Vapaa kasvatus – pahin riesa luokassa?

4

Vapaa kasvatus on näkynyt keskusteluissa aina tasaisin väliajoin viime vuosikymmenen aikana. Useimmiten negatiivisessa valossa, mutta siltikin sen aiheuttamat vaikutukset näkyvät jatkuvasti edelleen kouluissa eri ikäisten oppilaiden keskuudessa.

Vapaan kasvatuksen taustalla on ajatus, jonka mukaan lapsia tulee kuunnella, kunnioittaa sekä heidän tulee antaa toimia yksilöinä. Kuitenkin lopullinen auktoriteetti on vanhemmat, huoltajat tai muut kasvattajat.

Kansan keskuudessa vapaa kasvatus tunnetaan yleensä lapsia rajoittamattomana metodina, jonka ohjaksissa lapset itse ovat. Lapsille ei esimerkiksi aseteta rajoja tai kielletä, vaan lapsen arviointikykyyn ja moraaliin luotetaan lähes täysin.  Tämä “kansan tuntema” vapaa kasvatus on se pääongelma, jonka vaikutukset ulottuvat lasten ja hänen vanhempiensa ulkopuolelle – esimerkiksi ystäviin, opettajiin tai muihin lähipiirin ihmisiin.

Vapaata kasvatusta on tutkittu melko vähän, sillä se on oikeastaan vastaa 2000-luvulla tunnistettu ilmiö. Kuitenkin on todettu, että vapaan kasvatuksen kanssa kosketuksissa olleet lapset ovat usein itsepäisiä, vaikeita kontrolloida ja aiheuttavat luokassa usein häiriötä. Kun lapsi oppii kotoaan mallin, jossa hän saa toimia miten tahtoo, se voi aiheuttaa ongelmia luokkatilanteissa. Yhtäkkiä onkin opettaja valvomassa ja ohjaamassa toimimaan tietyllä tavalla. Usein nämä oppilaat esimerkiksi kieltäytyvät tekemästä tehtäviä ja työskentelemään muiden oppilaiden kanssa, häiritsevät oppituntia tai menemään välitunnille.

On pohdittu, voiko nämä erilaiset käytöshäiriöt johtua pelkästään voimakkaasta itseohjautuvuudesta, jonka vapaa kasvatus saa aikaan. Erääksi selitykseksi on ehdotettu suurta huomion tarvetta, jota vapaan kasvatuksen lapsi ei välttämättä saa samoissa määrin kuin “muiden” perheiden lapset. Perheessä, jossa vanhemmat tai huoltajat määräävät, lapsi saa monenlaista huomiota – negatiivista, neutraalia tai positiivista huomiota riippuen tilanteesta. Esimerkiksi nuhtelu, rangaistukset ja ohjeistukset ovat myös kaikki erilaisia huomioimisen muotoja.

Kansanedustaja Mikael Jungner kertoo Kodin kuvalehden haastattelussa, miten “vapaa kasvatus teki hänestä sietämättömän”. Jungner kuvailee mm. Kuinka häntä ei koskaan lapsena kielletty tai että hänelle ei koskaan huudettu. Häntä kehuttiin vuolaasti ja kertoo, kuinka hänestä kehittyi “hyvin ärsyttävä lapsi”.

Kuitenkaan tämänkaltaisia tarinoita ei voida pitää absoluuttisena totuutena siitä, että vapaan kasvatuksen lapset ovat automaattisesti vaikeita lapsia. Vapaa kasvatus opettaa usein vahvaa itseohjautuvuutta, mikä voi olla hyvin vaikeaa opettajalle. Toisaalta se voi olla myös etu, jos lapsi ei käytä sitä väärällä tavalla edukseen – oppiminen omaehtoisesti voi olla hyvinkin tuloksekasta.

 

Kenellä oikeus päättää, vanhemmilla vai opettajalla?

