On kaikkien etu, että poronhoito on kestävällä pohjalla

2

Naapurisopu on tiukassa silloin, kun piha on myllätty tai taimikko syöty. Poro on hyötyeläin, mutta väärässä paikassa se aiheuttaa myös merkittävää haittaa. Esimerkiksi Oulun seudulla, Koillismaalla ja Kainuussa vaikeudet sovittaa nykyisenlainen poronhoito muuhun maankäyttöön ja asuinympäristöön ovat usein esillä ja viestejä tilanteeseen turhautuneilta ihmisiltä saapuu säännöllisesti. Ymmärrän tuskan. Porotalous on tärkeä osa pohjoissuomalaista identiteettiä. Kuitenkin on tunnustettava tosiasiat. Nykyisenlainen poronhoito aiheuttaa myös ongelmia, eikä niitä pidä vähätellä.

Olen jo vuosia vaatinut, että poronhoitoalueella ja sen ympäristössä asuvien ihmisten huolet otetaan vakavasti. Kolme vuotta sitten tein poronhoitolain uudistamisesta toimenpidealoitteen eduskunnalle. Silloin edellytin, että laki on uudistettava kestävälle ja luontoa sekä asuinympäristöä kunnioittavalle perustalle. Tämä työ jäi viime hallituskaudella valitettavasti tekemättä. Rinteen hallituksen hallitusohjelmaan on sen sijaan kirjoitettu tärkeä linjaus: ”Vähennetään ristiriitoja porotalouden ja muiden maankäyttömuotojen välillä. Uudistetaan porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia ja korvausta koskevaa lainsäädäntöä”. Se on tervetullut edistysaskel nykyiseen tilanteeseen.

Nykyinen poronhoitolaki ei aseteta poronhoidolle päämääriä taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä poronhoidon harjoittamisesta. Tilanne on kestämätön etenkin nyt, kun ympäristöasiat ovat tiukasti poliittisessa keskustelussa ja osa myös alkutuotannon kanssa käytävää keskustelua. Porojen kohdalla kysymys on niin luonnonympäristöön kuin asuinympäristöön vaikuttavasta asiasta. Vaikka jo nykylain mukaan poroja pitäisi pitää siten, etteivät ne aiheuta haittaa viljelyksille ja taimikoille tai pihoille ja puutarhoille, on tilanne käytännössä kuitenkin toinen: porot liikkuvat niin asuntojen pihapiirissä kuin viljelyksillä ja taimikoissa.

Myös tielläliikkujille porot voivat aiheuttaa haittaa. Kolareista aiheutuvat ajoneuvojen korvauskulut nousevat vuositasolla miljooniin euroihin. Vaaratilanteet aiheuttavat luonnollisesti myös pelkoa ja huolta tiellä liikkuvissa. Porokolareista puhuttaessa puhutaan yhteisestä ongelmasta, sillä kolarit aiheuttavat merkittäviä taloudellisia vahinkoja myös poronhoidolle.

Tilanteen tunnistanut Rinteen hallitus valmistelee lainsäädännön muutoksen, jolla on tarkoitus selkeyttää oikeusturvaa porojen aiheuttamissa vahingoissa sekä niiden arviointia ja korvauksia. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että tähän asiaan vihdoin tartutaan ja jään odottamaan valmistelun edistymistä. Koko asian kannalta tämä on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Suurta vastakkainasettelua poroasiasta on turha rakentaa. On löydettävä tapoja elää rinta rinnan, kohtuullisin pelisäännöin. On kaikkien etu, että poronhoito on kestävällä pohjalla, säännöt selkeät ja hyvä naapurisopu säilyy.

JAA

2 KOMMENTTIA

  1. Kuollut poro on paras poro keinoruokinnalla eläville poroille jotka ovat satelliittikuvienkin perusteella kalunneet laidunmaat paljaiksi.
    Poroelinkeino elää tukiaisilla ja petokorvauksilla.Eräskin isäntä sai 155 000 euroa vuodessa petokorvauksilla.
    Kainuun poromiehet ostavat rekkalastettain halpoja poroja pohjoisesta ja syöttävät ne pedoille niillä,kun on se Lex-Halla ja ”petovahingot” korvataan moninkertaisesti.
    Poroelinkeino ei tuota valtiolle juurikaan mitään,poromiehet eivät maksa juuri verojakaan,vaan laittelevat uusia Hiaceja,kelkkoja,mönkijöitä,ym poistoihin.lisämausteena tappavat kotkat,ahmat,sudet,ilvekset,jopa ihmisten koirat.