Kuka tekee tärkeintä työtä?

10

Kriisin aikana on suuri riski pudota erilaisiin sudenkuoppiin. Yksi niistä on kysymyksen esittäminen siitä, kuka tekee tärkeintä työtä, toisin sanoen toisten työn arvottaminen. Toisten arvottamisen riski ja ulkoapäin määrittelyn sudenkuoppa on tullut viime päivinä esille usealla tavalla. ”Tärkeän työn” määrittely lähti liikkeelle siitä, kun hallitus ja sen jälkeen välittömästi kansalaiset alkoivat pohtia, mitkä ovat ne yhteiskunnan kannalta kriittiset ammatit, joiden harjoittajien lasten on päästävä päiväkotiin tai kouluun.

Kysymys ”työn tärkeydestä” sai kaupungissammekin erikoisen muodon, kun varhaiskasvattajien työnkuvaan ”lisättiin” lievästi nuhaisten lasten hoito vastoin aiempaa ohjeistusta siitä, että sairasta lasta ei saa tuoda päiväkotiin. Jonkun toisen alan asiantuntija tiesi paremmin kuin varhaiskasvattajat heidän työnkuvansa. Ulkopuolelta annettu mahdollisuus tuoda lievästi nuhainen lapsi päiväkotiin asetti varhaiskasvattajan työn ja ammatin arvostuksen outoon valoon. Varhaiskasvattajan tai opettajan tehtävä ei ole hoitaa sairasta lasta vaan opettaa ja kasvattaa.

Maanantaina kaupunginhallitus päättää yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä ts. lomautuksista. Jälleen olemme tilanteessa, missä joku toinen määrittelee, kenen työ on tärkeää ja kenen ei. Tilanne on äärimmäisen epämiellyttävä ja epävarmuutta herättävä. Hallintokuntien johtajille annetaan päätösvalta määritellä, mikä työ on virusepidemian aikana käynyt tarpeettomaksi tai hienommin sanottuna mitä työtä työntekijä on ”estynyt” hoitamasta. Sudenkuoppa piilee siinä, maltetaanko kuulla henkilöstöä ja annetaanko heidän määritellä tai ylipäänsä osoittaa, onko heidän työnsä tarpeellista ja työntekonsa mahdollista tässä ajassa vai ei.

Väitän, että tarpeettomia töitä tässä kaupungissa on kovin vähän virusepidemiankaan aikana. Nyt ei pitäisi sekoittaa säästötoimia ja toimenpiteitä, joita epidemia oikeasti vaatii. Virusepidemia itsessään on vakava, siksi voimavarat pitää keskittää sen torjumiseen, eikä kuntalaisten ahdingon lisäämiseen lomautuksilla. Säästää ehdimme myöhemminkin.

Vakavuudestaan huolimatta epidemia-aikaan sisältyy odottamattomia mahdollisuuksia, jotka saattavat viedä kaupunkia kehityksessä eteenpäin. Alansa ammattilaisilla voi olla luovia ja uusia ratkaisuja siihen, kuinka poikkeuksellisesta tilanteesta selvitään. Opettajat ovat ottaneet hienosti tilanteen haltuun ja osoittaneet rautaisen ammattitaitonsa ryhtyessään opettamaan etänä kymmeniä tuhansia oppilaita ja opiskelijoita. Samoin useimmat oppilaat ovat solahtaneet hyvin etätyörytmiin. Monet harrastukset onnistuvat poikkeustilanteessa etänä taitavien ja luovien opettajien ja ohjaajien ansiosta. Digimaailma on osoittanut mahdollisuutensa tulla ihmisten avuksi. Tärkeää on rakentaa toimiva ja mielekäs arki tilanteessa, jossa on paljon huolta ja huolehdittavaa.

Poikkeukselliseen tilanteeseen sisältyykin mahdollisuus tehdä nyt paljon puhuttu digiloikka niin kulttuurin, liikunnan kuin nuorisotoimenkin osalta. Kaupungin strategia painottaa digitalisaation mahdollisuutta kaikessa toiminnassa, nyt on luontevaa laittaa se toimeen eri palveluissa. Kulttuuria, taidetta ja liikuntaa tarvitaan ehkä enemmän kuin koskaan, kun ihmisten liikkumista on rajoitettu. Kulttuurin, taiteen ja liikunnan vieminen netin ja sovellusten kautta vanhuksille ja muille ikäryhmille on olennaisen tärkeää.  Kulttuuri tai liikunta ei voi olla vain tv-kanavien varassa kaupungissa, missä on omasta takaa kulttuurin huippuosaajia ja mikä on juuri valittu Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi. Myös muut mahdollisuudet palvella kuntalaisia digitaalisesti on otettava käyttöön.

