Sopimus on sentään sopimus

1

Nyt otetaan tosi tilanteessa mittaa työmarkkinaosapuolten sitoutumisesta yhteisvaluuttaan. Suomen liittyessä euroon ekonomistit varoittivat, ettei meillä olisi yhteisvaluutassa mahdollista reagoida kilpailukykymme heikentyessä devalvoimalla. Valuuttaan sitoutuminen hyväksyttiin laajasti, mukaan lukien myös työmarkkinajärjestöt.

Käytännössä Ruotsi ainoastaan veti välistä ja tuloksen voi huomata tänään. 

Korjaamme nyt epäsymmetrisen ja valuvikaisen eurovaluutan jälkiä. Aikanaan luotiin EMU –puskurit pahan päivän varalle talouden häiriöiden ja suhdannevaihteluiden varalle. TELA:lla tunnetaan tilanne:

”Työttömyysvakuutusrahaston EMU-puskurissa ei ole ollut enää varoja vuoden 2014 lopussa. Tämä on aiheutunut työttömyysvakuutusmaksujen riittämättömyydestä suhteessa kasvaneeseen työttömyyteen ja työttömyysetuuksiin”. Eläkerahastoissa EMU -puskuri on vielä olemassa.

Vahva eurovaluutta on johtamassa Suomen miltei sisäisen devalvaation tielle kilpailukyvyn parantamiseksi. Keinoja etsitään. Hallitus tarjoaa kilpailukykypakettia, SDP työeläkemaksujen väliaikaista laskua, mm. Ajatuksen on tyrmännyt mm.  TELA:n pääjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Hallitus puhuu kilpailukykysopimuksesta, laajasta sopimuksesta, ei suinkaan vain sisäisestä devalvaatiosta palkkoja alentamalla. Siihen ajauduttiin kyllä mm. Irlannissa ja Espanjassa, joiden eurotaloudet sakkasivat.

Mikäli sopimus syntyy ja sovitusti ilman nimellispalkkojen alennusta – sopimisen jälkeen varmistetaan miljardin euron veronkevennys sopimuksen suhteessa sopimuksen kattavuuteen. Kattavuuden ollessa 100 % miljardin euron veronkevennys toteutuu täysimääräisesti, kattavuuden ollessa 80 % kevennys olisi siis 800 m€. Ehdollisista säästöistä ja veronkorotuksista luovutaan, sen hallitus on luvannut. Myös muista työelämää kehittävistä toimenpiteistä on neuvoteltu kuten ay –liikkeen kanneoikeudesta, henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa jne.

SDP on ollut aina kolmikannan puolustaja, mutta kysyä sopii haluavatko he rikkoa eläkesovun ja vaatia työmarkkinajärjestöjä purkamaan eläkerahastojen emu-puskuria?

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.