Teknologian kehitys mullistaa ihmisten elämän

1

Uudet teknologiat vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme. Kehityksen edetessä ratkaistaan kiperiä haasteita ja helpotetaan ihmisten elämää, mutta samalla tulee myös uusia haasteita ja riskejä yhteiskunnassamme.

Teknologia on kehittynyt hurjaa vauhtia. Muutama vuosikymmen sitten maailmamme oli hyvin erilainen. Ei ollut kännyköitä, tietokoneita tai sosiaalista mediaa. Miltä tuntuisikaan elää ilman nykyajan hienouksia, jotka teknologian kehitys on tuonut tulleessaan? Jatkuvalla syötöllä kehitetään entistä mahtavampia keksintöjä ja tehdään tieteellisiä läpimurtoja, jotka mahdollistavat asioita, joista oli vaikea aiemmin unelmoidakaan. Olisi erittäin houkuttelevaa tietää, tuleeko kehitys jatkumaan jatkossakin yhtä suurin harppauksin ja kuinka pitkälle kehityksessä vielä päästään.  On myös mielenkiintoista pohtia, muuttuuko ihmisten elämä oleellisesti kehityksen mukana.

Teknologiakehitys aiheuttaa suuria muutoksia työelämään. Teknologian avulla voidaan lisätä tuottavuutta ja siten talouskasvua sekä tehostaa tuotantoa. Erilaisten koneiden, robottien ja tekoälyn avulla työt voidaan tehdä nopeammin ja tehokkaammin, kuin mihin ihminen pystyisi. Automaation seurauksena ihmisten tekemät toimet voidaan helposti korvata koneilla. Työpaikkoja katoaa väistämättä, mutta tilalle syntyy onneksi uusia. Siitä voi kuitenkin olla montaa mieltä, että syntyykö tarpeeksi.  Erityisesti matalan osaamisen tehtävät ovat vaarassa hävitä koneiden takia. Sen sijaan luovuutta ja korkeaa osaamista vaativia tehtäviä on huomattavasti hankalampi korvata.  

Kehityksen edetessä työn luonne ainakin muuttuu. Suorittavan fyysisen puurtamisen sijaan tehdään yhä useammin aivoja vaativaa ajattelutyötä. Tällainen toiminta ei sido niin tarkasti aikaan tai paikkaan.  Tämä tekee yhä useammalle mahdolliseksi tehdä työtään etänä käytännössä missä tahansa. Se mahdollistaa itsenäisemmän ja joustavamman ahertamisen, mutta samalla myös työntekijän vastuu kasvaa. Tieto kulkee entistä enemmän erilaisten koneiden välityksellä. Sen ansiosta avautuu uusia tapoja hoitaa asioita ja tiedonkulku hoituu nopeasti ja näppärästi. Yhteydenpito muihin ihmisiin on entistä helpompaa, mutta haittapuolena kasvokkain puhuminen vähenee.

Nykyisessä elinympäristössämme fyysinen kuormitus jää helposti liian vähäiseksi. Koulu- ja työelämä rasittaa harvoin fyysisesti puhumattakaan vapaa-ajasta. Teknologia mahdollistaa liikkumisenkin ilman, että siinä tarvitsisi käyttää juurikaan lihaksia. Fyysinen passiivisuus on yksi merkittävä riskitekijä, mitä teknologian kasvu voi lisätä. Tällä olisi erittäin vakavia seurauksia ihmisten terveyteen, jolloin yksilöiden elämänlaatu kärsii ja se tulisi yhteiskunnallekin erittäin kalliiksi. Toisaalta nykyteknologialla voidaan kuitenkin myös kannustaa ihmisiä liikkumaan ja sitä pitäisikin hyödyntää liikkumisen motivointiin enemmän. Ja miksei myös muiden hyödyllisten asioiden kannustimena.

On kiistaton tosiasia, että koneista ja laitteista on paljon hyötyä. Niiden avulla raskaat työt hoituu käden käänteessä ja koneilla voidaan ratkoa ongelmia, joihin ihmisaivot eivät yksinään pystyisi. Toisinaan me ihmiset olemme hyvin mukavuudenhaluisia ja teemme asiat helpoimman kautta. Siinä vaiheessa ollaan kuitenkin väärällä polulla, kun teknologiaa aletaan hyväksikäyttämään liian heppoisesti pieneenkin ruumiilliseen tai älylliseen ponnistuksiin omien lihasten tai aivojen käytön kustannuksella. Ehkä joskus koittaa se päivä, jolloin koneet ja laitteet tekevät kaiken, jopa ajattelevat puolestamme. Sillä olisi varmasti vaikutuksia ihmisen kehitykselle. Mitä tällainen uhkakuva tekisikään ihmisten ajattelukyvylle ja luovuudelle? Kuinka laiskoja ihmisistä tulee, kun totutaan siihen, että koneet tekevät kaiken puolestamme?  

Parhaimmillaan teknologiset innovaatiot parantavat ihmisten elämän laatua ja ovat merkittäviä tekijöitä menestymiselle ja taloudelliselle kasvulle. Teknologiasta on myös paljon käytännön hyötyä ja apua työelämässä ja arjessa. Sillä saavutetaan merkittäviä hyötyjä esimerkiksi terveyden ylläpidossa ja hoidossa, jolloin ihmiset ovat terveempiä ja elävät pitempään.  Vaikka teknologisesta kehityksellä on varjopuolensa, on se silti enemmän mahdollisuus kuin uhka. Uhkiin voi aina sitä paitsi varautua.  Teknologinen kehitys on hyväksi niin kauan kun ihminen hallitsee teknologiaa eikä tekniikka ihmistä.

Eerik Pyhtilä,

ensimmäisen vuoden prosessitekniikan opiskelija

Teksti on kirjoitettu opintoihin kuuluvalla tekniikan viestinnän kurssilla.

JAA

1 KOMMENTTI

  1. Eipä ole sen tuoreempia näkemyksiä opiskelijoilla kuin strategiapapereita työkseen kynäilevillä virka-visionaareillä.