Ilmastonmuutos on otettava tosissaan

2

IPCC:n 8.10. ilmastoraportti on viimeinen muistutus siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen on otettava tosissaan.

Raportin mukaan ilmaston lämpeneminen on pysäytettävä 1,5 asteeseen, jotta jäätiköt ja edes osa koralliriutoista saataisiin pelastettua. Tämä vaikuttaisi myös merenpinnan nousuun ja tällöin 10 miljoonaa ihmistä vähemmän altistuisi nousun aiheuttamille riskeille.

Me kaikki nautimme luonnossa liikkumisesta. Näin syksyllä se on erityisen energisoivaa.

Puhdas ja monimuotoinen luonto on turvattava myös tuleville sukupolville – ihan kaikille.

Ympäristövaikutukset on siksi huomioitava kaikessa päätöksenteossa ja haittavaikutuksien syntyä luonnolle on estettävä.

Kaivosten-, turpeen- ja soranoton tiedetään vaikuttavan laajoilla alueilla eläimistön ja kasviston muutoksiin. Vaikuttavuustutkimuksilla on estettävä, että lajistojen monimuotoisuus ei romahda teollisuuden kustannuksella.

Järvien kalakantojen häviämiseen on vaikuttanut äyriäislajiston muuttuminen suolaantumisen, raskasmetallien ja ympäristömyrkkyjen takia. Ihmisten sairastumisalttius kasvaa, kun monipuolisen ja puhtaan ravinnon saanti on uhattuna.

Lainsäädäntö on saatava tasolle, jolla estetään Talvivaaran tyyppisten kaivosalueiden ja turpeen- tai soranottoalueiden aiheuttamat haitat. Yhdenkään kaivoshankkeen tai muun luonnon monimuotoisuutta heikentävän suunnitelman ei tule edetä, ennen kuin on varmistettu niiden vaikutukset pohjavesiin ja elinympäristöön. On varmistettava ympäristötuhojen ehkäisy jo ennakkoon.

Kaivoslakia on muutettava siten, että luonnonvarojen hyöty jää ensisijaisesti yhteiskuntamme käyttöön. Vesien rehevöitymiskehitystä on hidastettava. Pohjavesien ja maaperän tila on turvattava vahvalla kansainvälisellä yhteistyöllä ja haitallisten aineiden päästöjen ehkäisyllä.

Lyhytnäköinen voitontavoittelu ei saa mennä ympäristönsuojelun edelle. Lisääntyvää haittaverotusta on käytettävä päästöjen vähentämiseen ja ympäristönsuojelun rahoittamiseen. Ympäristövastuusta on huolehdittava tuotantoketjun alusta aina loppukäyttäjään asti.

Meillä on vain tämä yksi maapallo. Pidetään siitä huolta!

2 KOMMENTTIA

  1. En ihmettelisi jos vastaukseni sensuroidaan, mutta vastaan silti. Ottamatta kantaa liirumlarumiin, olen samaa mieltä Tytin kanssa. Tasaveroja olisi lisättävä-Ilmastonmuutosvero, alkoholivero, polttoainevero, arvonlisävero, tupakkavero jne jne.

    Kuten Tyttikin haluaa, minä haluan myös muuttaa verokannan reilummaksi kaikkia suomalaisia kohtaan. Ei voi olla oikein että enemmistö varastaa koko ajan vähemmistöltä, lisäksi enemmistön harjoittama vihapuhe parempituloisia kohtaan tulee kriminalisoida.. pitää olla solidaarinen. Jokaisella ihmisellä kuuluu olla ihmisarvo. Hienoa, että joku tekee oikeasti jotakin tämän sairaan nykyisen veroprogression, vihapuheiden ja tuloloukkujen purkamiseksi.

  2. Ikävä ottaa tämä esille, Tytti, mutta oletko koskaan miettinyt, miltä oma elämäntapasi ja hiilijalanjälkesi näyttää? Sinulla on koira, ehkä kaksikin, mikä kasvattaa taloutesi hiilijalanjälkeä enemmän kuin maltillinen yksityisautoilu. Olet Instagramtilisi perusteella tehnyt viime vuosien aikana suuren määrän huvimatkoja suihkukoneella. Puhumattakaan työmatkoistasi taksilla ja suihkukoneella. Sama toki pätee miltei kaikkiin SDP:n näkyviin poliitikkoihin.

    Anteeksi kun sanon, mutta elämäntapasi huomioon ottaen intosi torjua ilmastonmuutosta ei vaikuta kovin uskottavalta. Joku voisi jopa pitää sitä poliittisten irtopisteiden kalasteluna vakavalla asialla.

JÄTÄ VASTAUS

Kommentointi edellyttää, että JavaScriptin suoritus selaimessa on sallittu.