sisäpihan uudemmat ja vanhemmat varastorakennukset ovat taas jääneet enemmän tiellä liikkujien katseilta piiloon. Nykyisenlaisenaan varikko toimisi myös kulttuurikeskuksena, mutta ei välttämättä houkuttelisi kaikkia kaupunkilaisia alueelle.

Yhteistä kohtauspaikkaa rakennettaessa nykyisiä rakennuksia voitaisiin säilyttää niiltä osin, kun niillä on selkeä peruste säilyttämiselle. Näitä perusteita voisivat esimerkiksi olla muoto, mielenkiintoinen ja herättelevä julkisivu tai sisätila. Lisäksi alueelle voitaisiin rakentaa uutta luomaan paikalle omaleimaisuutta ja ajallista kerroksellisuutta. Uusi rakennuskanta myös voisi virkistää alueen yleisilmettä ja luoda kokonaisuudesta paremmin ihmisiä palvelevan kohtauspaikan.

Vanha kaarihalli olisi muotonsa ja ulkonäkönsä puolesta paras säilytettävä. Sinne voitaisiin sijoittaa esimerkiksi vuokrattavia työpajatiloja lähialueiden asukkaille ja pop up –liiketilaa, ja kaarihallin päädyssä voisi sijaita uusi, näyttävä Meri Oulun kesäteatteri.

Pajatilat olisivat mitä oivallisin paikka kerätä samanhenkisiä ihmisiä yhteisen harrasteen ääreen. Ne myös mahdollistaisivat sellaisten harrasteiden, jotka vaativat esimerkiksi paljon tilaa tai koneita, tuomisen kaupungin keskustaan.

Kesäteatteri Hietasaarentieltä nähtynä.

Uudistuksessa pihan hallit purettaisiin ja tilalle voitaisiin kehittää teemaviheriöitä. Niistä suurin osa olisi kiinteistä pihavarusteista vapaita alueita, jotta niille voitaisiin tarpeen vaatiessa laajentaa viereisen teemaviheriön toimintaa. Kiinteitä varusteita sisältävissä teemaviheriöissä voisi olla esimerkiksi kaupunkilaisille vuokrattavaa viljelypalstaa. Näin alueen kasvillisuus olisi mielenkiintoinen, monipuolinen ja laajentaisi kokonaisuuden visuaalista kokemista.

Visioissa pelikenttiä, näkymiä, terasseja, saunamaailma ja mallasjuomatehdas

Liikunnallista aktiviteettia kaipaaville voitaisiin toteuttaa esimerkiksi skatepool. Houkuttelevuuden puolesta se varmasti keräisi kaiken ikäisiä skeittaamisesta innostuneita ihmisiä harjoittelemaan ja nauttimaan liikunnasta.

Alueelle voisi toteuttaa myös kokonaan uusina rakennuksina Toppilan Mallasjuomatehtaan sekä galleria- ja toimistosiiven. Mallasjuoman rakennus ja toiminta lisäisivät ripauksen historiaa ja jatkuvuutta kokonaisuuteen. Sen pihalla voisi olla mieluisa biergartenpentaque-kenttineen. Näin toteutettuna se olisi jotain aivan uutta Oulussa ja varmasti houkuttelisi paikalle ihmisiä nauttimaan ruuasta, seurasta ja kauniista kesäillasta.

Toppilan Mallasjuomatehdas ja sen edessä Biergarten kesäisessä iltavalaistuksessa.

Jokisuiston näkymä olisi tärkeää tuoda alueella vierailevien ihmisten silmien eteen. Tätä varten voitaisiin tehdä esimerkiksi piknik-terassit, joissa voisi syödä ja grillata omia eväitään. Vaihtoehtoisesti niissä voisi pysähtyä nauttimaan ohi lipuvan veden katselusta ja kuuntelusta arjen kiireen keskellä.

Jokiveden päälle voitaisiin tehdä kaupunkilaisia varten muodoiltaan jokea ja sen pieniä töyräitä noudattelevan saunamaailman ulkoilma-altaineen. Monesta pienemmästä nykyaikana rakennetusta kerrostaloasunnosta sauna puuttuu, mutta saunojia kuitenkin on. Yleinen sauna olisi monelle varmasti mieluisa lisä kaupungin sykkeessä. Esimerkiksi Tampereella yleisiä saunoja löytyy jo useita.

Saunamaailma aurinkoisena kesäpäivänä Hartaanselältä nähtynä.

Jotta alueesta tai sen tarjoamista näkymistä voisi nauttia omassa rauhassa, alueelta tulisi myös löytyä siihen tarkoitukseen soveltuvia pihakalusteita. Näistä pihakalusteista käsin kävijä voisi rauhassa katsella maisemia tai esimerkiksi lukea kirjaa maaten tai istuen.

Hartaanselän rantareitti. Kaupunginvarikon alue jää kuvassa vasemmalle.

Theseuksessa julkaistussa videossa on havainnollistettu, kuinka Oulun vanhan kaupunginvarikon alueelle suunnitellut toiminnot ja tilat voisivat luoda värikkään, monipuolisen ja erilaisia ihmisiä houkuttelevan olohuoneen yhteiseen käyttöön. Se kannustaisi luomaan uusia kontakteja, aloittamaan ja kokeilemaan uusia harrasteita sekä tarjoaisi miellyttäviä näkymiä ja rentoutumispaikkoja luonnonhelmassa. Sellainen oululaisten ihmisten kohtauspaikan pitää olla.

 

Juho Tiltti
rakennusarkkitehti 2018

Seppo Perälä
arkkitehti
lehtori rakennustekniikka

Soili Fabritius
lehtori, suomen kieli ja viestintä

 

Lähteet:

Aikamatka Oulu. Oulun kaupunki. Saatavissa: http://oulu.ouka.fi/aikamatkaoulu/alku.asp.

Junttila, Ulla-Kirsti 1995.  Kaupunkiympäristön suunnittelu. Tampere: Rakennustieto Oy.

Oulun historia. Wikipedia. Saatavissa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Oulun_historia.

Telliskivi Loomelinnak Creative City. Telliskivi Loomelinnak. Saatavissa: https://telliskivi.cc/en/.

Tiltti, Juho 2018. Oulun kaupunginvarikon alueen kehittäminen ja aluesuunnitelmaehdotus. Oulu: Oulun ammattikorkeakoulu, Rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma. Opinnäytetyö. Saatavissa: https://www.theseus.fi/handle/10024/144147

JAA

4 KOMMENTTIA

 1. Ehdottoman hyvä ja kannatettava ko alueen käyttölinjaus. Yli 200 tuhatta oulaista vieraineen tarvitsee ja ansaitsee yhteiset yleiset olohuoneet ja oleskelutilat mm. tällaisina kokonaisuuksina. Ehdottomasti kyllä.

  Nyt kauppatoriamme tungetaan täyteen ties mitä tötteröitä ja matkustajakoteja jopa tuhoamaan ainoan paikallisten pienyrittäjien kauppahallimme, sen korvaamattoman.
  Taidamme nyt myös tietää syyn miksi Kauppahallimme on päätetty romuttaa.
  Helsingoinsanomat: ” Kesko ostaa Helsingin kauppahallien klassiset liikkeet … ”
  Mitä Oulusta on möys Kapuuhallistamme luvattu jättiyrityksille – meiltä lupaa kysymättä?
  _

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.