Ydinvoima on osa Suomen energiapalettia

12

Ihmiskunnan elinmahdollisuuksien kannalta ilmastonmuutoksen hillintä on kaikista keskeisin asia. Se tarkoittaa isoja muutoksia todella monella osa-alueella. Energiantuotanto on niistä yksi, koska kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa johtuu nimenomaan energiantuotannosta. Ja energiantuotannossa prioriteettina tulee olla fossiilisista eroon pääseminen.

Suomen pitää tehdä suunnitelma fossiilisista luopumiselle. Suunnitelma, jossa asetetaan tavoitevuodet ja mietitään vaihtoehdot sekä keinot. Tämän suunnitelman tekeminen on seuraavan hallituskauden ilmastopolitiikan yksi prioriteetti päästövähennystavoitteiden asettamisen rinnalla.

Tarvitsemme ehdottomasti kunnollisen satsauksen uusiutuvien tuotantoon. Paljon parjattu tuulivoiman syöttötariffi on tuonut myös valtavasti hyvää. Tuulivoima on kehittynyt vuosikymmenessä huimasti, ja nyt jo rakennetaan tuulivoimapuistoja ilman valtion tukia. Samanlainen buustaus on tarpeen biokaasulle, aurinkoenergialle sekä energiavarastoille ja älykkäälle sähköverkolle. Energiansäästöä unohtamatta, koska siinäkin on valtavasti potentiaalia.  

Energiansäästön ja uusiutuviin satsauksen lisäksi tarvitsemme myös ydinvoimaa. Aurinko, tuuli, vesi ja bioenergia voivat korvata paljon, mutta eivät riittävästi. Se, että lähivuosikymmeninä luovuttaisiin sekä fossiilisista että ydinvoimasta, ei ole realistista.

Suomessa tämä käytännössä tämä merkitsee sitä, että Olkiluodon kaksi jo olemassaolevaa reaktoria (OL1 ja OL2) jatkavat. Olkiluoto 3 käynnistynee joskus lähitulevaisuudessa. Itse näkisin positiivisena sen, jos Loviisan kahden reaktorin käyttöaikaa jatkettaisiin. Toisen reaktorin käyttölupa päättyy 2027 ja toisen 2030.  Kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden jatkoaika antaisi mahdollisuuden irtaantua fossiilisista ja myös kehittää Suomen energiajärjestelmää pohjautumaan entistä enemmän uusiutuviin. Loviisaan jatkoluvissa ratkaisevaa on tietysti Säteilyturvakeskuksen lausunto turvallisuudesta. Jatkoluvan voi myöntää vain, jos jatkokäyttö on turvallista.

Fennovoiman hanketta en kannata lainkaan. Meidän piti vähentää riippuvuutta Venäjästä, ja nyt venäläiset ovat rakentamassa Suomeen ydinvoimalaa. Aikataulut venyvät ja turvallisuus sekä toimitusvarmuus mietityttävät. Hanhikivenniemen luonto ja läheinen merialue on myös haavoittuvaa. Samalla hankkeen taloudellinen kannattavuus on kyseenalainen.

Minusta energiapolitiikassa, niin kuin missä tahansa, olennaista on vaihtoehtojen vertailu. Haittojen ja hyötyjen punnitseminen ja vertailun perusteella ratkaisun tekeminen. Monta asiaa tulee ottaa huomioon: ilmastonmuutoksen hillintä, energian toimitusvarmuus, säätövoima, muut ympäristövaikutukset (esim. vesivoiman tarpeisiin padottujen jokien tilanne), työllisyys, talous, ihmisten hyvinvointi (esim. melu, virkistys tai maisema). Ei ole olemassa päästötöntä tai haitatonta tapaa tuottaa energiaa. On erilaisia haittoja sekä erisuuruisia päästöjä. Niiden välinen vertailu on tärkeä asia.

