On jo aika lopettaa kivihiilen käyttö Suomessa

6

Teollistumisen aikakausi meni jo, eikä nykyisessä digitaloudessa ole sijaa hiilen polttamiselle. Silti esimerkiksi Suomessa kivihiiltä poltetaan noin 4 miljardia kiloa vuodessa, pahimpana Helsingin Energia eli Helen; se käyttää energiantuotannossaan peräti 90 % uusiutumattomia lähteitä. Kivihiilen osuus sähköntuotannosta on vaihdellut Suomessa 11 ja 21 prosentin välillä, mikä on paljon.

Maailmanlaajuisesti 19 000 ihmistä kuolee päivittäin fossiilisten polttoaineiden aiheuttamiin saasteisiin. Lisäksi niiden poltto aiheuttaa erilaisia sairauksia, sekä hiilidioksidipäästöjen kautta lisää kasvihuoneilmiötä. Kivihiili on fossiilisista energianlähteistä kaikkein saastuttavin eli sen ominaispäästöt ovat suurimmat. Puhumattakaan, että kivihiilikaivoksissa kuolee vuosittain 2000 – 5000 ihmistä.

Epäilemättä kivihiilen saastuttamisvaikutuksissa kriittisin tilanne on Intian ja Kiinan tapaisissa maissa, joissa polttokaasuja ei juurikaan puhdisteta. Silti meidän länsimaiden täytyy kulkea edelläkävijänä ja näyttää esimerkillä: tärkeintä on energiatehokkuus, ja ainoa oikea tapa tuottaa energiaa on uusiutuvat energianlähteet.

Riippumatta mikä puolue on hallitusvastuussa, on kivihiili säilyttänyt kilpailukykynsä Suomessa. Paitsi että väärät päästökaupan ehdot ovat lisänneet hiilen käyttöä, edelleen myös kivihiilen verotus on meillä liian kevyttä. Monessa länsimaassa kivihiilen käyttöä rajoitetaan mm. rikkiveron ja typpiveron nimellä, mutta Suomessa tällaisesta ei käydä juurikaan edes keskustelua. Muutama vuosi sitten tehty kotimainen energiaverouudistus jopa käänsi tukemaan hiilen käyttöä. Nyt hiili vähentää puuhakkeenkin käyttöä, esimerkiksi Jyväskylän kaupungin voimalaitos on lakannut vastaanottamasta haketta tänä syksynä.

Hiilen käytön lopettaminen on kuitenkin järkevää ja mahdollista. Tärkein askel tähän on asenteen muutos: ei voi olla, että ulkomaisen kivihiilen käyttö on järkevämpää kuin kotimaisen biomassan – varsinkin, kun meillä on runsaat bioenergiavarat. Aina voidaan panostaa lisää myös energiansäästötoimiin, mm. rakennusten tiivistämiseen, sähkömoottoreiden modernisoimiseen ja kulutuksen siirtämiseen pois kulutushuipuista. Lisäksi tulevat oikeanlaiset energiantuotantotavat, kuten aurinko-, lämpöpumppu-, vesivoima- sekä biomassavoimalat.

Oulu on ollut pitkään esimerkillinen kaupunki, koska täällä lämpö- ja sähköenergia tehdään yhteistuotantona ilman hiiltä. Esimerkiksi Espoon, Turun, Lahden ja Vaasan olisi syytä pikaisesti ottaa mallia Oulusta ja siirtyä hiilen polttamisesta uusiutuvaan energiaan. Innovointi puhtaamman ilman puolesta voisi olla meille kilpailuetu ja tulevaisuuden bisnes, ja bioenergiaosaamisemme voisi olla menestyvä vientituote. Helsinki tekikin juuri päätöksen, jonka mukaan Hanasaaren kivihiilivoimala suljetaan viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Merkittävistä teollisuusmaista mm. Britannia on ilmoittanut sulkevansa kaikki kivihiilivoimalat 10 vuoden kuluessa.

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan euron sijoitus energiatehokkuuteen tuottaa neljä euroa. Energiatehokkuus onkin paras keino pysäyttää ilmastonmuutos. Toimeen täytyy kuitenkin ryhtyä heti, koska olemme jo keskellä kriisiä: lisääntyneiden myrskyjen ja toisaalta joidenkin alueiden kuivuuden aiheuttamat pakolaistulvat näkyvät jo meilläkin. Ilmastonmuutoksen kello tikittää koko ajan, mutta me voimme pysäyttää sen, jos vain halua on.

JAA

6 KOMMENTTIA

 1. Hiiltä voi polttaa puhtaasti ja Suomessa sen osaamme. Hiilidioksidi ei ole saaste, vaan kaiken elollisen perusta. Metsät kasvaa paremmin ja sadot paranee. Lämpötiloihin hiilidioksidilla ei ole ollut käytännössä mitään merkitystä. Satelliittimittausten mukaan ilmasto ei ole lämmennyt kohta 19 vuoteen. Halpa hiili hyvällä polttotekniikalla luo hyvinvointia ja vaurautta.

 2. Toivoisin lukuja, miten Suomen energian tarve tyydytetään tulevaisuudessa. Kuinka suuret ovat panostukset ja paljonko saadaan ulos? Maalaisjärki ei ennen muinoin tarkoittanut risuja ja turvetta.

 3. Innovaatioiden kehittämistä tarvitaan, että kuljetusten logistiikka Etelä-Suomeen olisi kannattavaa ja kilpailukykyistä. Fossiilisten tukeminen on erittäin kovaa niitä tuottavissa maissa. Tätä ei muisteta, kun esim. puunkorjuun tuki ja muita asioita mietitään. Kysymyshän on vain korkeiden verotusten palautusta kotimaiseen raaka-aineeseen. Tällä hetkellä Lapin metsät ovat tukehtuneet ja kasvu tyrehtyy kun bioenergiaa ei korjata riittävästi.

  • ”Fossiilisten tukeminen on erittäin kovaa niitä tuottavissa maissa”

   Miten niitä tuetaan?

 4. Kivihiilen käytön vähentäminen Suomessa on järkevää ainoastaan, jos kivihiili voidaan korvata kotimaisella polttoaineella taloudellisesti kannattavasti. Mitään järkeä ei muuten ole Suomessa sulkea maailmat puhtaimpia ja tehokkaimpia voimaloita, kun samaan aikaan jokapuolella muualla uusia, päästöjen ja tehokkuuden kannalta reilusti huonompia, laitoksia rakennetaan viikottain. Pikkuinen Suomi ei missään asiassa ole ollut millekään maalle miikään esimerkki, jota olisi muualla seurattu, eikä se ole sitä tässäkään asiassa.

  Ja mitä viimeiseen kappaleeseen tulee, niin voisiko blogisti antaa linkkiä, missä olisi lisää tietoa noista lisääntyvistä myrskyistä ja kuivuuden aiheuttamista pakolaistulvista. Itse en ole niihin törmännyt, mm. IPCC:n omat raportit toteavat että näyttöä niistä ei ole.