Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti näyttää suuntaa

4

Ensimmäinen budjetti on aina uuden hallituksen näytönpaikka. Tällä viikolla reilut kolme kuukautta valtion ruorissa ollut Antti Rinteen hallitus on päässyt näyttämään, millaista politiikkaa se haluaa hallituskautensa aikana tehdä.

Budjetissa on monia asioita, joista voi olla iloinen ja ylpeä. Aivan erityistä ylpeyttä ja iloa tunnen esityksestämme palauttaa lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Se tarkoittaa samalla sitä, että varhaiskasvatuksen suhdeluku paranee yli 3-vuotiaiden osalta yhden suhde seitsemään.

Suurista kaupungeista ainoana Oulu päätti viime hallituskaudella toteuttaa silloisen hallituksen ajamat varhaiskasvatuksen leikkaukset. Nyt Rinteen hallituksen esitys tuo oululaislapset samalle viivalle muiden suurten kaupunkien lasten kanssa, niin kuin kuuluu. Tämä on merkittävä satsaus ja linjanveto lasten tasa-arvolle, myös alueellisesti. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus. Jokainen lapsi ansaitsee parhaat mahdolliset eväät tulevalle koulupolulleen.

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän jäsenenä olen todella iloinen siitä, että investoimme koulutukseen ja osaamiseen yhteensä 256 miljoonaa euroa. Panostuksia tehdään kaikille koulutusasteille. Esimerkiksi yliopistojen perusrahoitusta korotetaan 40 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitusta 20 miljoonalla eurolla vuodesta 2020 lähtien. Lisäksi indeksikorotukset toteutetaan täysimääräisinä.

Oppivelvollisuuden uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2021 ja myös sille on suunniteltu rahoitus. Ammatillisen koulutuksen ahdinkoon tulee pikaista helpotusta lisämäärärahan muodossa jo ensi vuodelle. Viime kauden ammatilliseen koulutukseen kohdistetut leikkaukset sattuivat kaikkein kipeimmin Oulun seudulle. Toivon, että tämä raha helpottaa osaltaan tilannetta myös Oulun seudulla.

Rinteen hallituksen ensimmäinen budjetti muistaa myös lupauksensa pienituloisille eläkeläisille. Jo ensimmäisessä budjetissa pienimpien eläkkeiden korottamiseen ehdotetaan käytettäväksi 183 miljoonaa euroa netto, se on tärkeä oikeudenmukaisuusteko. Lisäksi perusturvaan, eli vähimmäismääräiseen kuntoutusrahaan, sairaus- ja vanhempainpäivärahoihin sekä peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen ehdotetaan tehtäväksi 20 euron korotus.

Olen tyytyväinen myös hallituksen esittämästä rahoituksesta Kantatie 63:n Sievi – Ylivieska –välin parannukseen. Kantatie 63 on tärkeä väylä esimerkiksi raskaalle liikenteelle ja koko Oulun seudun elinkeinoelämälle. Alueen kunnat ovat jo pitkään olleet huolissaan kantatien turvallisuudesta. Nyt esitetty hanke parantaa liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Lisäksi se tukee elinkeinoelämän kehittymistä. Oulun vaalipiirin alueelle ehdotetaan yhteensä neljää parannuskohdetta, kaikki erittäin tervetulleita.

Budjetin osoittama suunnanmuutos entiseen on merkittävä, vaikkei kaikkea tietenkään kerralla tai edes kahdella kuntoon saada. Silti, kuten köyhyyttä tutkinut professori Juho Saari totesi: ”suunta on nyt muuttunut”. Valtamerilaivan kurssi on nyt käännetty. Suomessa tehdään jälleen matkaa ihmisten tasa-arvo ja hyvinvointi tärkeimpänä johtotähtenä.

JAA

4 KOMMENTTIA

  1. jokohan riihi-säätiö on onnitellut

  2. Todellista tasa-arvoa on että kehitysapua on nostettu n.72 miljoonalla eurolla. Eli noin miljardin verran verovaroja annetaan muille kuin omalle kansalle. No tällä ajattelutavalla naapureiden tulisi ottaa velkaa ja maksaa sitten vaikkapa minun elinkustannukset. Se on sitä sdpn ajattelutapaa.

  3. Suunnanmuutos on vastuuttomuuteen päin. Korkeasuhdanteen aikaan velanottoa lisätään. Siitä tulee kärsimään jokainen, jolla on elinvuosia yli kolme.
    Pohjois-Suomi on unohdettu. Kaksoisraide olisi oikea teko. Sievin tienpätkän ylistäminen on lähinnä äänestäjien aliarvioimista.
    Subjektiivinen päivähoito eli chillailulaki ei kasvatuksellisesti juuri lasta hyödytä. Nykyinen tunnin päivän pituus on lapselle optimaalisempi. Kotona (tai baarissa) venyvän vanhemman syrjäytymiskehitystä se kyllä kiihdyttää. Sekin on vastuuttomuutta.