Hehkuvaa harmoniaa

0
Cecilia Halonen saa palautetta aurinkoisesta työstään Kevät.

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) rakennusarkkitehtikoulutus tarjoaa opiskelijoille vahvan osaamisen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi luovuutta, jota kehitetään opintojen ajan monipuolisesti. Väri- ja sommitteluosaaminen ovat rakennusarkkitehdille tärkeitä työkaluja.

Oamkin ensimmäisen vuoden rakennusarkkitehtiopiskelijat pääsivät kevään alkajaisiksi kehittämään luovuuttaan kuvallisessa työskentelyssä. Rakennussuunnittelun perusosaamisen opintojaksolla perehdyttiin värien käyttöön ja sommitteluun. Opetusta ideoivat tiiminä viestinnän opettaja, taiteilija Karoliina Pigg yhdessä rakennussuunnittelun lehtori Anu Montinin kanssa.

Värien käytön ja sommittelun kokonaisuus toteutettiin Sommittelu rakennussuunnittelun apuvälineenä -opetussuunnitelman mukaisesti. Aiheisiin syvennyttiin tänä keväänä viestinnän opettaja–taiteilijan ohjauksessa.

– Oli luontevaa hyödyntää opintojakson opettajien erityisosaaminen jakamalla vastuu opetuksesta näin, toteaa Anu Montin.

Taide avaa aistit

Opetuksen yksi tarkoitus on herättää kiinnostus värien merkitykseen, sillä niiden painoarvo suunnitteluprojektissa on suuri.

– Suunnittelija ei voi käyttää värejä huolimattomasti. Väri- ja sommitteluajattelun aktivoiminen on tärkeämpää kuin maalaustyön tulos: tavoitteena oli laittaa liikkeelle prosesseja, jotka näkyvät opiskelijoiden luovissa suunnittelutöissä, kertoo Montin.

– Värisommittelussa opiskelijat lähestyvät rakennuksia taiteen näkökulmasta. Taide vapauttaa näkemään muodot ja värit ja rakentamaan niistä uusia kokonaisuuksia. Samalla aistit valpastuvat hahmottamaan rakennetun ympäristömmekin värien ja muotojen kautta. Vapaa työskentely antaa mahdollisuuden nähdä tutut asiat uudella tavalla, kokeilemaan värejä rohkeasti sekä luomaan ja yhdistämään muotoja, joita ei olisi rautakaupan hyllyltä löytänyt.


Iidaliina Laitala syventyi tehtävässä kokeilemaan akryylivärien akvarellimaista olomuotoa sekä vastavärien vaikutusta toisiinsa.

Tavoitteena värien hehku ja sommittelun harmonia

Klassinen sommittelu on sopusoinnun etsimistä kuvallisten elementtien, pisteiden ja viivojen, värien ja massojen välillä siten, että kiinnostavuus säilyy. Harjoitustyössä annettiin tehtäväksi saavuttaa kuvapinnan eri osien välinen tasapaino.

Värienkäytön ymmärtäminen tarkoittaa esimerkiksi värin taittamisen, murtamisen ja sekoittamisen hallintaa. Harmonian lisäksi harjoitustyön tarkoituksena oli tavoittaa värien hehku monin eri tavoin, esimerkiksi rinnastamalla vastaväripareja. Työssä käytettiin akryylimaaleja niiden helppokäyttöisyyden, monipuolisuuden ja nopean kuivumisajan vuoksi. Jokaisesta pääväristä oli saatavilla kylmä ja lämmin sävy, ja lisäksi okraa käytettiin värien murtamiseen maanläheisemmiksi.

Toisten katseiden alla maalaaminen vaatii uskallusta mutta tarjoaa mahdollisuuden vuorovaikutukselliseen työskentelyyn. Tekemällä oppimisen prosessin seuraaminen on erittäin kiinnostavaa. Siinä saa heittäytyä nauttimaan opiskelijoiden omaehtoisen työskentelyn kautta syntyvistä oivalluksista. Tilan antaminen opiskelijan kokeiluille on tärkeää, sillä taiteessa ei ole oikeita ja vääriä vastauksia. Kun joku ilmaisee kaipaavansa tukea, on opettajan aika astua esiin.

Kannustus ja palaute keskiössä

Rakennusarkkitehdin ammatti edellyttää luovuutta ja kolmiulotteista hahmotuskykyä. Opintoihin kuuluu visuaalisen ja esteettisen ajattelun kehittämistä monella tavalla.

Opintojen aikana on olennaista, että opiskelija löytää ideoilleen ilmaisutapoja, jotka ovat linjassa suunnitteluprojektin kokonaisuuden kanssa. Rakennusarkkitehdin ammatissa on myös tärkeää kyetä esittelemään ja markkinoimaan ideansa ja perustelemaan ratkaisunsa työn tilaajalle.

Kannustaminen on parasta motivointia: rohkaiseva palaute raivaa tilaa opiskelijan kehittymiselle ja kasvulle. Opintojen aikana kehittynyt ammatillinen itsetunto luo pohjan uskallukselle ottaa kritiikkiä ja kehitysehdotuksia vastaan ja jalostaa suunnitelmia niiden pohjalta.

Yhdessä maalaaminen on tiimioppimista: toisilta pyydetään sommitteluapua tai siveltimenkärjellinen juuri syntynyttä, sopivasti murrettua sävyä. Samalla keskustellaan väreistä ja tekniikoista sekä luovuuden merkityksestä tulevaisuuden työtehtävissä.

Luomisen tuskaa ja virkistävää vaihtelua

Opiskelijoiden mielestä väri- ja sommitteluopetuksen maalaustehtävä oli rentouttavaa ja piristävää vaihtelua itsenäisille rakennussuunnittelun projekteille.

– Kuvataide on aina ollut merkittävä osa elämääni, ja ammatin luova puoli oli yksi syy hakeutua koulutukseen, totesi Reetta Kantanen.

– Rakennusarkkitehdin työhön kuuluu taiteellinen osaaminen, ja sitä puolta on myös tärkeää kehittää, kommentoi Markus Niskasaari, jolla on taustalla muotoilijan amk-tutkinto.

– Värit eivät ole ihan helppo juttu! Tulee yllätyksiä, kommentoi Eeva Tolonen.

– Arvostukseni taiteilijoita kohtaan nousi, naurahti Satu Joensuu, – välillä luomisen tuskakin oli työskentelyssä läsnä. Harvoin pääsen tekemään tällaista.

 

Teksti ja kuvat:
Karoliina Pigg
Suomen kielen ja viestinnän tuntiopettaja
Rakentamistekniikan osasto

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.