Varhaiskasvatukseen enemmän tanssia!

1

Tiedätkö, miten tanssiminen on vaikuttanut kehitykseesi? 

Olemme tarkastelleet tanssimisen vaikutuksia lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Aihe kiinnostaa meitä, ja monella ryhmämme jäsenellä on tanssitaustaa. Tutkittuamme asiaa yllätyimme, kuinka laajasti tanssiminen oikeasti vaikuttaa ihmiseen, hyvinvointiin ja kehitykseen.

Tanssiminen tutkitusti vaikuttaa kaikkiin hyvinvoinnin osa-alueisiin. Psyykkisellä tasolla lapsi voi oppia tanssin kautta käsittelemään ja ilmaisemaan omia tunteitaan. Tanssiminen voi myös auttaa lasta tunnistamaan vaikeitakin tunteita. Näiden lisäksi lapsen itsetunto alkaa kehittymään hänen tutustuessaan kehoonsa ja taitoihinsa tanssin avulla. Positiivisia vaikutuksia voi huomata myös sosiaalisella osa-alueella. Lapsen vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot kehittyvät, ja lisäksi lapsi voi saada jopa elinikäisiä ystäviä tanssiryhmästään. Tanssiryhmästä voi löytyä myös lapselle lisää turvallisia aikuisia, esimerkiksi tanssiopettaja, tueksi elämään. Fyysisellä ulottuvuudella vaikutukset ovat kenties ilmeisimpiä. Rytmitajun, motoriikan ja fyysisen kunnon kehittymisen lisäksi myös esimerkiksi lapsen tilan hahmotus ja koordinaatiokyvyt kehittyvät laaja-alaisemmin.

Näiden faktojen valossa toivomme, että tanssin määrää varhaiskasvatuksessa lisätään tulevaisuudessa. Valmistuttuamme pyrimme ainakin itse huomioimaan tanssikasvatuksen työssämme. Sitä voisi huomioida helposti aivan arkiaskareissakin, esimerkiksi siirtymätilanteissa. Pukemaan voisi mennä tanssahdellen ja jonon muodostus onnistuu laulua sekä tanssiliikkeitä apuna käyttäen.

Toivomme myös, että tulevaisuudessa tanssin harrastajien sukupuolittuneisuus hälvenisi, eivätkä ihmiset loisi ennakkoluuloja tanssivia poikia kohtaan. Tätä voisi ehkäistä aloittamalla tanssikasvatuksen varhain, jolloin lapsille muodostuu mielikuva siitä, että tanssi ei ole tarkoitettu pelkästään tytöille. Aikuinen voi esimerkillään ja asenteellaan vaikuttaa lapsen positiivisen ajattelun kehittymiseen tanssia kohtaan.

Huolehtikaamme siis tulevina varhaiskasvatuksen opettajina siitä, että jokainen kasvatettava pääsisi ilmaisemaan itseään tanssin kautta. Tanssi kuuluu kaikille!

 

Tekstin ovat kirjoittaneet varhaiskasvatuksen opiskelijat Viivi Auvinen, Anna-Greetta Hietala, Essi Jauhonen ja Jenni Juntunen

 

Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA

1 KOMMENTTI

 1. Kirjoitus oli mielenkiintoinen. Kuitenkin sana varhaiskasvatus herätti huomioni. Tarkoitetaanko ennen peruskoulua olevaa aikaa?

  Peruskoulussa eri luokille löytyy varmaan liikuntatunneille tanssinomaista liikkumista. Sitten yläluokilla ja lukiossa esimerkiksi seuraavia:

  – paritanssi eri tanssilajeilla oikeasti, lavatanssi
  – kansantanssi ryhminä ja kuvioina
  – balettia tutustumisena vierailevan opettajan avulla
  – espanjalaista tanssia vierailijan opastuksella
  – nuorten uudet tanssikuviot

  Päiväkodeista tulee mieleen piirileikit. Onko se vanhanaikaista?