Mitä voimme oppia Piilaaksosta, osa 2

1

Piilaakson menestyksestä kertoo selkeimmin se, että sieltä ovat kotoisin puolet maailman nopeasti kasvaneista yli yhden miljardin arvostuksen ei-pörssinoteeratuista yrityksistä ja liki kaikki yli kymmenen miljardin arvoiset teknologiayritykset.

Mikä tämän menestyksen takana on? Yksi tärkeimmistä Piilaakson menestystarinan syistä on asenne. Silicon Valleyn ihmisistä huokuu myönteisyys, innostus ja auttamishalu.

Piilaakson ainutlaatuinen ilmapiiri houkuttaa sinne jatkuvasti uusia yrittäjiä ja työntekijöitä. Uusille tulijoille opetetaan heti alussa, että jakamalla ja auttamalla toisia kaikki menestyvät paremmin. Yhden menestys ei ole toiselta pois, vaan se auttaa kaikkia eteenpäin. Piilaaksossa toimivat yritykset ovat havainneet menestyksekkääksi, että positiivisella vuorovaikutuksella, jakamalla ja auttamalla toisiaan kaikki voittavat.

Voisikin siis ennustaa, että Yhdysvaltojen länsirannikolta on lähdössä uusi megatrendi, joka on ihmisten välinen kuunteleva vuorovaikutus ja empatia.  Hyvä luo hyvää ja jokainen haluaa auttaa toista ilman välitöntä vastinetta. Ajatuksena on, että jos pyyteettömästi autan niin vastapuolikin auttaa jotain toista.

Tällaista toimintaa kutsutaan nimellä pay it forward. Autetaan siis niitä, joita osataan auttaa vailla takaisinmaksun velvoitetta. Pyydetään, kun tarvitaan apua. Tullaan toisia vastaan. Laitetaan hyvä kiertämään.

Vaikka Piilaakson kovassa ilmapiirissä henkilökohtaisen menestys ja raju kilpailu ovat itsestään selvyyksiä, on niiden rinnalle syntynyt vahva jakamisen kulttuuri. Jakaminen on sekä sosiaalista että älyllistä, organisaation avustamisen lisäksi kaveria autetaan oikean kontaktin saamiseksi, monimuotoisissa keskusteluissa arvostetaan avoimuutta ja ideoita vaihdetaan. Nerous syntyy vain ryhmätyönä.

Tällainen toimintakulttuuri tukee avointa jakamista, mutta mukana on tietenkin myös raha. Yrityksen myynnistä saadut rahat päätyvät useimmiten sijoituksena uuteen yritystoimintaan, jolloin kokemukset välittyvät yrittäjiltä toisille. Mitä enemmän firmoja alueella on, sitä paremmin ne voivat auttaa toisiaan.

Jatkuvilla pienillä teoilla syntyy suuria tuloksia. Se onnistuu verkostoitumalla, tutustumalla avoimin mielin uusiin erilaisiin ihmisiin, keskustelemalla ja kuuntelemalla sekä positiivisella, eteenpäin katsovalla asenteella. 

Me suomalaiset hukkaamme valtavasti voimavarojamme niinkin turhaan asiaan kuin kateuteen, joka rajoittaa myös yritysten syvempää verkostoitumista. Negatiivisuuden kateuden sijasta voisimme keskittyä positiivisiin hyveisiin, kuten ahkeruuteen, kärsivällisyyteen, eettisyyteen, anteliaisuuteen ja yhteen hiilen puhaltamiseen.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Ai että suomalaiset eivät ole ahkeria, kärsivällisiä tai eettisiä? Anteliaisuudesta ja yhteen hiileen puhaltamisesta en tiedä, mutta jotenkin hankala yhdistää tuollaisia arvoja jenkkeihinkään.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.