Sähköala työllistää jatkossakin Suomessa

1

Sähkö on mukana meidän kaikkien elämässä entistä enemmän. Sähköautojen yleistyessä ja erilaisten elektronisten laitteiden lisääntyessä tarvitsemme sähköä niin kotona, vapaa-aikana kuin töissä. On helppo ennustaa, että sähköalan roolin kasvaessa se on tulevaisuudessa entistä merkittävämpi työllistäjä Suomessa luoden lisää hyvinvointia ja kasvua. Sähköalan osuus Suomen viennistä on nyt noin 30 prosenttia.

Myös suuret, maailmanlaajuiset megatrendit lisäävät energian kysyntää. Kaupungistuminen, digitalisaatio sekä teollistuminen lisäävät kaikki sähkön tarvetta. Tulevaisuudessa yhä useammat tuotteet valmistetaan robottien tekemänä, ja lähes kaikki laitteet liitetään internettiin.

Sähkölaitteiden energiatehokkuus kasvaa koko ajan, ja suurimman yksittäisen sähkönkuluttajan eli valaistuksen sähkönkulutus laskee led-tekniikan sekä valonohjauksen myötä. Kodeissa, vapaa-ajan asunnoissa ja työpaikoilla käytetään energiaa hallitummin ja älykkäämmin kuin ennen. Oman energiankulutuksen seuranta on helppoa ja kiinnostavaa. Kodinohjausjärjestelmät alkavat olla nykyisin jo vakiovaruste uusissa asunnoissa ja tulevaisuudessa älykäs automaatio sekä kodinkoneet varmistavat, että kokonaisuus toimii ja oppii säästäen energiaa ja rahaa.

Energiatehokkuusvaateiden myötä sähkön merkitys kasvaa myös rakentamisessa. Automaation lisääminen onkin tutkitusti kustannustehokkain keino parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Samalla saadaan kaupanpäällisiksi lisää toimivuutta, tuottavuutta ja asumismukavuutta. Erilaiset anturit keräävät tietoa ja älykkäät laitteet oppivat toimimaan silloin, kun niitä tarvitaan tai silloin, kun sähkön hinta on alhainen. Tulevaisuuden rakennukset tuottavat uusiutuvaa energiaa auringosta, tuulesta sekä ilman ja maan lämmöstä. Ne varastoivat osan siitä esimerkiksi sähköautoon ja myyvät ylijäävän sähkön verkkoon.

Sähkö on monipuolinen energian muoto ja sen merkitys kasvaa globaalisti kaikkialla. Sähkö on puhdasta ja sitä voidaan tuottaa monella eri tavalla sekä siirtää ja käyttää entistä tehokkaammin ja ympäristöä kunnioittaen. Näköpiirissä onkin, että pidemmällä aikavälillä tulevaisuuden energiamarkkinat ovat sama asia kuin sähköenergiamarkkinat. Kaikki nykyiset ja tulevat energiatarpeemme voidaan kattaa sähköllä. Sähkömoottorien korvatessa polttomoottorit niin melu, hiukkaspäästöt ja muut ympäristöhaitat vähentyvät selvästi. Suomen kannalta sähköllä ja sen riittävällä ja luotettavalla tuotannolla on erittäin suuri merkitys taloudellisesti, turvallisuuden näkökulmasta sekä yhteiskunnan toimivuuden varmistamiseksi.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Ei muuta kuin Tesla tilaukseen