Eurovaaliteemat 2/4: Maataloustukia on suunnattava ympäristön tilan parantamiseen, ei suurtilallisten peltohehtaareihin

2

Maataloustukia maksetaan tällä hetkellä sekä suoraan peltohehtaarien perusteella (ns. hehtaarisidonnaiset tuet) että ympäristön tilan & eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ja maaseudun elävyyden varmistamiseksi. Komissio on esittänyt leikkauksia etenkin viimeksi mainittuihin.

Tämä pitää olla ihan toisin päin. Hehtaarien tukemisen sijaan pitää nimenomaan tukea ympäristön tilan parantamista, hiilensidontaa ja eläinten hyvinvointia.

Maatalouspolitiikka on keskeinen osa EU:ta, koska EU:n budjetista 40 % käytetään maataloustukiin. Siten maatalouden pitäisi olla myös keskeinen osa eurovaalikeskustelua.

Komissio on myös esittänyt, että maataloustukiin liittyvää EU-säätelyä kevennetään ja että jäsenmailla on enemmän vapausasteita. Tämä kuulostaa hienolta, mutta ei oikeasti ole hyvä asia. Koska:
– Maatalouteen liittyvä turhan tiukka byrokratia on ollut ihan meidän oma ansiomme. Ihan Suomessa itse teemme asiat vaikeasti ja byrokraattisesti. Eli komission ’lupailut’ eivät oikeasti paranna suomalaisen maanviljelijän tilannetta.
– Vahvalla yhteisellä eurooppalaisella maatalouspolitiikalla sekä parannamme ympäristön tilaa että huolehdimme siitä, että eri maiden viljelijät ovat mahdollisimman paljon samalla viivalla. Jos sääntely ei ole EU:n laajuista, on ympäristön kannalta vaikeampi saavuttaa tuloksia. Ja samaan aikaa jonkun maan viljelijät joutuvat tekemään enemmän kuin toisen, vaikka markkinat ovat samat.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. pihalla on nää ajatukset