Työtä oppii vain tekemällä

0

Oletko koskaan miettinyt, kuinka tärkeää on saada kesätöitä omalta alalta? Entä sitä, kuinka tärkeää on nähdä prosessit haalarihommien tasolta? Vastauksena voin sanoa, että ne ovat todella tärkeitä seikkoja, koska sitä kautta oppii ymmärtämään paremmin yliopistossa opittuja asioita ja samalla saa arvokasta työkokemusta.

 

Ensimmäiset kesätyökokemukset jo varhaisessa opintojen vaiheessa prosessitekniikan alalla ovat monin tavoin hyödyllisiä. Ensinnäkin opiskelija näkee heti konkreettisesti mitä käytännössä yliopistossa opiskelee. Tämä lisää myös opiskelumotivaatiota, sillä syntyy innostus opiskeltavaa aihetta kohtaan ja halu oppia lisää. Samalla hahmottuu, mihin haluaa omalla alalla erikoistua ja pystyy ottaa sen huomioon opintoja suunnitellessaan. Lisäksi jo pienikin kesätyökokemus helpottaa uusien kesätöiden saamista tulevina kesinä, kun on jo rakentanut itselleen pientä työkokemuspohjaa. On myös paremmat mahdollisuudet edetä samassa työpaikassa ja uralla.

Kesätöistä voi myös hyötyä kandidaatin- ja diplomityön lähestyessä. Kesätyönantaja voi tarjota mahdollisuutta tehdä lopputyö yritykselle tai voi hakea työnantajalta lopputyöpaikkaa. Oman alan kesätyöpaikka voi myös saada miettimään, millaisiin työtehtäviin haluaa tulevaisuudessa suuntautua omien opintojen jälkeen. Näin on helpompi alkaa suunnittelemaan omaa urapolkuaan.  Parhaimmassa tapauksessa voi päästä opintojen jälkeen työskentelemään vakituisessa paikassa.

Prosessiteollisuuden alalla on lukemattomia määriä työpaikkoja erilaisissa teollisuuden aloilla. Työolosuhteet voivat vaihdella siisteistä prosessin valvomoista aina teollisuuden pölyisiin halleihin. Lähtökohtaisesti prosessit ovat käynnissä 24 tuntia vuorokaudessa, joten prosessia täytyy olla valvomassa koko ajan tarpeellinen määrä henkilöstöä. Mitä suurempi teollisuuden ala sitä suurempi on henkilöstön määrä, ja sitä enemmän he tarvitsevat opiskelijoita lomittamaan työntekijöitään. Tämän vuoksi prosessitekniikan opiskelijoilla on hyvät mahdollisuudet päästä omalle alalleen töihin. Prosessitekniikasta valmistuneiden työllistyminen on jopa 87%.(https://www.oulu.fi/yliopisto/hakijalle/prosessitekniikka)

 

Prosessitekniikan ensimmäisen vuoden opiskelijat: Erica Niemelä, Linda Markkola, Pekka Ailunka ja Suvi Valkama. Teksti on syntynyt opintoihin kuuluvalla suomen kielen ja viestinnän kurssilla.

JAA