Yrittäjien vappujuhla

1

Yrittäjyys on yrittäjille elämäntapa. Harva meistä valitsee tietoisesti ja ajatellen pitkät päivät, raskaan taloudellisen vastuun, vastuun itsestä ja mahdollisten työntekijöiden tulevaisuudesta, hyvinvoinnista ja paljosta muusta. Mutta jokin kumma siihen vain meitä yrittäjähenkisiä ajaa. Se jokin on vapaus valita, tehdä oman näköistään työtä, halu kasvaa ja synnyttää mahdollisuuksia sekä kehittää uutta. Vahvana on halu työllistää itsensä ja päättää omista asioistaan.

Ylivoimainen osa suomalaisista yrityksistä on pk-yrityksiä ja niistäkin suurin osa mikroyrityksiä eli alle 10 henkeä työllistäviä. Varsinaisia suuryrityksiä, jotka työllistävät yli 250 henkilöä, on vain 0,2 prosenttia suomalaisista yrityksistä! Tämän vuoksi onkin tärkeää, että hallitus on panostanut politiikassaan pk- ja mikroyrityksiin ja niiden työllistämisen mahdollisuuksiin.

Sipilän hallituskaudella on syntynyt jo 90 000 uutta työpaikkaa. Nämä kaikki on tulleet pieniin yrityksiin. Hallituksen päätös helpottaa irtisanomista pienissä yrityksissä ei tarkoita työntekijöiden oikeuksien polkemista, vaan pyrkimystä madaltaa pienten yritysten kynnystä työllistää uusia tekijöitä. Mikroyrityksen ensimmäinen rekrytointi saattaa tuhota koko yrityksen. Siksi moni ei sitä ensimmäistä rekrytointia tee ja yritys lakkaa kasvamasta.

Nuorten pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuden vapauttamisella halutaan saada nuoret töihin helpommin. Harva alle 30-vuotias työllistyy suoraan vakituiseen työsuhteeseen, vaan työsuhteet vakiintuvat kokemuksen myötä. Tämä on jokaisen yrittäjä-työnantajan arkea ja todellisuutta. Tämä helpompi kynnys työllistää on myös nuorten etu. Jokaisesta työsuhteesta tulee työkokemusta ja se parantaa aina jatkossa työllistymistä.

Pienissä yrityksissä työnantaja on henkilökohtaisessa vastuussa työntekijöidensä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Ilot ja murheet kannetaan yhdessä. Menestyvä yritys on tekijöidensä summa. Siksi onkin välillä mielenkiintoista kuunnella eduskunnassa puhetta työnantajien ja työntekijöiden vastakkainasettelusta. Keskustelu liikkuu omissa ulottuvuuksissaan, kaukana siitä todellisuudesta, jossa pk-yrittäjät ja pk-yritysten työntekijät elävät. Pienessä yhteisössä työelämä näyttäytyy hyvin erilaisena kuin suuryrityksissä. Tämä tuntuu keskustelussa unohtuvan. Se loukkaa meitä monia pieniä työllistäviä yrittäjiä.

Työ on parasta sosiaaliturvaa. Tästä jokainen meistä on varmasti samaa mieltä. Työ luo mahdollisuuksia, avaa ovia ja vahvistaa luottamusta elämään. Työn kautta jokainen pystyy ottamaan vastuun omasta elämästään ja luomaan uusia sosiaalisia verkostoja. Siksi meidän pitää kannustaa yrittäjyyteen, kasvuun ja työllistämiseen. Tämä tuo työtä kaikille. Vain yhdessä pystymme luomaan parempaa ja hyvinvoivaa Suomea. Nostetaan yrittäjyys työn rinnalle myös vapun juhlinnassa. Hauskaa vappua, työn ja yrittämisen juhlaa!

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.