Velvollisuutemme on kasvattaa tulevista sukupolvista ekososiaalisesti tietoisia maailmankansalaisia

0

Kasvattamalla nuorempia sukupolvia, teemme tietoisesti tai tiedostamattomasti päätöksen, mihin suuntaan tulevaisuus tulee kehittymään. Kasvatuksella luomme niitä tulevaisuuden toimijoita, jotka tekevät päätöksiä meidän päätöksiemme perusteella. Kasvatuksen avulla voimme siis vaikuttaa siihen, minkälaisessa tulevaisuudessa tulemme elämään. Voimme kuitenkin vain ennustaa, mitä arvoja meidän tulisi tällä hetkellä vaalia, jotta tulevaisuus näyttäisi mahdollisimman avaralta ja valoisalta. 

Kestävä kehitys on noussut viime vuosina kansainvälisestikin tärkeäksi teemaksi. Muuttuva maailma on saanut ihmiset heräämään globaalilla tasolla esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurauksiin maapallollamme. Ilmastonmuutos on totta ja toiminnan aika on nyt. Kasvatuksen rooli onkin noussut yhä keskeisempään rooliin. Tehtävämme, velvollisuutemme, on kasvattaa tulevista sukupolvista ekososiaalisesti tietoisia maailmankansalaisia.

Ympäristöministeriön mukaan kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävää kehitystä tapahtuu niin maailmanlaajuisesti, alueellisesti kuin paikallisestikin. Tämä tarkoittaa toimimista globaalissa yhteistyössä suurien päättäjien välillä, mutta myös yksilötason konkreettisia toimia ympäristön hyväksi.

Kasvattajina meillä on mahdollisuus vaikuttaa yksilötason toimintaan luomalla oppimistuokioita, joissa lapsi pääsee harjoittelemaan konkreettisesti esimerkiksi kierrätystä. Perinteisten opettajajohtoisten oppituokioiden ohella lapset tarvitsevat aikaa ja tilaa omaehtoiseen toimintaan. Jos lapset otetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen yhdenvertaisina toimijoina, heidän vaikutusmahdollisuutensa kasvavat.

Oppimistuokioita suunnitellessa kasvattajan on tärkeää pohtia, mitä arvoja kokee tarpeelliseksi edistää. Mitä nämä arvot sitten ovat? Kukin voi pohtia näitä omalla kohdallaan.

Sari Kujala, Nelli Niskanen ja Veera Savela
Teksti on syntynyt Viesti ja vaikuta -kurssilla osana kasvatustieteiden opintoja.

JAA