Konkarilta vinkkejä työelämän vuorovaikutustilanteisiin

Työyhteisössä pärjätäkseen on kyettävä muuntautumaan välittävän jämptiksi esimieheksi, taitavaksi tiimityöskentelijäksi ja tiedoillaan vakuuttavaksi asiantuntijaksi. Hyvät vuorovaikutustaidot mahdollistavat sen, että työntekijä onnistuu olemaan yhtä aikaa...

Bioanalytiikalla huikeat tapahtumapäivät

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) bioanalytiikan tutkinto-ohjelmassa järjestettiin helmikuussa näytteenottotoiminnan asiantuntija -opintojaksolla kaksi tapahtumaa. Vieritutkimuskoulutusiltapäivä toteutettiin Nordlabissa ja näytteenottotoiminnan seminaaripäivä järjestettiin Kontinkankaan kampuksella. Tapahtumat oli suunnattu...

Hehkuvaa harmoniaa

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) rakennusarkkitehtikoulutus tarjoaa opiskelijoille vahvan osaamisen talonrakennuksen teknisten perusteiden hallintaan ja asuinrakennusten rakennussuunnitteluun. Ammatissa tarvitaan teknisen osaamisen lisäksi luovuutta, jota kehitetään opintojen...

Valtti-ohjelma auttaa erityislapsia liikuntaharrastusten pariin

Oulun ammattikorkeakoulussa (Oamk) toteutuvalla Valtti-ohjelmalla pyritään lisäämään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta sekä löytämään heille pysyvä liikuntaharrastus. Jokainen ohjelmaan valittu lapsi...

LVIS-alan opiskelijat ja yritykset kohtasivat Oamkilla

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) Energia ja automaatio -osasto järjesti tiistaina 23.1. LVIS-päivän Kotkantien kampuksella. LVIS-päivä oli ensimmäinen sähkö- ja talotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoille järjestetty sidosryhmätapahtuma Oamkilla....

Liiku ja leiki – Liikunta lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukena...

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) järjesti viime marraskuussa seminaarin liikunnasta ja leikistä yhdessä valtakunnallisen ammattikorkeakoulujen varhaiskasvatusverkoston ja Oulun kaupungin kanssa. Päivä oli suunnattu varhaiskasvatuksen ammattilaisille, alan...

Kansainvälistymisen tehokurssi – opiskelijoiden projektiviikko Puolassa

Jos koko lukukauden mittainen kansainvälinen vaihto ei sovi opiskelijan elämäntilanteeseen, onko muita mahdollisuuksia olemassa? Testasimme syksyllä 2017 lyhyempää kansainvälistä opiskelukokemusta: lähdimme liiketalouden tutkinto-ohjelmasta seitsemän...

Oamkin opiskelijat valtasivat kirjastoja Peliviikolla

Kirjastoalan opiskelijoiden tapahtumatuotannon opintojakso toteutettiin menneenä syksynä yhteistyössä Oulun kaupunginkirjaston kanssa. Me opiskelijat pääsimme järjestämään tapahtuman Oulun kaupungin eri kirjastoissa valtakunnallisella Peliviikolla 30.10.–5.11.2017. Opettajamme...

Robotiikan uusien käyttökohteiden ja käyttötapojen tutkailua

Oulun Ammattikorkeakoulussa (Oamk) käynnissä olevassa Tehoja-hankkeessa selvitellään mahdollisuuksia soveltaa modernia automaatiota ja robotiikkaa teollisuuden tarpeisiin. Osaamisen lisäämiseksi ja mahdollisuuksien testaamiseksi tehdään myös omia kokeiluja. Koneinsinööriopiskelija...

Esimerkit tärkeitä opiskelijan urapohdinnoissa

Opiskelijan on opintojen aikana usein vaikea saada konkreettista näkemystä, millaisia työtehtäviä hän voi valmistuttuaan tehdä. Omaan uraan liittyvien valintojen tekemistä koulutuksen aikana edesauttaa, jos...