Sairauspäivärahan 55 päivän omavastuu on historiaa

0

Julkaistu alunperin 18.9. Tervareitti -lehdessä

Sairauspäivärahassa on ollut vuosia sääntö, jonka mukaan tuloton tai hyvin pienituloinen ihminen on voinut saada sairauspäivärahaa vasta 55 päivän omavastuuajan jälkeen. Normaalisti sairauspäivärahaan on oikeus työtulojen perusteella 1 + 9 arkipäivän omavastuuajan jälkeen, jos vuosityötulot ovat vähintään 1 427 euroa. Jos työtulot jäävät alle tämän summan eikä hakijalle myöskään ole maksettu sellaista etuutta, jonka perusteella sairauspäiväraha voisi määräytyä, maksetaan vähimmäismääräistä sairauspäivärahaa, noin 616 euroa kuukaudessa,  vasta sen jälkeen, kun työkyvyttömyys on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 55 päivää. Jos työkyvyttömyyden alkaessa on ollut ilmeistä, että työkyvyttömyys tulee jatkumaan vähintään sairauspäivärahan enimmäisajan, sairauspäivärahaa on voitu maksaa vähimmäismääräisenä jo 1+9 omavastuupäivän jälkeen.

Sairauspäiväraha on kuitenkin perustuslain mukaista perustoimeentulon turvaa, jonka pitäisi olla ensisijaista sairauden aikana. Se että henkilö ei työkyvyttömyytensä 55 ensimmäisen päivän aikana ole saanut lainkaan sairauspäivärahaa, lisää myös toimeentulotuen tarvetta.

55 päivän omavastuusäännös on ollut epäyhdenvertainen ja epälooginen, sillä muita sairausvakuutuslain mukaisia päivärahoja, kuten vanhempainpäivärahoja, sekä kuntoutusrahaa maksetaan aina vähintään vähimmäismääräisenä ilman 55 päivän omavastuuta. Perusteluita sille, miksi sairauspäivärahan tulisi poiketa muista päivärahaetuuksista, on vaikea löytää. Lisäksi säännöksen soveltaminen on sisältänyt harkintaa ja sattumanvaraisuutta arvioitaessa sitä, tuleeko työkyvyttömyys mahdollisesti kestämään sairauspäivärahan enimmäisajan. Jo Sata-komitea kiinnitti epäkohtaan huomiota ja esitti 55 päivän omavastuusta luovuttavaksi. Vuosia ehti välissä kulua, mutta muutama viikko sitten käydyssä budjettiriihessä hallitus päätti hoitaa tämän asian kuntoon – 55 päivän omavastuu siirtyy historiaan.

Jatkossa sairauspäiväraha maksetaan kaikille vähintään vähimmäismääräisenä 1+9 arkipäivän omavastuuajan jälkeen. Arvion mukaan vähimmäismääräistä pienempää päivärahaa saa nykyään noin 14 000 ihmistä ja lisäksi arvioidaan olevan noin 5 900 ihmistä, joille nykyään ei makseta päivärahaa ollenkaan 55 päivän omavastuuajalta. Tämä on heidän kohdallaan ja myös järjestelmän näkökulmasta askel oikeaan suuntaan. Ihmisten olisi tärkeä päästä oikeiden etuuksien ja palvelujen piiriin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

JAA