Ydinvoiman puolesta puhuvat sen alhaiset hiilidioksidipäästöt tuotettua energiayksikköä kohti. Ne ovat suunnilleen samaa luokkaa uusiutuvien (eli aurinko-, tuuli ja vesivoiman) kanssa. Ydinvoiman haittoja taas ovat koko uraanintuotannon ketju uraanikaivostoiminnasta, polttoaineen rikastuksen ja ydinvoimaloiden käytön kautta lopulta polttoaineen loppusijoittamisen. Nämä eivät ole haitattomia, päästöttömiä tai vaarattomia vaiheita. Ydinvoimalaitoksilla on tietysti myös ison tuhon riski. Sen todennäköisyys onneksi on erittäin pieni. Ydinvoiman ongelmana on myös sen kytkeytyminen ydinaseteollisuuteen sekä voimalaitostoimittajien epäluotettavuus.

Laajamittaiseen ydinvoiman lisärakentamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta. Olkiluoto 3 yksin tulee kattamaan Suomen sähköntarpeesta yli 10 %. Jos sen lisäksi toiminnassa ovat Loviisan kaksi reaktoria ja Olkiluodon kaksi vanhaa reaktoria, kattaa ydinvoima Suomen sähköntarpeesta jopa yli 40 %. Paljon veikataan sähköautojen sekä lämmityksen sähköistämisen lisäävän sähkönkulutusta. Jonkin verran ne tietysti lisäävätkin, mutta energian kokonaiskulutus itse asiassa pienenee merkittävästi. Tämä johtuu siitä, että sähköauton moottorin hyötysuhde on polttomoottoria huomattavasti parempi. Vastaava lämmityksen puolella: lämpöpumput ovat hyvin energiatehokkaita. Sähkönkulutus kyllä nousee, mutta ei valtavasti.

Energiapolitiikassa on aika ryhtyä tuumasta toimeen. Vihreiden energiavisiossa ja vihreiden maatalousohjelmassa esitetään lukuisia erilaisia toimenpiteitä, joilla edistetään uusiutuvien tuotantoa. Ja niitä toimenpiteitä on tehtävä tulevalla hallituskaudella.

JAA

12 KOMMENTTIA

 1. Blogisti kannattaa jatkolupaa Loviisan ydinvoimalalle, mutta vastustaa Fennovoiman ydinvoimalahanketta. Molemmat kuitenkin perustuvat pääosin venäläiseen rahoitukseen ja laitetoimituksiiin. Joten ihmetyttää blogistin jyrkkä suhtautumisero Loviisan ja Hanhikiven välillä. Varsinkin, kun Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahanke merkitsee erittäin suurta noin 7 miljardin euron taloudellista panostusta Pohjois-Pohjanmaalle. Hanke työllistää suoraan tuhansia ihmisiä rakennusaikana ja luo satoja pysyviä työpaikkoja.
  Jos ja kun Suomi luopuu asteittain fossiilisista polttoaineista, ydinsähköä tarvitaan nykyistäkin enemmän kattamaan Suomen sähköntarve.

  • Loviisa ei voi vastusta, se kun on se voimala joka lipsahti läpi. Jos joku Vihreissä, Vasemmistoliitossa tai Greenpeacen toimesta alkaisi Loviisaa vastaan kampanjoimaan nousisi heti kysymys että miksi juuri nyt? Sitten jouduttaisiin selittämään miksi ei olla 40 vuoteen tehty mitään vastustusta sen suhteen. Siihen 2 vastausta. Vastaus nr.1 on että ei tiedetty mikä saa vastustajan näyttämään tampiolta. Vastaus nr.2 että ei viitsitty tai osattu mikä saa vastustajan näyttämään täydelliseltä tekopyhältä.

   Tässä kohtaa he joutuvat puolustamaan Loviisaa henkeen ja vereen koska muuta vaihtoehtoa ei ole enää olemassa.

  • Loviisan perustamisen käänteistä en pysty sanomaan. Fennovoiman osalta ydinvoimalupaa nimenomaan perusteltiin sillä, että vähennetään energiariippuvuutta Venäjästä. Ensinhän toimijana oli E.ON. Mutta he päättivät vetäytyä Suomesta, ja sitten piti pika-pikaa löytää tilalle ”korvaava” toimija. Ja löydettiin venäläinen valtiokorporaatio Rosatom. Ja kun ei meinattu saada kotimaista omistusosuutta täyteen, pakotettiin Fortum tähän mukaan.

   • ”Fennovoiman osalta ydinvoimalupaa nimenomaan perusteltiin sillä, että vähennetään energiariippuvuutta Venäjästä.”