Usein myös vanhemmat, jotka toteuttavat vapaata kasvatusta käytännössä ovat hyvin vaikeasti lähestyttäviä. Opettaja voi olla melko neuvoton tilanteessa, jossa käytöshäiriöinen lapsi on toiminut epätoivotusti ja vanhemmat vain kohauttavat olkapäitään todeten: “meidän lapsemme on hieman omapäinen, mutta hänellä on oikeus toimia, kuinka parhaaksi näkee ja me luotamme siihen”. Tuleeko opettajan antaa tilanteen olla ja sallia yhden lapsen ikävän käytöksen, vain sen takia että hän ei voi erilaisissa olosuhteissa välttämättä muutakaan? Vai tuleeko hänen toimia vanhempien kasvatusmallin vastaisesti, jotta muu luokka ei kärsisi mahdollisista vapaan kasvatuksen aiheuttamista ongelmista?

Lapsi on kuitenkin aina lapsi, joka ei ole peruskouluiässä valmis arvioimaan oikeanlaisia käyttäytymismalleja tai moraalia. Lapsi tarvitsee aikuisen ihmisen mallioppimiseen ja tuen, jolta kysyä apua erilaisiin tilanteisiin. Vaikka lapsi harvoin sitä tiedostaakaan, hämmennys voi olla suuri tilanteessa, jossa hänen täytyy itse määrittää, onko esimerkiksi jokin oma teko oikein vai väärin, ja usein toimiikin lapselle tyypilliseen tapaan – itsekkäästi ja/tai omaa etua ajatellen.

Vapaata kasvatusta ei voi keneltäkään kieltää eikä se ole tarkoituskaan, mutta toivoisin, että jokainen vanhempi ymmärtäisi sen oikein ennen kuin sitä lähtee toteuttamaan. Vanhempien tulee tiedostaa, että vastuu on heillä – jos lapsesi käyttäytyy kasvatusajatuksesi takia väärin, se ei ole lapsen syy, vaan teidän.

Ella-Mari Saarela

Teksti tuotettu kieli- ja viestintäkoulutuksen suomen kielen ja viestinnän kurssilla

JAA

4 KOMMENTTIA

 1. Käsite vapaa kasvatus lapsille alkoi siellä 1960 luvulla ja näyttää jatkuvan edelleenkin.

 2. Hyvä kirjoitus.
  Meidän kaikkien vapautta rajoittaa periaatteellinen kielto loukata toista ihmistä. Lapsellekin kuuluu antaa vapautta sitä mukaa, kun hän oppii kantamaan vastuuta itsestään ja muista tätä perusohjetta noudattaen. Tietenkin sekä ohjeen noudattaminen ja noudattamaan ohjaaminen ovat helpommin sanottuja kuin tehtyjä.

  Koululuokassa opettajan ensisijainen tehtävä on turvata jokaiselle oppilaalleen mahdollisuus suorittaa lakisääteinen oppivelvollisuutensa. Vaatimus velvoittaa opettajaa rajoittamaan häiriköivän lapsen vapautta, vaikka se olisikin vanhempien kasvatusperiaatteiden vastainen. Vanhemmille on kuitenkin hyvä tehdä selväksi opettajan ensisijainen velvollisuus ja se, että vanhempiakin odotetaan tukevan opettajaa ensisijaisen velvollisuutensa täyttämisessä.
  Tämäkin perustilanteen ymmärtäminen tuskin on mikään ”taivaan porttien avaus”, mutta voisi olla jonkinlainen perusohje lapsen, vanhempien ja opettajan ja vielä isovanhemienkin elämän pituiselle opintaipaleelle.

 3. Vapaa kasvatus ,feminismi ja vasemisto kuuluvat yhteen ja samaan ,tarkoituksena särkeä tai rikkoa yhteiskuntaa ja sen järjestelmää ,lapselle tulee myöhemmin rajat kun vankilan ovi kolahtaa kiini niin silloin on vapaalle kasvatukselle saatu rajat käyttöön .

 4. Vapaa kasvatus metodina oli käytössä 60-lopulta 70-luvun puoliväliin. Sittemmin vanhemmat tulivat järkiinsä.Vapaasta kasvatuksesta horisevat nykyään lähinnä yli 65-vuotiaat seniorikansalaiset, kun pahoittavat mielensä nuorten käytöksestä. Vapaan kasvatuksen kohteet ovat jo pääosin itse jälkikasvunsa tehneet ja maailmalle saattaneet.
  Se että miksi vanhemmuus on kateissa, olisi kyllä analyysin arvoinen asia, mutta vapaan kasvatuksen kanssa sillä ei ole mitään tekemistä.