Olisiko aika pohtia Tullin siirtoa sisäministeriön alaisuuteen?

4

Olisiko aika pohtia Tullin siirtoa sisäministeriön alaisuuteen?

Tulli on ollut viime aikoina uutisissa johtajakiistansa vuoksi. Paremminkin uutisissa voisi olla, koska Tulli suorittaa sille laissa annettua tehtävää edelleen perinteiseen tapaan. Sillä perinteinen Tulli yhä on, vaikka fiskaalisia tehtäviä ollaan siirtämässä verohallinnolle.

Jatkossa kolmansien maiden tuontitullit kerätään unionille, joka palauttaa summasta kymmenen prosenttia maksut keränneelle valtiolle. Rajoillamme tulliasemilla muutos ei varmaankaan näy, perustehtävät, tullaus ja valvonta säilyvät.

Tulli suorittaa myös rikostorjuntaa. Se on esitutkintaviranomainen, jolla on poliisin ja rajavartijan toimivaltuuksia tietyin yhtenevin osin. Tullin rikostorjunta painottuu ulkomaanliikenteen valvontaan, niin ihmisten kuin tavaroiden liikenteeseen. Harmaan talouden reitit kulkevat rajojen yli, siinä mukana vastenmielinen ilmiö nimeltä ihmiskauppa.

Laissa on säädetty viranomaisyhteistyöstä poliisin ja Rajavartiolaitoksen kanssa. Viime eduskunta yhdenmukaisti tullin toimintavaltuuksia poliisilain ja rajavartiolain vastaavien säädösten kanssa. PTR – yhteistyön näimme konkreettisesti läheltä viime syksynä, kun Tornioon perustettiin turvapaikanhakijoiden järjestelykeskus. Siellä Tulli oli mukana tehostamassa rajavalvontaa viranomaisyhteistyössä.

Tulli on siis mm. kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjuja, rajaturvallisuuden tehostaja ja maahanmuuton yhteistyöviranomainen. Kaikki edellä mainitut ovat sisäisen turvallisuuden ydintehtäviä, jotka ovat sisäministeriön ydintoimialaa.

Sisäisen turvallisuuden kenttä on viime vuosina kohdannut samaan aikaan sekä pienenevät määrärahat että nopeasti muuttuneen turvallisuusympäristön. Toimintoja on kuitenkin pystytty ns. sopeuttamaan, tarkoittaen esim. poliisi- ja raja-asemien sulkemisia. Yhtälö ei ole helppo.

Jo nyt sisäministeriön alaiset poliisi ja Rajavartiolaitos tekevät yhteistyötä Tullin kanssa kentällä. Myös johtotasolla toiminnan tiivistäminen olisi tarkasteleva. Jos tämä toisi PTR -käsipareja lisää kentälle, kannatan asian selvittämistä.

JAA

4 KOMMENTTIA

  1. Hallituspuolueiden edustajilla on tullut tavaksi murehtia pikkuasioista, kun suuret toimenpiteet mokataan tai jätetään tekemättä. Halutaanko sulkea silmät vaikutuksilta, jotka syntyvät pakotetun työmarkkinasopimuksen myötä? Hallituksella taitaa olla mielessä vain syventää kotimaisen kysynnän romahtamista jättämällä luvatut veroalet toteuttamatta. Tosin lupauksien pettämisistä tämä hallitus on tullut tunnetuksi jo aiemmin.
    Tullin mahdollista siirtoakin tärkeämpää olisi saada sote-uudistus tähän maahan. Näyttää vain sekin polkevan paikallaan ainakin terveyspalvelujen saatavuuden ja laadun osalta, sillä hallituspuolueiden omat valtataistelut jättävät pääasian taustalle.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.