    Venäjältä tuodaan öljyä, maakaasua ja hiiltä yhteensä noin 5 miljardilla eurolla/vuosi.
    Loviisan ja tulevaisuudessa Hanhikiven ydinvoimalaan tuodaan Venäjältä uraanipolttoainetta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla/vuosi, mikä on arvoltaan vain noin sadasosa energian nykyisestä kokonaistuonnista Venäjältä.

    • Bellavista on ns. ydinvoimasokko. Hänen mielestään ydinvoima ratkaisee kaikki ongelmamme. Ydinvoima on kallista ja erinomaisen hidasta rakentaa – puhumattakaan saada aikaan rakennuslupahakemus. Kyse on ns. hölmöläisten hommasta. Hanhikiven maksavat lähinnä kuntien energiayhtiöt=kuntalaiset (=veronmaksajat). Bellavista voisi kertoa siitä, ketkä maksavat uraanin tuottamisen ongelmat Siperiassa. Mutta ei!

     • Pölhö-Kustaalle (varsin osuva nimimerkki sinänsä) tiedoksi; en ole sitä mieltä, että ” ydinvoima ratkaisee kaikki ongelmamme.”

      Silja Keräsen kanssa olen samaa mieltä mm. seuraavasta:
      ” Energiansäästön ja uusiutuviin satsauksen lisäksi tarvitsemme myös ydinvoimaa. Aurinko, tuuli, vesi ja bioenergia voivat korvata paljon, mutta eivät riittävästi. Se, että lähivuosikymmeninä luovuttaisiin sekä fossiilisista että ydinvoimasta, ei ole realistista.”

  • Vielä tästä työpaikka- ja aluetalousvaikutuksesta. Ymmärrän todella hyvin, että työpaikoilla ja tällaisilla investoinneilla on aluetaloudellisesti todella paljon väliä. Minusta näiden isojen hankkeiden pitää vaan ehdottomasti olla kestäviä ja järkeviä.

 2. Silja Keräsen kanta on kyllä realistinen, mutta kallistakaan olkiluoto3ydintorsoa ei kannata ensin ladata ja saastuttaa käynnistämällä, ellei ensin varmisteta, että sitä voidaan käyttää niin kauan, että se hankkii hintansa, pystyy vastaamaan kaiken saasteensa jälkihoidosta ja muista kustannuksista, joten on jo menetelty lakien vastaisesti, kun Sipilä alisti ”itsenäisen” yv- ja säteilyturvallisuudesta vastaavan viranomaisen, STUKn antamaan ydintorsolle jo ennen kyseisen turvallisuuden varmistamista, ennakkoon myönteisen turvallisuuslausunnon, jotta Sipilä ehtisi vielä keulakuvitellessaan antamaan myös ennakkoon käyttöluvan ydintorsolle!

  – STUKlla ei ole oikeutta olla TVOn ja Sipilän käskyvallassa, eikä Sipilällä ole oikeutta käskeä STUKsta!

  Tämä on yksi esimerkki Sipilän ”hyvistä” lehmänkaupoista, joilla hän lähinmä talouskeinotteliuana edistää kaikkea kaikin keinoin, välittämättä vähääkään ympäristönsuojelusta ja muistakaan tärkeistä asioista, vaikka toisin esittää!

  • Se on aivan totta, että viranomaisten on oltava riippumattomia. Esimerkiksi STUK:n on aidosti tehtävä riippumattomat arviot ydinvoimalaitosten turvallisuudesta. Olkiluodon työmaan kompastelua seuratessa voi toisaalta olla todella tyytyväinen, että STUK vaatii rakentajilta laadukasta ja turvallista jälkeä! Niin pitääkin.

   OL3:n käynnistämisen suhteen STUK:n riippumaton lausunto on tietysti olennainen.

 3. Vihreät ovat vastustaneet Olkiluoto 3:n rakentamista kaikissa käänteissä.
  Oulun Vihreät ovat tehneet aloitteen Merikosken vesivoimalan purkamisesta,tapauksia lienee muuallakin Suomessa.
  Helsingissä Vihreiden johdolla poltetaan hiiltä eikä siellä ole tuulivoimakartan mukaan yhtään tuulimyllyä ?

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.