Toimikaa, ministeri Häkkänen

1

”Mikä ei ole oikeus ja kohtuus, se ei saata olla lakikaan”. Tämä 1500-luvulta peräisin oleva oikeusoppinut Olaus Petrin tuomarinohje löytyy Suomen laki –kirjan alkulehdiltä. Laki kuvastaa kulloistakin moraalia, ja elää sen vuoksi ajassa. Tänä päivänä seksuaalirikoksista annetut rangaistukset eivät vastaa kansan oikeustajua, ja lakia on sen vuoksi muutettava.

Oikeusministeriön rikoslain seksuaalirikoksia koskevia kehittämistarpeita käsittelevä arviointimuistio on ollut keväällä lausunnolla. Muistiossa on hyvältä kuulostavia esityksiä: lakiin esitetään lisättäväksi erillinen rangaistussäännös lapsen törkeästä raiskauksesta, ja enimmäisrangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä esitetään nostettavaksi.

Mutta muistio ei ole mikään askel eteenpäin. Se lepää perustavasti väärällä pohjalla: mikäli väkivalta jää edelleen raiskauksen tunnusmerkistöön, tullaan jatkossakin tuomitsemaan aikuisen sukupuoliyhteys lapsen kanssa seksuaalisena hyväksikäyttönä, vaikka laissa uusi pykälä lapsen törkeästä raiskauksesta olisikin.

Siksi tarvitaan kunnianhimoisempi uudistus. Koko rikoslain 20 luku on kirjoitettava uudestaan. Suostumus on asetettava raiskausrikoksen tunnusmerkistön keskiöön, sillä etenkään lapselta ei voi edellyttää seksin vastustamista. Nyt uhrilta edellytetään näyttöä väkivallalla uhkaamisesta, mikä johtaa usein uhrin syyllistämiseen.

Rangaistusten vähimmäisrajaa on korotettava, jotta annettavat tuomiot tosiasiallisesti vastaavat tekojen moitittavuutta. Suomessa puolet raiskauksista annetuista tuomioista ovat ehdollisia, mitä ei voi hyväksyttävänä. Muissa pohjoismaissa raiskauksen rangaistusminimi 2-3 vuotta vankeutta.

Myös rikosten vanhenemissäännöksiä on muutettava, sillä etenkin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset paljastuvat usein vasta vuosien kuluttua teosta.

Oikeusministeri Häkkänen, teiltä odotetaan nyt toimia. Asettakaa komitea, joka laatii esitykset rikoslain seksuaalirikoksia koskevan luvun 20 uudistamisesta. Arviointimuistiossa esitetyt kosmeettiset muutokset eivät tyydytä yleistä oikeustajua. Mikäli teillä ei ole ryhtiä laittaa asiaa kuntoon, seuraava hallitus tekee sen.

Kirjoitus julkaistu Demokraatissa 11.5.2018.

JAA

1 KOMMENTTI

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.