Ydinvoima, sinunkin energialähteesi?

4
TVO/Hannu Huovila

Ilmastonmuutoksen voimistuessa ihmiskunta on yhä kiinnostuneempi päästöttömistä sekä kustannustehokkaista energian lähteistä. Ydinvoima on energiatuotannon muoto, joka tarjoaa ratkaisun näihin molempiin tarpeisiin. Ydinvoiman käyttö herättää keskustelua ja sen kannattavuutta pohditaan usein vertaamalla käytön haittoja saavutettuun hyötyyn. Tekstissä kerromme, miksi tämä hyöty on niin merkittävä.

Ydinvoimalaitoksissa tuotetaan noin 11 prosenttia maailman sähköstä, mutta Suomessa ydinvoima kattaa jopa 34 prosenttia sähköntuotannosta. Suomessa on kaksi ydinvoimalaitosta, toinen Olkiluodossa ja toinen Loviisassa. Pyhäjoelle on rakenteilla Suomen kolmas ydinvoimalaitos.

Ydinvoimaa pidetään usein ympäristölle haitallisena energiantuotantomuotona erityisesti uraanin louhinnan ja kuljetuksen sekä ydinjätteen loppusijoituksen vuoksi. Tällä hetkellä kuitenkin maailmalle merkittävin ympäristöuhka on ilmastonmuutos, jonka torjunnassa ydinvoimalla on tärkeä rooli. Ydinvoimalaitoksissa ei käytetä fossiilisia polttoaineita, joiden käytöstä aiheutuu merkittäviä kasvihuonepäästöjä. Ydinvoimalla tuotetaankin noin 50 prosenttia EU:n päästöttömästä sähköstä. Fossiiliset polttoaineet uusiutuvat hitaasti, kun taas käytettyä ydinpolttoainetta voidaan jälleenkäsittelyn jälkeen käyttää uudelleen.

Tällä hetkellä uraani on edullista ja sen saatavuus on vakaata. Lisäksi uraanin hinnan vaihtelu vaikuttaa huomattavasti vähemmän ydinsähkön hintaan kuin fossiilisten polttoaineiden hintojen vaihtelu niillä tuotetun sähkön hintaan. Muun muassa näistä syistä ydinvoima on taloudellisesti kannattavaa myös Suomessa. On huomioitavaa myös, että Suomessa tuuli- ja aurinkoenergia vaativat jopa satoja kertoja enemmän tilaa kuin ydinvoimalaitokset.

Usein pelätään radioaktiivisen säteilyn haittavaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön, mikä on tarpeetonta, koska radioaktiivisia päästöjä valvotaan tarkasti. Esimerkiksi Suomessa voimalaitosten radioaktiiviset päästöt ovat vain murto-osa sallituista päästörajoituksista. Kaikki säteilevä jäte sijoitetaan ydinvoimalaitosten yhteydessä oleviin jäteluoliin asianmukaisesti pakattuna.

Yksi merkittävimmistä syistä ydinvoimavastaisuuteen on pelko ydinonnettomuudesta. Onnettomuudet saavat paljon näkyvyyttä mediassa niin uutisotsikoissa kuin viihteen muodossa. Esimerkiksi tänä vuonna julkaistussa paljon huomiota saaneessa Chernobyl-sarjassa kuvataan vakavan ydinonnettomuuden tuhoisia seurauksia. Tämän mittakaavan onnettomuuden todennäköisyys on kuitenkin häviävän pieni. Ydinvoima on turvallisin tapa tuottaa energiaa luotettavasti. Esimerkiksi hiilen polttaminen aiheuttaa päivittäin enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin ydinvoiman tuotanto on aiheuttanut koko historiansa aikana. Fennovoiman sivuilla on nähtävissä pylväsdiagrammi eri energianlähteiden käytöstä seuranneista kuolemantapauksista.

Yhä edelleen valtava osa ihmisistä on ydinvoimavastaisia. Kuitenkin tarkastellessa energiantuotantoa useista eri näkökulmista, on huomattavissa, että ydinvoima on Suomessa kannattava, turvallinen ja ympäristöystävällinen vaihtoehto. Tästä voidaankin päätellä, että ydinvoimavastaisuuden takana on ihmisten tietämättömyys. Mutta tämän tekstin luettuasi sinäkin tiedät paremmin. Sen jälkeen jääkin vain yksi kysymys: joko ydinvoima on sinunkin energianlähteesi?

Noora Pahkala, Veera Hiltunen, Ida Korpi, Reetta Saastamoinen & Jenna Holopainen

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla

JAA

4 KOMMENTTIA

  1. Suomessa on viisi ydinvoimayksikköä,ja kuudetta suunnitellaan Lumijoelle.Nämä tytöt eivät ilmeisesti ole aivopestyjä vihreitä,joka on tietenkin hyvä asia.
    Tässäpä on taas palstatilaa M.F,lle ja Bellavistalle,muuta ,kun tinkaamaan.

  2. Ajankohtainen ja hyvä blogikirjoitus ydinvoimasta ja sen tärkeästä merkityksestä ilmastonmuutoksen torjumisessa.

    Kansainvälisen Ilmastopaneeli IPCC; ”Ydinvoiman käyttö on välttämätöntä, jos ilmaston lämpeneminen halutaan rajoittaa 1,5 asteeseen.”

  3. Tiedemiehet ovat jo pitkään koettaneet saada äänensä kuuluviin ydinvoiman puolesta. Nyt on jo IPCC:ssä ja YK:ssakin noussut näkemys ydinvoiman eduista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meillä ovat media ja poliitikot koettaneet olla hiljaa. Hyvä, että nuoretkin ymmärtävät ydinvoiman merkityksen.

  4. Toivon, että pienydinvoimaloille, jos ne joskus tulevat, laitetaan samat turvallisuusvaatimukset kuin isommillekkin. En mitenkää voi nähdä, että niitä saisi pykätä pystyyn asiasta mitään tietämättömät (vrt. Pyhäjoen turvakulttuurin puute) ilman mitään suojauksia (lentokoneenkestävä?).
    Tällä on sitten se haittapuoli, ettei ne enää olekkaan kannattavia. Hinta pompsahtaa satoihin miljooniin, ja kymmenen vuoden päästä tuulisähkö on todennäköisesti halvempaa kuin noiden tuottama. Valtion pitäisi siis kasvattaa ydinvoimatukia vielä nykyisestäkin.