Ajassa, jossa piilee eriarvoistumisen sudenkuoppa on erityistä huolta pidettävä kaikkein pienimmistä ja heikoimmista. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren paras asiantuntija saattaa vanhemman lisäksi olla hänen henkilökohtainen avustajansa tai nuoriso-ohjaaja. Nyt täytyy erityisesti paneutua niiden ihmisten tarpeisiin, jotka eivät voi pitää puoliaan tai jotka eivät kykene käyttämään etäopetuksen mahdollisuuksia. Kodeissa saattaa olla erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, joiden vanhempien pitäisi päästä töihin. Lapset voivat tarvita henkilökohtaista tukea myös koteihin, mikäli he eivät voi olla kouluissa. Siksi esimerkiksi avustajien ja ohjaajien rooli tässä ajassa on äärimmäisen tärkeä.

Kuka tekee tärkeintä työtä? Siihen on mahdotonta vastata, eikä pidäkään. Jokaisen työ on tärkeää, ja poikkeuksellisessa ajassa työ, joka ulkopuoliselle näyttää ”tarpeettomalta” saattaa olla juuri työtä, joka auttaa selviämään tästä ajasta vahvempana kuin mitä ennen kriisiä oltiin. Pahinta olisi lähteä rikkomaan ajan kuluessa rakentunutta toisten kunnioitukseen ja kaikkien arvostamiseen perustuvaa yhteiskuntasopimusta syrjäyttämällä toiset ulkopuolisiksi, ”tarpeettomiksi”.

Yhteiskunta on omanlainen ekosysteeminsä. Jokaisella on tässäkin systeemissä tehtävänsä ja parhaiten merkityksensä ja vaikutuksensa ympäristöön tietää oman alansa osaaja. Tässä ajassa täytyy ottaa tietoisesti käyttöön osallisuuden ja vuorovaikutuksen keinot – demokratian perustyökalut – jotta jokainen tulee kuulluksi ja pystyy toimimaan niin, että selviämme parempiin aikoihin vahvempina ja toisia arvostaen.

JAA

10 KOMMENTTIA

 1. Meidän työmaalla tärkeintä työtä tekee se ”pienin nappula”,eli siivooja/kahvinkeittäjä,ja pienimmällä palkalla.Jos Hitsari tai Sähkäri,tmv. on jonkun päivän tai viikonkin pois sitä ei huomaa,mutta siivoojan poissaolon huomaa jo viimeistään parin päivän päästä täysistä roskakoreista,epäsiististä keittiöstä,lattioista,ja ennenkaikkea vessoista.

 2. Poliitikkojen arvostus näkyy vain juhlapuheissa, ei käytännön toimissa. Siivoojien ja hoitajien palkkaus on tästä hyvä esimerkki, koskee sekä valtion että kuntien päättäjiä.

 3. Nyt on poikkeustila, jonka johdosta työn tärkeys ei määrity välttämättä normaalioloissa vallitsevan tarkoituksen mukaan.

  Valtuutettujen tehtävä on nyt päättää, miten poikkeustilan vaatimaa välttämätöntä työtä tekevien sairastuneet lapset hoidetaan, kun vanhemmat eivät voi poikkeustilan vuoksi hoitamaan heitä kotiinsa. Asia ei tietenkään hoidu nyt naukumalla kenenkään työn arvostuksen puutteesta, vaan järjestämällä tarvittava hoito.

  Myöskään nyt ei ole kysymys enää mistään ihmisten kunnioittamiseen perustuvan yhteiskuntasopimuksen rikkomisesta, koska vihreät eivät ole koskaan noudattaneet tätä sopimusta, joka perustuu kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin:
  kansainväliset ihmisoikeudet ovat nimittäin sopimuksen mukaan luovuttamattomia ja jakamattomia eivätkä kierrätystavaraa, jota vihreät ottavat joiltakin ja antavat toisille omien mieltymystensä mukaan.

