Aineksia onnistuneeseen työuraan

0
Asenne nimettiin työelämässä pärjäämisen ykkösasiaksi. Kuva: Pixabay

Kuuntelin Valmiina työelämään -hankkeen tilaisuudessa kiinnostavaa paneelikeskustelua. Keskustelijoista kaksi nuorta naista oli opintojensa loppuvaiheessa, kuitenkin heille oli ehtinyt jo kertyä kokemuksia työn maailmastakin. Kaksi miespuolista keskustelijaa olivat työuran aktiivivaiheissa, ja yksi oli muutama viikko aiemmin työuransa lopettanut nainen. Paneelin teema liittyi onnistuneen työuran osatekijöihin. Jokaisella oli mahdollisuus kuvata teemaan liittyviä asioita myös omien kokemusten avulla.

Paneelin jäsenten puheenvuorojen kuunteleminen oli paitsi kiinnostavaa myös miellyttävää, sillä jokainen osasi kuvata omia kokemuksiaan, toiveitaan ja tavoitteitaan rauhallisesti, taitavasti ja itselleen tärkeitä asioita painottaen. Pitkän työuran tehneellä ja sen keskivaiheilla olevilla painottuivat muistot ja erityisesti käännekohdat, joihin kulminoitui merkittäviä valintoja. Nuorilla ensimmäisten työmuistojen ohella painottuivat toiveet, tavoitteet ja luja usko mahdollisuuteen tehdä omasta työurasta hyvä. Työuran luontevina osina he kuvasivat koko elämän kestävän uuden oppimisen ja sitä vahvistavat aktiivisen opiskelun vaiheet.

Valintojen taustalla kannustavat kommentit

Paneelikeskustelijat edustivat eri sukupolvia ja heidän työuransa ovat ajoittuneet ja tulevat ajoittumaan yhteiskunnallisesti, taloudellisesti ja teknologian kehityksen kannalta hyvinkin erilaisiin aikakausiin. Sukupolvien ja aikakausien tunnuspiirteistä meillä on käytettävissä runsaasti tutkimustietoa. Tuohon tutkimustietoon jonkin verran perehtyneenä myös oma lähtökohtani oli erovaisuuksien hakeminen eri sukupolvien puheenvuoroista.

Erovaisuuksien sijaan aloin kuitenkin puheenvuorojen edetessä kuulla samankaltaisuutta heidän ajatuksissaan. Kaikki osasivat mielestäni ihailtavalla tavalla pukea sanoiksi omia valintojaan, niiden perusteluja ja myös omaa arvomaailmaansa. Kertomisen tapa ja sen sisältö oli kuulijaa innostava ja toisia keskustelijoita kunnioittava. Mietin kuunnellessani, kuinka tärkeä ihmisten välisessä kanssakäymisessä tuo taito onkaan!

Yhdistäviä asioita olivat myös merkittävät käännekohdat, rohkeat valinnat ja ratkaisut. Valintojen ja käännekohtien taustalla olivat muiden ihmisten kannustavat kommentit. Myös kriittiset kommentit saattoivat vahvistaa valintoja ja olla siten omalla tavallaan kannustavia. Kyse saattoi olla kommentista, jonka merkitystä sen sanoja ei ole osannut arvata. Jokainen meistä tarvitsee kannustavia kommentteja, sillä luultavasti kannamme niitä mukanamme koko elämän. Erityisen tärkeitä ne ovat työuran alkuvaiheessa, kun valintojen mahdollisuudet ovat vielä avoinna.

Asenne on ykkösasia

Asenteen, rohkeuden ja itsetuntemuksen merkitys tuli puheenvuoroissa esiin. Isosta joukosta on joskus erottauduttava, totesi toinen nuorista paneeliin osallistujista. Asenne nimettiin työelämässä pärjäämisen ykkösasiaksi. Toisten arvostaminen, rehellisyys ja ystävällisyys ovat merkittäviä iästä tai työuran vaiheesta riippumatta. Kun huomioi eettiset ja ekologiset seikat, pärjää.

Merkittävin oivallus paneeliin osallistuneita kuunnellessani oli, että kenties onnistuneen työuran ainekset ovat iästä, ammattialasta ja työuran vaiheesta riippumatta samankaltaiset. Maailma ympärillä muuttuu, mutta oman motivaation, rohkeuden ja toiveikkuuden merkitys säilyy. Lisäksi kaikkina aikoina olemme tarvinneet ja tulemme tarvitsemaan niitä ihmisiä, jotka kannustavat ja ohjaavat meitä. Yhdellä lauseella ja eleelläkin voi olla arvaamaton merkitys.

Liisa Kiviniemi
yliopettaja ja toimija Valmiina työelämään -hankkeessa
Oamk

Aiheeseen liittyvää

Järvensivu, A., Nikkanen, R. & Syrjä, S. (2014, toim.) Työelämän sukupolvet ja muutoksissa pärjäämisen strategiat. Tampere: TUP.

Suomen työelämä Euroopan paras vuonna 2020

JAA

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.