Kuolevan kunnan kunnanjohtaja vastaa Suomen Kuvalehdelle

0

Suomen Kuvalehti on selvittänyt kuolevat kunnat (5.1.2017). Kaatuvat kunnat kunta-analyysissa arvioidaan, että 57 kuntaa kaatuu lähivuosina tai saavat lisäaikaa sote-uudistuksen ansiosta. Myös Kaleva uutisoi asiasta. Johtamani kunta on listattu kuolevien kuntien joukkoon. Mitä nyt sitten? Lappu luukulle ja hanskat tiskiin?

Emme ole ennenkään luovuttaneet emmekä tule tekemään sitä nytkään. Onko kuntamme sitten kuoleva? Se joka määrittelee mittarit, käyttää myös valtaa. Siksi ei ole aivan yhdentekevää, mitä asioita käytetään elinvoiman mittareina ja miten elinvoima määritellään. Kriteereinä analyysissä on käytetty erityisesti väestömäärän kehitystä ja talouden tunnuslukuja.

Ensinnäkin taloudesta. Kyseisen tutkimuksen talouden tunnusluvat tarkastelevat peruskuntaa, eivät kuntakonsernia. Kuntakonsernia tarkasteltaessa moni pieni kunta, joka ei ole siirtänyt velkataakkaa yhtiöille näyttäytyy huonossa valossa. Jatkossa kuntalakikin velvoittaa tarkastelemaan talouden osalta koko kuntakonsernia. Kuntakonsernia tarkasteltaessa Vaalan lainamäärä/asukas on keskivertoa alempi. Tärkeää on myös arvioida mihin lainaa on otettu. Vaalan kunta on tehnyt 2010-luvulla kaksi tulevaisuuden investointia. Koulukeskuksen ja päiväkodin. Eli satsattu nimenomaan tulevaisuuden kunnan ydintehtäviin.

Myöskään valtionosuuksia ei mielestäni voi käyttää mittarina, koska suomalainen palvelujen rahoitusjärjestelmä perustuu niihin. Valtionosuudet eivät ole valtion avustus vaan valtion osuus palvelujen kustannuksiin. Koska kaikilla suomalaisilla on perustuslain mukaisesti yhtäläiset oikeudet peruspalvelujen saantiin, kunnilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet palvelujen järjestämiseen. Valtio osallistuu kaikkien kuntien palvelujen tuottamisesta aiheutuneisiin kuluihin. Valtionosuuksilla myös tasataan alueiden välisiä eroja, jotka johtuvat tulopohjasta tai pitkistä etäisyyksistä.

Jutussa tuodaan oikein esille, että ongelmia syntyy silloin kun väestömäärän vähyys alkaa hankaloittaa laadukkaan perusopetuksen järjestämistä. Vaalan kunta on halunnut pitää oman lukion ja satsannut siihen. Lukio on elinvoimakysymys, koska sillä taataan myös pätevien aineenopettajien saaminen yläkouluun. Vaalassa väestön väheneminen selittyy juuri kuolleisuuden enemmyydellä syntyvyyteen. Muuttovoittoa sen sijaan on joinakin vuosina ollut. Myös kasvava kausiväestö tuo väkeään menettäville kunnille kaivattua ostovoimaa ja elinvoimaa.

Usein kunnan elinvoimaa mitataan kategorisesti sen väestön määrällä. Asukaslukuaan kasvattavia kuntia pidetään yleisesti elinvoimaisina. Kunnan paremmuuttahan ei kuitenkaan ratkaise sen koko väestömäärällä mitattuna vaan sen kyky toteuttaa sille annettua perustehtävää, joka on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Pienissä ja väestöön menettävissäkin kunnissa tulee olla uskoa tulevaisuuteen ja halu kehittää kuntaa strategisesti.

Tulevaisuuden pieni kunta voi olla OSAAVA JA OIVALTAVA PAIKALLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ELINVOIMAA RAKENTAVA KUNTA. Tällöin uudistuminen ja yhteistyö ovat kaiken toiminnan ydin. Globaaleista haasteista huolimatta kunta kykenee kasvattamaan yritysten, asukkaiden ja yhteisöjen osaamista. Minusta tulevaisuuden pieni kunta voi parhaimmillaan olla INNOSTAVA ELINVOIMAKUNTA, jos se pystyy kanavoimaan asukkaiden ja kausiväestön potentiaalin alueen kehittämiseen.

Ainakaan me vaalalaiset emme ala kaivamaan vielä omaa hautaa, vaan kehitämme omaa kuntaamme yhteisönä. Ihmisillä on tarve vaikuttaa omaa elinympäristöään koskeviin ratkaisuihin. Kunta on ollut tähän hyvä alusta. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä ihmisten perustarve vaikuttaa ei muutu. Kuntaa pidetään hyvänä elinvoiman kehittäjänä siksi, että kunnan päättäjiä ja kuntalaisia kiinnostaa se, miten oma alue kehittyy. Koetaan, että ainakin me täällä välitämme siitä, millainen oma elinympäristömme on. Kyse on meille kaikille tutusta läheisyysperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä.

Kutsunkin Suomen Kuvalehden tutustumaan Vaalan ja kuntaamme. Paikan päällä on hyvä tehdä käytännön arvio siitä pitääkö jutun arvio kunnastamme paikkaansa. Tervetuloa! Sen verran kassassa on vielä rahaa, että siitä toimittajalle yhdet kahvit tarjoaa.

JAA