 4. Hallituksen linjaus, että kuntien ei pitäisi lomauttaa ja valtio avustaa tässä. On täysin käsittämätön. Kaupungintalojen kampaviinerien syöjät, pitäisi ensimmäisenä lomauttaa. Useimmilla ei normaalioloissakaan ole paljonkaan oikeita töitä. Jos jotain paperin siirtelyä,siksi lasketa. Sama koskee Oulussa myös BusinessOulua ja sen yli sataa työssäolijaa.
  Viime blogissaan Haapanen kertoi käyneensä Brysselissä, Oululaisten veronmaksajien kustantamana.
  Voitko nyt kertoa ,paljonko se maksoi veronmaksajille. Lentollippusi+hotellisi+päivärahasi+kokouspalkkiosi+muut kulusi. Meilllä veronmaksajilla on oikeus tietää,mihin valtuutetut käyttävät yhteisiä varoja. Samalla voit myös kertoa, mikä oli niin tärkeää, ettei sitä voinut esim. videoyhteyden kautta hoitaa.

  • Alueiden komitea on yksi Euroopan Unionin toimielimistä. AK:n jäsenyyden hoitamisesta ei tule kuluja euroakaan Oulun kaupungille, vaan Euroopan Unioni maksaa matkakulut ja kokouspalkkiot. Olen hoitanut kaikki kokoukset kahden viime viikon ajalta etänä ja kaikki kokoukset todennäköisesti toukokuun loppuun saakka tullaan hoitamaan etänä. Kokouksia on kuukaudessa yksi ja kokouspäiviä 1-2.

   Kun Valevaa kiinnostaa, niin kokouspalkkio ja päiväraha yhdestä kokouspäivästä on yhteensä 322 euroa. Ansionmenetyskorvauksia ei Alueiden komitean jäsenille – joita Suomesta on kahdeksan – ei makseta.

   Oululaisille veronmaksajille tämäkään EU-tehtävän hoito ei maksa yhtään euroa.

   Omalta osaltani yritän tehdä työtä alueiden komiteassa ja parlamentaarikkoja ja komission edustajia tavatessa sen eteen, että Oulun ja maakuntamme ääni kuuluisi Euroopan Unionissa, tavoitteet edistyisivät ja että maakuntamme saisi myös osansa EU:n alueille myöntämästä rahoituksesta.

   • Siis alueiden komitean edustajia Suomesta on lisäkseni kahdeksan, eli yhteensä yhdeksän, maakunta- tai kuntapäättäjiä eri puolilta Suomea.

   • Katsoin vuoden kokouspäivät. Täysistunnot ovat kaksipäiväisiä ja niitä pidetään 5 kertaa vuodessa. Koska olen ryhmäni puheenjohtaja menen valmistelemaan täysistuntoa päivää ennen ja kokoontumaan muiden ryhmien puheenjohtajien kanssa ennen täysistuntoja. Siten minulle tulee vuodessa 5 kokouspäivää enemmän kuin muille edustajille. Kokouspäivät alkavat klo 9 tai 10 ja jatkuvat noin iltakahdeksaan asti. Kokouspalkkio on siis 322 euroa ja siitä jäsen maksaa myös ruokansa ja majoituksensa.

 5. No mutta Satu.Periaatteessahan suomalaiset veronmaksajat,myöskin Oululaiset maksavat nuo kustannukset koska Suomi on nettomaksaja EU,lle,mutta en kuitenkaan kyseenalaista tuota toimintaa,vaan näen sen hyvänä.
  Ja sovitaan sitten,että ei kommentoida Mikkelistä,kun poistat viestit.

 6. Satu Haapanen ja vihreät yleensäkin löytävät jostain,ilmaista rahaa. Kuukausipalkkalaisena sinulle tuskin tuli ansionmenetyksiä. Opettajana olet kaupungin palkkalistoille.
  Mitä vihreiden toimintaan tulee EU:ssa, kaikki toiminta on haitallista Suomelle. Siksi paljon vihreät ovat menettäneet kosketuksensa realismiin.

 7. parasta mikä nykytilanteessa hallitus kaatuu koronan myötä ja hyvä niin saadaan hommat taas pyöriin japajkan jauhajat takariviin