Lentovero käyttöön

Lentoliikenne tuottaa tällä hetkellä noin 4 % kasvihuonekaasupäästöistä – eli se ei sinänsä ole iso päästölähde. Lentoliikenteen ongelma on kuitenkin se, että se kasvaa...

EU:n maatalouspolitiikka uuteen asentoon

EU:n budjetista 40 prosenttia käytetään maatalouden tukemiseen. EU:n yhteinen maa­talouspolitiikka määrittää paljon myös suomalaisen viljelijän toimintaedellytyksiä. EU:n maataloustukien paino­pistettä pitää siirtää suorista hehtaarisidonnaisista tuista ympäristön tilan...

Eurovaaliteemani, osa 4/4: EU:ta tarvitaan enemmän

Euroopan hiili- ja teräsyhteisö perustettiin pian toisen maailmansodan jälkeen takaamaan se, että maanosassamme ei enää koskaan sodita. Tästä yhteisöstä kehittyi vähitellen meidän tuntemamme Europan...

Eurovaaliteemani, osa 3/4: Pidetään kaikki mukana

Alkuun toivotan Hauskaa Wappua jokaiselle! Sitten vähän vakavampaan, mutta sitäkin tärkeämpään aiheeseen. Eli siihen, että meidän pitää tehdä politiikkaa, joka pitää kaikki mukana. Tasata tuloeroja,...

Eurovaaliteemat 2/4: Maataloustukia on suunnattava ympäristön tilan parantamiseen, ei suurtilallisten peltohehtaareihin

Maataloustukia maksetaan tällä hetkellä sekä suoraan peltohehtaarien perusteella (ns. hehtaarisidonnaiset tuet) että ympäristön tilan & eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja maaseudun elävyyden varmistamiseksi. Komissio on...

Eurovaaliteemat 1/4: Päästökauppa on korjattava!

Olen ehdolla eurovaaleissa, koska Euroopan tasolla voidaan ratkaista isoja globaaleja haasteita. Ilmastonmuutoksen hillintä siedettävälle tasolle on ihmiskunnan kohtalonkysymys, ja siihen liittyvät vaikuttavat päätökset tehdään etenkin EU:ssa. Eurovaaleihin...

Sähköautoahdistus

Kukaan – siis kukaan – ei ole muuttamassa Suomen henkilöautokantaa sähköautoiksi ensi vuonna. Eikä seuraavanakaan. Siirtymä tulee tapahtumaan 20-30 vuoden kuluessa. Sähköautoihin ollaan menossa,...

Vihreää metsätalouspolitiikkaa

Vihreiden ajatus – myös metsäpolitiikassa – keskittyy kestävän kehityksen määritelmän ympärille. ”Kestävä kehitys on kehitystä, joka tyydyttää nykyisen yhteiskunnan tarpeet tekemättä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella.” Toimitaan...

Eurovaaliehdokkaana

On hienoa olla yksi vihreiden eurovaaliehdokkaista. Meillä on todella kova - monipuolinen ja osaava - lista. Eri puolilta maata, erilaisia taustoja. Todella huippu porukka....

Ydinvoima on osa Suomen energiapalettia

Ihmiskunnan elinmahdollisuuksien kannalta ilmastonmuutoksen hillintä on kaikista keskeisin asia. Se tarkoittaa isoja muutoksia todella monella osa-alueella. Energiantuotanto on niistä yksi, koska kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa...